Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: 87 763 oman B-osakkeen luovutus 12.3.2012

Orion Oyj Pörssitiedote 12.3.2012 klo 18.45

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on luovuttanut 12.3.2012 yhteensä 87 763 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville, Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2011 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 16,3848 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 12.3.2012. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 1 437 979,20 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 325 991 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 18.2.2010 annetulla pörssitiedotteella.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

                 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 88 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa noin 3 400 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 700 henkilöä ja loput muissa maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.