Siirry pääsisältöön

Orion Pharman Turun tutkimuskeskuksen laajennus vihitään käyttöön. Orionin voimakas panostus lääketutkimukseen Suomessa jatkuu

Turku 16. syyskuuta, 2002  - Orion Pharman Turun lääketutkimuskeskuksen laajennus vihitään tänään käyttöön. Valtiovallan edustajana vihkimisseremoniaan osallistuu sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho. Tutkimuskeskuksen laajennus tarjoaa Orion Pharman tutkimustyölle merkittävää lisätilaa noin 7000 neliömetriä.
 
 
Orion Pharman Turun tutkimuskeskuksen laajennusosa rakennettiin jo aiemmin olemassa olleiden tutkimus- ja tuotekehitystilojen yhteyteen. Laajennuksen kokonaispinta-ala on yli 6 600 m2. Rakennushankkeen kokonaiskustannukset olivat 10,5 miljoonaa euroa. Laajennuksen arkkitehti on Reijo Suomi, Arkkitehtitoimisto Sigge Oy, Turku ja pääurakoitsija on Skanska. Uudet tilat luovutettiin Orionille huhti-toukokuun vaihteessa ja Orion Pharman tutkimushenkilöstö on jo asettunut uusiin työtiloihin.
 
Valoisaa ja modernia lisätilaa uudesta tutkimuskeskuksesta saavat keskushermosto ja hormonihoitojen varhaiseen lääketutkimukseen keskittyvät farmakologian tutkimuslaboratoriot, kliininen kehitys ja tukitoiminnot. Myös laajeneva farmaseuttinen ja analyyttinen tuotekehitys saa uudet kansainvälisten laatustandardien mukaiset  tutkimusvalmisteiden kehitys- ja valmistustilat. Lääkevalvontaviranomaiset tekevät jatkuvasti tarkastuskäyntejään niin tuotanto- kuin tutkimus- ja tuotekehitystiloissa. Tuorein FDA:n (Food and Drug Administration, Yhdysvaltain viranomainen) tarkastuskäynti kohdistui Orion Pharman Kuopion toimintaan elokuun lopulla.
 
Uutena toimintona tutkimuskeskuksen laajennuksen myötä Turussa alkaa synteettinen kemia, jolle Orion Pharmalla on toistaiseksi ollut tilat ainoastaan Espoossa. "Modernit lisätilat ja laitteet, sekä mahdollisuus henkilöstön lisäykseen parantavat merkittävästi edellytyksiämme uusien alkuperälääkkeiden keksimiseksi ja kehittämiseksi. Uusien tilojen käyttöönoton myötä farmakologit ja uusia lääke-ehdokkaita etsivät ja syntetisoivat kemistit saadaan saman katon alle tiiviimpään yhteistyöhön, mikä varmasti edistää lääkekeksimistyötä", sanoo Orion Pharman johtaja Antti Haapalinna, vastuualueenaan uusien lääkeaineiden keksiminen ja farmakologia.
 
Ilman tutkimusta uusia tuotteita ei synny
 
Orion Pharman prekliinisestä ja kliinisestä tutkimuksesta vastaava johtaja Esa Heinonen vuorostaan näkee asianmukaisten, vaativaa lääketutkimusta ja -kehitystä tukevien lisätilojen saamisen erittäin merkityksellisenä Orion Pharman kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden ylläpitämiseksi.
 
Vuonna 2001 Orion Pharma panosti tutkimukseen ja tuotekehitykseen 16 prosenttia liikevaihdostaan. Tämä  prosenttiosuus on hiukan enemmän kuin mitä suuret eurooppalaiset lääkeyhtiöt panostavat, mutta rahamääränä luonnollisesti huomattavasti vähemmän.  Suomessa olemme Nokian jälkeen kakkosena ja tänä vuonna T&K luku nousee yli 20 prosenttiin.
 
"Orion Pharma on 900:n tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelevän henkilönsä voimin alkuperälääkekehityksen edelläkävijä Suomessa. Orion Pharmalla on Turussa pitkältä ajalta osaamista ja näyttöä lääketutkimuksesta ja pitkäjänteisestä kehitystyöstä. Jatkossa, synteettisen kemian toiminnon laajennuttua Turkuun, myös Turun tutkimuskeskuksessamme toimitaan kaikilla lääketutkimuksen ja kehityksen osa-alueilla uudesta lääkemekanismien etsimisestä aina uuden lääkevalmisteen rekisteröintiin saakka", Heinonen kertoo.
 
"Kasvavat tutkimus- ja kehitysryhmämme tarvitsevat lisätilaa, joka on ideaalista tehdä olemassa olevan osaamiskeskuksen yhteyteen. Lisäksi Turun kaupunki  ja yliopisto ovat myötävaikuttaneet merkittävästi alan tutkimuksen  ja koulutuksen edellytyksien parantamiseksi, joten laajentamalla toimintaamme Turussa uskomme voivamme myös entistä paremmin löytää osaavaa ja innovatiivista työvoimaa. Turun yliopiston uusi terveyden biotieteiden koulutusohjelma on sekin jo tuonut meille lisäresursseja", jatkaa johtaja Esa Heinonen.
Turun lisäksi Orion Pharmalla on T&TK-keskuksia Espoossa, Kuopiossa ja Nottinghamissa Englannissa.
 
Orion juhli 85-vuotispäiviään
 
Orion vietti syyskuussa 85-vuotispäiviään henkilöstönsä kanssa. Yhtiö toimii tänä päivänä edelleen päätoimisesti lääkealalla. Toiminta käynnistyi vaatimattomasti 21.9.1917 ja alkuaikoina yksi keskeinen tuote oli kiväärinpuhdistusöljy, jolla oli kova menekki Suomen kriittisinä sotavuosina. Vuoteen 1938 mennessä Orionista oli tullut jo maan suurin lääketehdas. Orion on vuosikymmeniä taannut terveydenhuollon peruslääkkeet monella terapia-alueella.
Omiin molekyylikeksintöihin perustuva tutkimustoiminta on Orion Pharmassa kuitenkin vielä nuorta. Siihen alettiin panostaa reilut parikymmentä vuotta sitten, mutta  tähän mennessä työ on  tuottanut omasta tutkimuksestaan jo seitsemän omaa alkuperälääkettä. Maailmalla toistaiseksi menestynein Orion Pharman kehittämä alkuperälääke on Parkinsonin taudin lääke Comtess® /Comtan®  (entakaponi), jolla on myyntilupa jo 70 maassa.
 
Lisätietoja ja kuvia www.orion.fi
 
Tuoreita uutisointeja:
 
-      Orion Pharma hakee myyntilupaa uudelle Parkinsonin taudin yhdistelmälääkkeelleen Yhdysvalloissa /Pörssitiedote 26.9.02/
-      Letter published in Lancet re-confirms levodopa "as gold standard" therapy for Parkinson's Disease /Media Release 19.8.02, Orion Pharma, Novartis/
-      Letter published in Lancet: Study shows mortality with new agent to be lower that with "gold standard" in treatment of severe heart failure /Media Release 20.7.02, Abbott Laboratories/
 
 
Orion Pharma
 
Orion Pharma on tutkimukseen ja tuotekehitykseen vahvasti panostava lääkkeiden valmistaja ja markkinoija ja osa Orion-konsernia. Vuonna 2001 Orion Pharman liikevaihto oli 487,0 miljoonaa euroa. Sen osuus konsernin liikevaihdosta oli noin puolet ja liikevoitosta noin kaksi kolmannesta. Yli puolet liikevaihdosta (57,8 %) muodostuu kansainvälisestä myynnistä kymmenessä Euroopan maassa. Viime vuosina Orion Pharma on tuonut markkinoille useita omaan tutkimukseen perustuvia lääkkeitä neljältä ydinterapia-alueeltaan, joita ovat keskushermostosairaudet, sydäntaudit ja tehohoito, hormoniterapiat ja hengityselinterapiat. Lääketutkimuspanostusten osuus oli 16 % Orion Pharman viime vuoden liikevaihdosta. Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet muodostavat kasvavan osuuden Orion Pharman liikevaihdosta.
 
Orion Pharman johtava tuote on Parkinson-lääke entakaponi, joka on markkinoilla jo 40 maassa Comtess ® ja Comtan ® -nimisinä tuotteina. Hiljattain Orion Pharma on saanut useita myyntilupia sydämen akuuttiin vajaatoimintaan kehittämälleen ainutlaatuiselle Simdax ® -lääkkeelle (levosimendaani). Omia keskushermostovaikutteisia alkuperätuotteita ovat myös kansainvälisillä markkinoilla olevat eläinrauhoitteet Domosedan®, Domitor® ja vastavaikuttaja Antisedan® sekä Yhdysvalloissa markkinoilla oleva, tehohoitoyksiköissä käytettävä kipu- ja rauhoitelääke Precedex®. Itse kehitettyjä hormonaalisia tuotteita edustavat Turussa Orion Pharman tuotannossa olevat rintasyöpälääke Fareston® ja hormonikorvaushoitoon tarkoitettu Divigel®. Astmanhoidon peruslääkkeitä, salbutamolia ja beklometasonia, sisältävä Orion Pharman kehittämä Easyhaler-kuivajauheannostelija on rekisteröity jo lähes Euroopan laajuisesti.
 
 
 
Täältä voit ladata Turun tutkimuskeskuksen laajennuksen
vihkiäistilaisuuden juhlapuheet.