Siirry pääsisältöön

ORION OYJ: Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus, 19.1.2010

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.1.2010 KLO 5

 

  

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

 

 

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 19.1.2010 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2010 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet: Timo Maasilta, puheenjohtaja, Kari Jussi Aho, Matti Kavetvuo, Timo Ritakallio ja Jukka Ylppö. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2010:

 

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Heikki Westerlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Hannu Syrjänen.

 

KTM Heikki Westerlund, s. 1966, on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimivan pörssiyhtiö CapMan Oyj:n toimitusjohtaja. Hänellä on 20 vuoden kokemus pääomasijoittajana yritysten kehittämis- ja hallitustyöstä. Westerlund on ollut CapMan Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Hän on CapMan Oyj:ssä Senior Partner ja hän on toiminut yhtiössä vuodesta 1994 alkaen muun muassa Teknologia- ja Buyout-tiimien vetäjänä. Vuosina 1990-1994 hän työskenteli Sitrassa projektipäällikkönä.  Westerlund on Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Lumene Oy:n hallituksen jäsen. Hänen aikaisempia luottamustehtäviään ovat muun muassa hallitusjäsenyydet Aldata Solution, Satama Interactive ja Nexor Superstore -yhtiöissä.

 

 

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheen­johtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

 

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 29.3.-1.4.2010 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2010. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

 

Nimitysvaliokunta toteaa, että hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

 

 

  

Orion Oyj

 

  

Timo Lappalainen                    Olli Huotari

Toimitusjohtaja                       Johtaja, Esikuntatoiminnot

 

                                     

 

Yhteyshenkilö:

Matti Kavetvuo, Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 966 5399

  

 

Kuva Heikki Westerlundista on ladattavissa Orion Oyj:n kotisivulta osoitteesta http://www.orion.fi/hwesterlund

 

 

 

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

Kotisivu: www.orion.fi