Siirry pääsisältöön

Orion Oyj : 119 326 oman B-osakkeen luovutus 3.3.2014

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2014 KLO 18.55
 
 

119 326 oman B-osakkeen luovutus 3.3.2014

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on luovuttanut 3.3.2014 yhteensä 119 326 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville, Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2011-2013 ja 2013 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 19.3.2013 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 23,4802 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 3.3.2014. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 2 801 798,35 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 569 665 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmistä on tiedotettu 18.2.2010 ja 5.2.2013 annetuilla pörssitiedotteilla. 

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
    Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  

                                               

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.