Siirry pääsisältöön

137 000 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2013

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2013 KLO 18.40
               

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on luovuttanut 1.3.2013 yhteensä 137 000 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville, Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2010-2012 ja 2012 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 22,7936  euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2013. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 3 122 723,20  euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on  188 991 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 18.2.2010 annetulla pörssitiedotteella.

  
Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  

                                               

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.