Tutustu lääketehtaan erilaisiin työnkuviin ja tehtaiden toimintaan!

Orionilla voit tuotantotyöntekijänä työskennellä hyvin monipuolisissa tehtävissä.

Orionilla on kuusinykyaikaista Suomessa toimivaa tuotantolaitosta lääkkeiden sekälääkkeiden vaikuttavien aineiden (APIen)valmistukseen ja pakkaamiseen. 

LääketehtaatsijaitsevatEspoossa, Turussa, KuopiossajaSalossa. Niissä valmistetaaneri tuotemuotoisia lääkevalmisteluokkaisia jaei-lääkkeellisiä tuotteita, kuten geelejä, liuoksia, injektioita, tabletteja, kapseleita, sytostaatteja, inhalaattoreita, voiteita ja nasaaleita. ​​​ 

​​​​​​​Tytäryhtiö Fermionvalmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineitaOulussajaHangossa. 

Tuotantotyöntekijän tehtävät eri lääketehtailla

Työ lääketuotannossa pitää sisällään itse lääkkeiden valmistusta sekä pakkaamista eri puhtausluokan tiloissa, tuotantolinjojen valvontaa, prosessin kontrollointia, suojainten käyttämistä lääkevalmistuksen yhteydessä, dokumentointia, puhdistustoimenpiteiden hallintaa ja ohjeiden noudattamista. Työ vaatii erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta sekä teknistä näppäryyttä. 

Osastosta riippuen työskentelemme pääosin joko päivä-, 2- tai 3-vuorossa. Myös 5-vuoromalli on käytössä.

Yksikköjen ja osastojen kuvaukset

ESPOO

Inhalaatiotuotannossa valmistetaan Easyhaler-tuoteperheen inhalaattoreita. Tuotantoprosessi jakaantuu massanvalmistukseen, täyttöön sekä pakkaukseen.   Inhalaatiotuotannossa tuotantotyöntekijänä voit toimia joko prosessinhoitajana valmistuksessa tai valmiiden inhalaattoreiden pakkaajana. 

Katso video ja tutustu inhalaatiotuotantoomme!

Espoon injektio-osasto vastaa injektiotuotteiden valmistuksesta pakkaamiseen asti. Prosessi alkaa liuoksen valmistuksesta, jonka jälkeen se täytetään pulloihin tai ampulleihin. Jokainen pullo ja ampulli tarkastetaan visuaalisesti ennen kuin ne siirtyvät pakkaamoon, jossa tuotteet pakataan asiakkaille. Lisäksi osastolla on oma pesula ja välinehuolto, missä käytettävät välineet pestään ja steriloidaan.

Espoon tablettituotanto jakautuu kolmeen valmistusvaiheeseen: tablettimassan valmistukseen, massan puristamiseen tableteiksi ja tablettien pinnoittamisen päällystekalvolla.  

Tablettien pakkaaminen tehdään Salon tehtaallamme 

Katso video ja tutustu Espoon tablettituotantoon!

Espoon varastotoiminnot keskittyy Espoon tehtaan valmistus- ja pakkausmateriaalien vastaanottoon, lähettämöön, varastointiin, keräilyyn, näytteistykseen sekä materiaalitoimituksiin eri osastoille. Punnitusosasto on osa varastotoimintoja.

Raaka-aineiden punnitus kuuluu Espoon varastotoimintoihimme ja siellä punnitaan raaka-aineet Espoon tehtaan kaikille tuotanto-osastoille sekä laboratorioihin.

TURKU

Turun tablettituotanto jakautuu kolmeen valmistusvaiheeseen: tablettimassan valmistus, tabletin puristaminen tabletiksi ja tablettien pinnoittaminen päällystekalvolla. Tärkeä osa valmistustoimintaa on välinehuolto.

Turun tablettituotantoon kuuluu myös sytostaatteja valmistava erillinen osasto, jossa tablettien valmistuksen lisäksi ne myös pakataan.

Turun erikoisvalmisteosastolla valmistetaan sytostaatteja sisältäviä tuotteita. Tuotantoprosessi jakautuu lääkemassojen valmistukseen, tabletointiin, kapselointiin sekä tuotteiden pakkaamiseen.

Voide ja geeli –osasto Voide ja Geeli -osastojen tuotantoprosessit jakaantuvat puolikiinteän massan (voide tai geeli) valmistukseen, sen täyttämiseen ja pakkaamiseen joko laminaattistikkiin, pursoon, pumppupulloon tai lasipulloon. Osa tuotteista lisäksi koteloidaan. Geeliosastolla käsitellään hormoneita, ja tietyissä työvaiheissa suojaudutaan sen mukaisesti.

Turun varasto keskittyy Turun tehtaan valmistus- ja pakkausmateriaalien vastaanottoon, lähettämöön, varastointiin, keräilyyn, näytteistykseen sekä materiaalitoimituksiin eri osastoille.

Turun raaka-aineiden punnitus Punnitusosastolla punnitaan raaka- ja lääkeaineita valmistusosastojen tarpeisiin. Työ on melko fyysistä ja edellyttää sen mukaista kuntoa. Trukinajotaito on eduksi.

Katso video ja tutustu Turun lääketehtaamme tuotantoon!

SALO

Tablettien pakkaaminen tehdään Salon tehtaallamme. Salossa toimii kaksi pakkausosastoa. Automaattisessa tablettipakkaamossa pakkaamme kaikki tablettituotteet läpipaino- sekä tölkkipakkauksiin. Pakkaaminen tapahtuu täysin automaattisesti moderneilla pakkauslinjoilla. Manuaalipakkaamossa pakkaamme käsin sekä laiteavusteisesti moninaisia erityyppisiä pakkaustöitä asiakastarpeiden mukaisesti.

Varastotoiminnot: Salossa sijaitsee Orionin keskusvarasto. Varasto on suuri ja lähes kaikki Orionin lopputuotteet lähtevät maailmalle täältä. Lähetystoiminnan lisäksi vastaanotamme ja varastoimme lopputuotteita sekä raaka-aineita. Tämän lisäksi keräämme ja toimitamme materiaaleja pakkaamoiden tarpeisiin.

Katso video ja tutustu Salon pakkaus- ja varastotoimintoihin!

KUOPIO

Kuopion liuosvalmistus keskittyy ei-steriilien liuosmuotoisten lääkkeiden valmistukseen.

Kuopion pakkaamossa ja varastossa pakataan sekä varastoidaan Kuopion liuosvalmistuksessa tuotettuja liuosmuotoisia lääkkeitä.

HANKO JA OULU, FERMION

Orionin tytäryhtiö Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Oulussa ja Hangossa sekä Orionin omaan käyttöön että ulkopuolisille asiakkaille. Työskentelemme sekä geneeristen lääkeaineiden että Orionin ja sopimusasiakkaidemme alkuperälääkeaineiden parissa.

Hangon tehtaalla valmistetaan lääkeaineita, joiden vuosivolyymit ovat tuhansia kiloja.

Oulun tehtaalla valmistetaan tyypillisesti korkea-aktiivisia lääkeaineita, joiden vuosivolyymit ovat pienehköjä, mutta valmistusprosessit vaativia ja pitkiä.

Tehtävien kuvaukset 

Orionilla monet tuotantotyöntekijät työskentelevät prosessinhoitajan nimikkeellä. Alla on kuvausta, mitä prosessinhoitajan työtehtävät voivat tarkemmin pitää sisällään.

  • Prosessinhoitaja valmistaa inhaloitavia jauheita, valvoo ja käyttää täyttölinjoja sekä huolehtii laitteiden ja välineiden huolto- ja valmistelutoiminnoista.  Prosessinhoitajana voit työskennellä myös injektio- ja erikoisvalmisteosastoilla sekä liuosvalmistuksessa, joissa henkilö vastaa kunkin osaston tuotteen valmistusprosessista. Työtehtäviin kuuluu muun muassa dokumentointia, prosessin kontrollointia, näytteiden ottoa, laaduntarkkailua, laitteiden ja välineiden valmistelu-, asennus- ja purkutoimia, puhdistustoimintoja sekä häiriötilanteiden ratkaisemista. 

Lisäksi eri tehtävissä toimivista prosessinhoitajista käytetään myös tehtävää kuvaavia nimikkeitä, joita on esitelty alla.

Tablettituotannon tuotantotyöntekijän tehtäviin voi sisältyä massanvalmistusta, tabletointia, päällystämistä ja tuotantokoneiden käyttämistä.  

  • Massanvalmistajan tehtäviin kuuluu lääkemassojen valmistaminen erilaisia laitteita ja prosesseja käyttäen sekä laitteiden ja välineiden puhdistustoimenpiteet.
  • Tabletoijan tehtäviin kuuluu tablettimassojen tabletointi nykyaikaisilla tablettikoneilla, sekä tablettikoneiden purku, puhdistus ja asennus.
  • Päällystäjän tehtäviin kuuluu tablettien päällystys päällystysrummulla.

Kaikkiin tablettituotannon työtehtäviin kuuluu myös dokumentointia, prosessin kontrollointia, näytteiden ottoa, laaduntarkkailua, laitteiden ja välineiden valmistelu-, asennus- ja purkutoimia, puhdistustoimintoja sekä häiriötilanteiden ratkaisemista.  

  • Raaka-aineiden punnitsijan tehtäviin kuuluu raaka-aineiden punnitseminen erilaisilla punnitusasemilla tai isolaattorissa sekä jauhatukset.
  • Välinehuoltajan tehtäviin kuuluu huolehtia tuotekontaktiosien puhdistamisesta, kuivauksesta sekä puhtaudentarkastamisesta.
  • Voidevalmistajan tavoitteena on käyttää valmistuslaitteita perusvoiteiden sekä lääkkeellisten voiteiden, geelien sekä liuosten valmistamiseksi edistäen joustavaa ja mahdollisimman tehokasta ja häiriötöntä tuotantoa. Pääasiallisena työtehtävänä on tuotanto-ohjelman mukainen valmistustyö, johon kuuluu myös laitteiden ja tilojen puhdistukset sekä pienosien pesut pesulassa. 

Useimmilla osastoillamme eri paikkakunnilla on lisäksi omia pakkaamo- sekä varastotoimintoja. Alta voit lukea lisää näistä tehtävänkuvista.

  • Pakkauslinjan asentaja-operaattori/pakkaaja vastaa kokonaisuudessaan pakkauslinjan toiminnasta. Pakkauslinjalla voit työskennellä eri osastoillamme ja paikkakunnillamme. Monipuolinen tehtävä pitää sisällään linjan toiminnan hallinnan sisältäen asennukset, linjan käynnissäpidon sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuun osallistumisen. Työtehtäviin kuuluu muun muassa dokumentointia, prosessin kontrollointia, laaduntarkkailua, puhdistustoimintoja ja häiriötilanteiden ratkaisemista. 
  • Varastotyöntekijä vastaa varaston erilaisista vaihtelevista ja vastuuta sisältävistä tehtävistä, kuten materiaalin vastaanotosta, hyllytyksestä, keräilystä pakkaamon tarpeisiin sekä lähetystoiminnoista.

Orionin tytäryhtiöllä Fermionilla tuotantotyöntekijänä voit työskennellä esimerkiksi prosessinhoitajan tai prosessioperaattorin nimikkeellä.

Fermionin prosessinhoitajana/prosessioperaattorina toimit kemianprosessien hoito- ja valvontatehtävissä. Tehtäviisi kuuluu sekä käsikäyttöisten että automatisoitujen tuotantokoneiden käyttämistä, puhdistamista sekä työvaiheiden kirjaamista ja laaduntarkkailua.

 

Kiinnostuitko tuotantotyöntekijän työstä lääketehtaallamme ja haluat olla mukana rakentamassa hyvinvointia? 

Hakemuksesi pääset lähettämään avoimiin tehtäviimme täältä.