Siirry pääsisältöön

Orionin omistamat Instrumentarium Oyj:n osakkeet siirtyivät Orionin osakkaille 14.4.2000

Orion-yhtymä Oyj siirsi perjantaina 14.4.2000 osakkailleen yhteensä 1.416.211 kpl omistamiaan Instrumentarium Oyj:n osakkeita maaliskuun 30. päivänä 2000 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyn osingonjakoesityksen mukaisesti. Siirto tapahtui Instrumentarium Oyj:n osakkeen Helsingin Pörssissä 14.4.2000 muodostuneella 27,66 euron eli 164,46 mk:n keskikurssilla. Sen mukaisesti sai kutakin 47,69 Orion-yhtymä Oyj:n A- tai B-osaketta kohti yhden Instrumentarium Oyj:n osakkeen. Saadakseen osingon Instrumentariumin osakkeina osakkaalla tuli olla arvo-osuustilillä täsmäytyspäivänä 4.4.2000 osakelajikohtaisesti vähintään 300 kpl Orionin A- tai B-osakkeita.

Niille osakkaille, joiden arvo-osuustilikohtainen Orion-yhtymä Oyj:n A- tai B-osakkeiden lukumäärä oli täsmäytyspäivänä alle 300 osaketta, maksettiin em. osakesiirtoa arvoltaan vastaava 0,58 euron (3,45 mk:n) osakekohtainen osinko rahana.

Osingonjako osakkeina oli yhteensä 39,2 milj. euroa (232,9 mmk in natura-osinkoa vastaavilta osiltaan ja rahana 1,4 milj. euroa (8,4 mmk).

Kaikille osakkaille suoritettiin yllämainitun lisäksi osinkoa rahana 0,60 euroa (3,57 mk) osaketta kohden eli yhteensä 42,0 milj. euroa (249,6 mmk).

Osingonjako kokonaisuudessaan oli 82,6 milj. euroa (490,9 mmk) eli 1,18 euroa (7,02 mk) osaketta kohden.


Orion-yhtymä Oyj


Pauli Torkko

Ulla Pihlström