Siirry pääsisältöön

Tiedote Orion Oyj:n tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.7. - 31.12.2006

Orion-konsernin keskeiset luvut olivat:
 • Liikevaihto 311,2 milj. EUR
 • Liikevoitto 90,9 milj. EUR
 • Osakekohtainen tulos 0,47 EUR
 • Omavaraisuusaste 75,4%
 • Sijoitetun pääoman tuotto 44,1%
 • Hallitus esittää osingoksi 1,00 EUR osaketta kohden.
   
  Tämän tiedotteen sisältämät tiedot sydänlääke Simdaxia (levosimendaani) koskevien neuvottelujen etenemisestä annetaan myös erillisellä pörssitiedotteella 6.2.2007.
   
  Taloudellisen kehityksen ja aseman arvioinnin helpottamiseksi Orion julkaisee erillisessä tiedotteessa proforma-katsauksen vuodelta 2006 jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja rakenteen mukaisena. Proforma-katsauksessa vertailukohteena ovat vastaavaan toimintarakenteeseen perustuvat proforma-tiedot vuodelta 2005. Proforma-tietoja ei ole tilintarkastettu.
   
  Myös tiedot yhtiökokouksessa 2.4.2007 käsiteltävistä asioista annetaan erillisellä pörssitiedotteella.
   
   
  Orion Oyj
   
   
  Jukka Viinanen                                        Jari Karlson
  Toimitusjohtaja                                        Talousjohtaja