Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2015 KLO 15.30

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti vuodelta 2014 maksettavaksi osingoksi 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2015 ja maksupäivä 2.4.2015. 
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
  • Hallitukseen valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2014.

Osakekohtainen osinko 1,30 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2015 ja maksupäivä 2.4.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. 

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 30.3.-2.4.2015 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30.400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20.400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15.200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen kokoonpano
Puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin internetsivuille http://www.orion.fi/yhtiokokous2015 viimeistään 7.4.2015.

Orion Oyj

Timo Lappalainen                          Olli Huotari
Toimitusjohtaja                              Johtaja, Esikuntatoiminnot  

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.