Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: 47 279 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2019

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2019 KLO 19.10


Orion Oyj: 47 279 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2019


Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on luovuttanut 1.3.2019 yhteensä 47 279 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2016-2018 ja 2018 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen.


Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 32,2618 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2019. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 1 525 305,64 euroa.


Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 515 161 kpl yhtiön omia B-osakkeita.
Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 2.2.2016 annetulla pörssitiedotteella.

ORION OYJ   

Timo Lappalainen                                       Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                           Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.