Siirry pääsisältöön

Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä 1.10.2010 alkaen

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.5.2010 KLO 12.30

 

 

Orion-konsernin Global Sales -linjatoiminnosta vastaava johtaja ja Orion-konsernin johtoryhmän jäsen Pekka Kaivola jää eläkkeelle 31.12.2010 lukien. Hän siirtyy 1.10.2010 alkaen nykyisestä tehtävästään vanhemman neuvonantajan tehtävään, jossa hän raportoi Orion Oyj:n toimitusjohtajalle, ja jossa hän toimii eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Jättäessään Global Sales -linjatoiminnosta vastaavan johtajan tehtävän Kaivola jää myös pois Orion-konsernin johtoryhmästä.

 

Global Sales -linjatoiminnosta vastaavaksi johtajaksi on 1.10.2010 alkaen nimitetty KTM Satu Ahomäki, joka toimii tällä hetkellä Orionin Eläinlääkkeet-tulosyksiköstä vastaavana johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Ahomäki jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä myös uudessa tehtävässään.

 

Eläinlääkkeet-tulosyksikölle tullaan nimittämään uusi johtaja, joka tulee raportoimaan konsernin johtoryhmän jäsenelle.

 

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen toteaa:

 

"Pekka Kaivola on toiminut Orion-konsernin palveluksessa vuodesta 1989 lukien ja johtanut menestyksekkäästi Orionin myyntitoimintoja, joka on hänen johdollaan kasvanut kannattavasti Euroopan kattavaksi organisaatioksi. Olen iloinen, että Pekka on yhtiön käytettävissä vuoden loppuun saakka.

 

Satu Ahomäki on kokenut orionilainen, joka on johtanut Orionin eläinlääketoimintojen Euroopan laajentumista. Sadun kokemus lääketeollisuuden eri osa-aluilta on tärkeää alan muutosten kiihtyessä."

 

Satu Ahomäen henkilötiedot ovat saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla www.orion.fi/emb-jasenet.

 

 Orion Oyj

 

Timo Lappalainen            Olli Huotari

Toimitusjohtaja                Johtaja, Esikuntatoiminnot

 

 

Yhteyshenkilö:

Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 050 966 3692

 

 

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

Kotisivu: www.orion.fi


Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 ja muissa Euroopan maissa 600 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.