Lääkärinä lääketeollisuudessa

"Lääkärinä lääketeollisuudessa toimiminen on monipuolista ja opettavaista", kertoo Kristiina Kuismanen.

Lääkärin koulutus tähtää klassisesti anatomian luennoilta alkaen lääkärin perinteisessä roolissa toimimiseen. Lääkäriksi valmistumisen jälkeiset kontaktipinnat muihin ammattiryhmiin ovat melko vähäisiä.

Kun kuutisen vuotta sitten siirryin tutkimusorientoituneen työn ja satunnaisten lääkärinsijaisuuksien jälkeen Orioniin, toimintaympäristö poikkesi minulle tutusta. Niin pörssiyrityksen dynaamisuus kuin kansainvälisyyskin oli minulle uutta ja kiehtovaakin. Minun oli myös opeteltava lääkealaa sääteleviä lakeja, ohjeistuksia ja eettisiä sääntöjä.

Nykyään toimin lääketieteellisellä osastolla ja siellä erityisesti geneeristen lääkkeiden, biosimilaarien ja ei-lääkkeellisten tuotteiden parissa. Osastolta on näkymät liki koko Orionin toimintaan. Työtä tehdään yhdessä muun muassa farmasian, kemian, informatiikan, statistiikan sekä myynti- ja markkinointiorganisaation ammattilaisten kanssa. Meillä jokaisella on oma roolimme kokonaisuudessa.

Kristiina Kuismanen työskentelee Orionilla lääketieteellisen tiimin johtajana.

Kaikilla meillä on kuitenkin yhteinen tavoite: kehittää, tuoda markkinoille ja ylläpitää tuotehuollon kautta lääkkeitä ja ei-lääkkeellisiä tuotteita potilaan parhaaksi. On ollut työsuhde-etu nauttia eri ammattiryhmien intohimoisesta otteesta työhönsä − se kun tarttuu!

Orionilla töissä olevilla lääkäreillä on monipuolinen työhistoria ennen lääketeollisuuteen tuloa ja he toimivat taustansa ja kiinnostuksensa mukaan hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Meitä lääkäreitä on Orionissa lääkekehityksessä, lääketurvatoiminnassa, liiketoiminnan tukitoiminnoissa ja lääketieteellisellä osastolla.

Eri tehtävissä toimivilta lääkäreiltä odotetaan erilaisia asioita. Yleensä tehtävät edellyttävät tuote- tai molekyylikohtaisen informaation lisäksi muun muassa kliinisten tutkimusten, hoitokäytäntöjen ja potilaan näkökulman ymmärtämistä. Myös kommunikaatiotaitoja tarvitaan, kun informaatiota välitetään kentältä Orionin ammattilaisille tai päinvastoin.

Kaiken kaikkiaan tehtävät Orionissa ovat osoittautuneet monipuolisiksi ja saan edelleen oppia uutta.

Kristiina Kuismanen
lääketieteellisen tiimin johtaja, Orion Pharma