Siirry pääsisältöön

Tiedote Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä 21.3.2006

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen
10 §:n mukaisten asioiden lisäksi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat sekä jakautuvan Orion Oyj:n että jakautumisessa syntyvien uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n hallitusvalintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.
 
Tilinpäätöksen 2005 vahvistaminen
Orion Oyj:n 21.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per 31.12.2005. Hallituksen jäsenil­le sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2005.
 
Osakekohtainen osinko 0,85 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,85 euroa osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2006 ja maksupäivä 31.3.2006.
 
Hallitukset, tilintarkastajat ja palkkiot
 
Orion Oyj:n jakautumissuunnitelman mukaisesti kokouksessa valittiin hallitukset ja tilintarkastajat nykyiselle Orion Oyj:lle sekä jakautumisessa syntyville uudelle Orion Oyj:lle ja Oriola-KD Oyj:lle. Hallitusten kokoonpanot, tilintarkastajat ja palkkiot päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
 
Nykyinen Orion Oyj
 
Nykyisen Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin edelleen seitsemän.  Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin hallituksen nykyiset jäsenet eli toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie, professori Vesa Puttonen, diplomi-insinööri, MBA Olli Riikkala ja professori Heikki Vapaatalo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
Hallituksen palkkiot päätettiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 16.200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 11.400 euroa ja hallituksen jäsenelle 8.100 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa ¼ ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 30.4.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.500 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 1.125 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 750 euroa kokoukselta.
 
Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
 
Mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös niistä kokouksista, joita hallitus toimikautensa päätyttyä lopputilityksen laatimiseksi, osakkeenomistajien kokouksen koollekutsumiseksi tai muutoin välttämättä yhtiön jakautumiseen liittyen vielä pitää.
 
Hallituksen puheenjohtajalla on puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
 
Nykyisen Orion Oyj:n tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin edelleen Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pekka Luoman. Varatilintarkastajaksi valittiin niin ikään edelleen KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
Jakautumisessa syntyvä uusi Orion Oyj
 
Jakautumisessa syntyvän uuden Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.  Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie, professori Vesa Puttonen ja professori Heikki Vapaatalo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kavetvuo.
 
Hallituksen palkkiot päätettiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 48.600 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 34.200 euroa ja hallituksen jäsenelle 24.300 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa ¾ ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 31.7.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen ennen toimikautensa alkamista pitämistä kokouksista, joissa hallitus käsittelee jakautumissuunnitelman mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan nimittämistä tai hallituksen varapuheenjohtajan valintaa tai joita hallitus muutoin pitää yhtiön toiminnan valmistelemiseksi. 
 
Hallituksen puheenjohtajalla on puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
 
Uuden Orion Oyj:n tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pekka Luoman. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
Jakautumisessa syntyvä Oriola-KD Oyj
 
Jakautumisessa syntyvän Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.  Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin diplomi-insinööri, MBA Pauli Kulvik, asianajaja Outi Raitasuo, toimitusjohtaja Antti Remes, diplomi-insinööri, MBA Olli Riikkala, toimitusjohtaja Jaakko Uotila ja apteekkari Mika Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Riikkala.
 
Hallituksen palkkiot päätettiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 30.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.750 euroa ja hallituksen jäsenelle 15.000 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa ¾ ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 31.7.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 400 euroa kokoukselta. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen ennen toimikautensa alkamista pitämistä kokouksista, joissa hallitus käsittelee jakautumissuunnitelman mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan nimittämistä tai hallituksen varapuheenjohtajan valintaa tai joita hallitus muutoin pitää yhtiön toiminnan valmistelemiseksi.
 
Hallituksen puheenjohtajalla on puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
 
Oriola-KD Oyj:n tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Rabbe Nevalaisen. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Juha Nenonen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
 
 
Orion Oyj
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Päälakimies
 
 
Yhteyshenkilö:
Viestintäjohtaja Heikki Vuonamo
puh. 010 429 4967 tai 050-429 4967
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi