Siirry pääsisältöön

Orion Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2006 käsiteltävät asiat

Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, maaliskuun 21. päivänä 2006 klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa, osoitteessa Helsingin Messukeskus, Kongressisiiven sisäänkäynti, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
 
 
Kokouksessa käsiteltävät asiat
 
1.         Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
 
2.         Valittavien hallitusten kokoonpanot ja palkkiot
 
Orion Oyj:n 19.12.2005 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaisesti kokouksessa valitaan hallitukset nykyisen Orion Oyj:n lisäksi jakautumisessa syntyville uudelle Orion Oyj:lle ja Oriola-KD Oyj:lle. Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavien hallitusten kokoonpanot ja palkkiot päätettäisiin seuraavasti:
 
Nykyinen Orion Oyj
 
Nykyisen Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin edelleen seitsemän.  Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet eli toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie, professori Vesa Puttonen, diplomi-insinööri, MBA Olli Riikkala ja professori Heikki Vapaatalo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Matti Kavetvuo.
 
Hallituksen palkkiot päätettäisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 16.200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 11.400 euroa ja hallituksen jäsenelle 8.100 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa ¼ ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 30.4.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.500 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 1.125 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 750 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Kokouspalkkiot maksetaan myös niistä kokouksista, joita hallitus toimikautensa päätyttyä lopputilityksen laatimiseksi, osakkeenomistajien kokouksen koollekutsumiseksi tai muutoin välttämättä yhtiön jakautumiseen liittyen vielä pitää.
 
Hallituksen puheenjohtajalla on puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
 
Jakautumisessa syntyvä uusi Orion Oyj
 
Nykyisen Orion Oyj:n jakautumisessa syntyvän uuden Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.  Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie, professori Vesa Puttonen ja professori Heikki Vapaatalo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Matti Kavetvuo.
 
Hallituksen palkkiot päätettäisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 48.600 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 34.200 euroa ja hallituksen jäsenelle 24.300 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa ¾ ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 31.7.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen ennen toimikautensa alkamista pitämistä kokouksista, joissa hallitus käsittelee jakautumissuunnitelman mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan nimittämistä tai hallituksen varapuheenjohtajan valintaa tai, joita hallitus muutoin pitää yhtiön toiminnan valmistelemiseksi. 
 
Hallituksen puheenjohtajalla on puhelinetu. Kaikille hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
 
Jakautumisessa syntyvä Oriola-KD Oyj
 
Nykyisen Orion Oyj:n jakautumisessa syntyvän Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.  Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin diplomi-insinööri, MBA Pauli Kulvik, asianajaja Outi Raitasuo, toimitusjohtaja Antti Remes, diplomi-insinööri, MBA Olli Riikkala, toimitusjohtaja Jaakko Uotila ja apteekkari Mika Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Olli Riikkala.
 
Hallituksen palkkiot päätettäisiin seuraavasti:
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 30.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.750 euroa ja hallituksen jäsenelle 15.000 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa ¾ ajatellusta vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksetaan 31.7.2006.
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 400 euroa kokoukselta. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen ennen toimikautensa alkamista pitämistä kokouksista, joissa hallitus käsittelee jakautumissuunnitelman mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan nimittämistä tai hallituksen varapuheenjohtajan valintaa tai, joita hallitus muutoin pitää yhtiön toiminnan valmistelemiseksi.
 
Hallituksen puheenjohtajalla on puhelinetu. Kaikille hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.
 
 
3.         Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
 
Orion Oyj:n 19.12.2005 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaisesti kokouksessa valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat nykyisen Orion Oyj:n lisäksi jakautumisessa syntyville uudelle Orion Oyj:lle ja Oriola-KD Oyj:lle. Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valittaisiin ja tilintarkastajien palkkiot päätettäisiin seuraavasti:
 
 
Nykyinen Orion Oyj
 
Nykyisen Orion Oyj:n tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin edelleen Ernst & Young Oy. Varatilintarkastajaksi valittaisiin niin ikään edelleen KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan.
 
Jakautumisessa syntyvä uusi Orion Oyj
 
Jakautumisessa syntyvän uuden Orion Oyj:n tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin Ernst & Young Oy. Varatilintarkastajaksi valittaisiin KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan.
 
Jakautumisessa syntyvä uusi Oriola-KD Oyj
 
Jakautumisessa syntyvän Oriola-KD Oyj:n tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin Ernst & Young Oy. Varatilintarkastajaksi valittaisiin KHT Juha Nenonen. Tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan.
 
 
Osingonmaksu
 
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,85 euroa osaketta kohden.
 
Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 31.3.2006.
 
Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.
 
 
Asiakirjat
 
Osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat ovat 1.3.2006 alkaen nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoite Orionintie 1 A, 02200 Espoo ja ne lähetetään osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.
 
 
Yhtiökokouskutsu on saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla www.orion.fi  10.2.2006 lukien.
 
 
 
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Päälakimies
 
 
Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710                                       
Päälakimies Olli Huotari, puh. 010 429 3054
 
 
 
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi