Tehtävänä hyvinvointi – Timo Tuohin työ tietohallinnossa on vuorovaikutusta ja kokonaisuuksien hallintaa

Orionin Information Management -yksikön tietotekniikan ammattilaiset kääntävät liiketoiminnan tarpeet toimiviksi teknisiksi ratkaisuiksi ja palveluiksi. Palvelupäällikön työssä tarvitaan varsinkin hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ on myös kansainvälistä.

Orionin tietohallinnossa työskentelee kahdeksisenkymmentä IT-alan ammattilaista. Joukkoon mahtuu eri titteleitä tusinan verran ja taustoja sekä pohjakoulutuksia kymmenittäin. Palvelupäällikkö Timo Tuohi on yksi näistä ammattilaisista. 

Eri titteleiden ja koulutusten takana ihmisiä yhdistää Orionin arvopohja ja se, että he tuottavat räätälöityjä ratkaisuja Orionin liiketoiminnan tarpeisiin.  

”Työmme on merkityksellistä. Orion rakentaa hyvinvointia potilaille ja ihmisille ympäri maailman, eikä yhtiö pyöri hetkeäkään ilman tietotekniikkaa”, korostaa Head of Business Solutions Matti Haario tietohallinnosta.  

Orion on perinteinen yritys, jolla on modernit työtavat  

Orionin eri organisaatioissa on jatkuvasti meneillään useita eri kehityshankkeita ja -projekteja, joissa automatisoidaan prosesseja tai uudistetaan IT-järjestelmiä. Koneoppimista ja ohjelmistorobotiikkaa pyritään hyödyntämään rutiininomaisissa töissä, jotta ihmisaivot pääsevät mielekkäämpiin töihin. Henkilöstön käyttöön halutaan parhaat mahdolliset tekniset edellytykset, jotta ihmiset voivat tehdä työnsä hyvin. 

”Orion mielletään vakavaraiseksi ja perinteiseksi teollisuusyritykseksi, mutta samalla työskentelytapamme on moderni. Meillä on kehitteillä maailmanluokan IT-järjestelmäuudistuksia, ja ambitionamme on automatisoida laajalti kaikki, minkä vain voimme”, Haario sanoo. 

”Tämä tarkoittaa IT-alan ammattilaisille monipuolista ja kehittävää työsarkaa.” 

IT-asiantuntijoiden on puhuttava sekä liiketoimintaa että tekniikkaa 

IT-alan järjestelmien ja ohjelmistojen toimitusmallit ovat viime vuosina voimakkaasti muuttuneet. Yritykset eivät enää osta järjestelmiä kertaostoina itselleen vaan hankkivat ne palveluina toimittajilta. Orionillakaan ei tehdä esimerkiksi ohjelmistokehitystä, sillä ohjelmistot ostetaan valmiina.  

”Yhä vähemmän tarvitaan jonkin tietyn konfiguraation syväosaamista, järjestelmäasiantuntijoita ja konesalien bittinikkareita. Me tarvitsemme nyt vuorovaikutuskykyisiä asiantuntijoita, jotka pystyvät omaksumaan eri organisaatioiden työnkulkuja ja kääntämään tarpeet toimiviksi teknisiksi toteutuksiksi. On osattava puhua sekä liiketoiminnan että tekniikan kieltä”, Haario sanoo. 

Palvelupäällikkö Timo Tuohi kuuntelee, tulkkaa, kehittää ja tukee 

Orionin Turun-toimipisteessä palvelupäällikkönä työskentelevä Timo Tuohi kuuntelee työssään organisaatioissa nousseita toiveita ja selventää ne eteenpäin järjestelmätoimittajille. Yleensä hänen pöydällään on useita eri järjestelmäuudistushankkeita. 

”Voimme uudistaa esimerkiksi tuotteiden rekisteröintiin, pakkausteknologiaan ja lääketurvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Organisaatioiden asiantuntijat kertovat minulle, miten työnkulut heidän työssään menevät. Yhdessä mietimme, miten työtä voisi tekniikan avulla helpottaa ja miten olemassa olevia IT-järjestelmiä kannattaa uudistaa, jotta työnteosta tulisi sujuvampaa”, Tuohi kertoo. 

Tuohi kääntää kuulemansa asiat tekniikan kielelle ja ottaa selvää, mitkä toimittajat voisivat vastata tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kun toimittaja on valittu ja sopimukset hiottu, Tuohin roolina on toimia uudistusprojektissa viestinviejänä organisaation ja toimittajan välillä.  

”Työni ei lopu siihen, kun järjestelmä tai ohjelmisto on otettu käyttöön ja validoitu, vaan jo suunnitteluvaiheessa pidämme mielessä, miten järjestelmää jatkossa kehitetään ja käyttäjiä tuetaan.”  

Yhdessä tekemällä tuloksia potilaiden hyväksi 

Tuohi kertoo, että ilman yhteistyötaitoja palvelupäällikkö ei työssään pärjää. Hän on viiden Orion-vuotensa aikana tehnyt yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa tuotekehityksestä tuotantoon ja bisneksestä myyntiin ja markkinointiin. Käsiteltävien asioiden kirjo on laaja.  

Työssä tarvitsee toisaalta kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja toisaalta maalaisjärkeä sekä käytännön tekniikan tajua yksityiskohtineen. Työ on lisäksi kansainvälistä, sillä järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajat tulevat yleensä Euroopasta, Aasiasta tai Yhdysvalloista.  

”Parasta työssäni on yhdessä tekeminen ja kokemus siitä, että asiat etenevät haluttuun suuntaan ja tuloksia syntyy. Olen Orionin näköalapaikalla ja pääsen omaksumaan eri organisaatioiden työnteon tapoja ja asiasisältöjä. Samoin sitä, mikä ihmisille on työssään tärkeää – ja sitä kautta koko Orionille. Samalla oma työni on monipuolista, kehittävää ja vaihtelevaa.”  

Tuohi kertoo arvostavansa sitä, että työllä on myös suurempaa merkitystä: 

”Ilman tietotekniikkaa – automatisaatiota, IT-järjestelmiä, ohjelmistoja ja robotiikkaa – lääkkeet eivät valmistu eivätkä päädy potilaille. Siksi koen työni merkitykselliseksi. Minäkin olen omalla työlläni auttamassa hyvinvoinnin rakentamisessa.”  

 

Teksti: Anni Turpeinen 

17.6.2022

Avainsanat: