Tutustu tästä lääketehtaan erilaisiin työnkuviin ja tehtaiden toimintaan!

Haemme tuotantotyöntekijöitä inhalaatio- ja tablettituotantoomme sekä raaka-aineiden punnitukseen.

Orionilla on kuusinykyaikaista Suomessa toimivaa tuotantolaitosta lääkkeiden sekälääkkeiden vaikuttavien aineiden (APIen)valmistukseen ja pakkaamiseen. 

LääketehtaatsijaitsevatEspoossa, Turussa, KuopiossajaSalossa. Niissä valmistetaaneri tuotemuotoisia lääkevalmisteluokkaisia jaei-lääkkeellisiä tuotteita, kuten geelejä, liuoksia, injektioita, tabletteja, kapseleita, sytostaatteja, inhalaattoreita, voiteita ja nasaaleita. ​​​ 

​​​​​​​Tytäryhtiö Fermionvalmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineitaOulussajaHangossa. 

Avoimet tuotantotyöntekijän tehtävät eri lääketehtailla!

Haemme tuotantotyöntekijöitä inhalaatio- ja tablettituotantoomme, geeli- ja voideosastoille sekä raaka-aineiden punnitukseen. Työ lääketuotannossa pitää sisällään itse lääkkeiden valmistusta eri puhtausluokan tiloissa, tuotantolinjojen valvontaa, prosessin kontrollointia, suojainten käyttämistä lääkevalmistuksen yhteydessä, dokumentointia, puhdistustoimenpiteiden hallintaa ja ohjeiden noudattamista. Työ vaatii erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta sekä teknistä näppäryyttä. 

Yksikköjen kuvaukset

ESPOO

Inhalaatiotuotannossa valmistetaan Easyhaler-tuoteperheen inhalaattoreita. Tuotantoprosessi jakaantuu massanvalmistukseen, täyttöön sekä pakkaukseen.  

Espoon tablettituotanto jakautuu kolmeen valmistusvaiheeseen: tablettimassan valmistukseen, massan puristamiseen tableteiksi ja tablettien pinnoittamisen päällystekalvolla.  

Tablettien pakkaaminen tehdään Salon tehtaallamme 

Raaka-aineiden punnitus kuuluu Espoon varastotoimintoihimme ja siellä punnitaan raaka-aineet Espoon tehtaan kaikille tuotanto-osastoille sekä laboratorioihin.

TURKU

Turun tablettituotanto jakautuu kolmeen valmistusvaiheeseen: tablettimassan valmistus, tabletin puristaminen tabletiksi ja tablettien pinnoittaminen päällystekalvolla. Tärkeä osa valmistustoimintaa on välinehuolto.

Turun tablettituotantoon kuuluu myös sytostaatteja valmistava erillinen osasto, jossa tablettien valmistuksen lisäksi ne myös pakataan.   

Voide ja geeli –osasto Voide ja Geeli -osastojen tuotantoprosessit jakaantuvat puolikiinteän massan (voide tai geeli) valmistukseen, sen täyttämiseen ja pakkaamiseen joko laminaattistikkiin, pursoon, pumppupulloon tai lasipulloon. Osa tuotteista lisäksi koteloidaan. Geeliosastolla käsitellään hormoneita, ja tietyissä työvaiheissa suojaudutaan sen mukaisesti.

Turun raaka-aineiden punnitus Punnitusosastolla punnitaan raaka- ja lääkeaineita valmistusosastojen tarpeisiin. Työ on melko fyysistä ja edellyttää sen mukaista kuntoa. Trukinajotaito on eduksi.

SALO

Tablettien pakkaaminen tehdään Salon tehtaallamme. Salossa toimii kaksi pakkausosastoa. Automaattisessa tablettipakkaamossa pakkaamme kaikki tablettituotteet läpipaino- sekä tölkkipakkauksiin. Pakkaaminen tapahtuu täysin automaattisesti moderneilla pakkauslinjoilla. Manuaalipakkaamossa pakkaamme käsin sekä laiteavusteisesti moninaisia erityyppisiä pakkaustöitä asiakastarpeiden mukaisesti.

Varastotoiminnot: Salossa sijaitsee Orionin keskusvarasto. Varasto on suuri ja lähes kaikki Orionin lopputuotteet lähtevät maailmalle täältä. Lähetystoiminnan lisäksi vastaanotamme ja varastoimme lopputuotteita sekä raaka-aineita. Tämän lisäksi keräämme ja toimitamme materiaaleja pakkaamoiden tarpeisiin. 

Tehtävien kuvaukset 

Inhalaatiotuotannossa tuotantotyöntekijänä voit toimia joko prosessinhoitajana tai pakkaajana.  

  • Prosessinhoitajavalmistaa inhaloitavia jauheita, valvoo ja käyttää täyttölinjoja sekä huolehtii laitteiden ja välineiden huolto- ja valmistelutoiminnoista. Työtehtäviin kuuluu muun muassa dokumentointia, prosessin kontrollointia, näytteiden ottoa, laaduntarkkailua, laitteiden ja välineiden valmistelu-, asennus- ja purkutoimia, puhdistustoimintoja sekä häiriötilanteiden ratkaisemista. 
  • Pakkaajan tehtäviin kuuluu inhalaattoreiden pakkaaminen. Työtehtäviin kuuluu muun muassa dokumentointia, prosessin kontrollointia, laaduntarkkailua, puhdistustoimintoja ja häiriötilanteiden ratkaisemista. 

Katso video ja tutustu inhalaatiotuotantoomme!

Tablettituotannon tuotantotyöntekijän tehtäviin voi sisältyä massanvalmistusta, tabletointia, päällystämistä ja tuotantokoneiden käyttämistä.  

  • Massanvalmistajan tehtäviin kuuluu lääkemassojen valmistaminen erilaisia laitteita ja prosesseja käyttäen sekä laitteiden ja välineiden puhdistustoimenpiteet. 
  • Tabletoijan tehtäviin kuuluu tablettimassojen tabletointi nykyaikaisilla tablettikoneilla, sekä tablettikoneiden purku, puhdistus ja asennus.
  • Päällystäjän tehtäviin kuuluu tablettien päällystys päällystysrummulla.

Kaikkiin työtehtäviin kuuluu dokumentointia, prosessin kontrollointia, näytteiden ottoa, laaduntarkkailua, laitteiden ja välineiden valmistelu-, asennus- ja purkutoimia, puhdistustoimintoja sekä häiriötilanteiden ratkaisemista.  

Katso video ja tutustu Espoon tablettituotantoon!

  • Raaka-aineiden punnitsijan tehtäviin kuuluu raaka-aineiden punnitseminen erilaisilla punnitusasemilla tai isolaattorissa sekä jauhatukset.
  • Välinehuoltajan tehtäviin kuuluu huolehtia tuotekontaktiosien puhdistamisesta, kuivauksesta sekä puhtaudentarkastamisesta.
  • Voidevalmistajan tavoitteena on käyttää valmistuslaitteita perusvoiteiden sekä lääkkeellisten voiteiden, geelien sekä liuosten valmistamiseksi edistäen joustavaa ja mahdollisimman tehokasta ja häiriötöntä tuotantoa. Pääasiallisena työtehtävänä on tuotanto-ohjelman mukainen valmistustyö, johon kuuluu myös laitteiden ja tilojen puhdistukset sekä pienosien pesut pesulassa. 

Katso video ja tutustu Turun lääketehtaamme tuotantoon!

Pakkaamon sekä varaston tuotantotyöntekijät työskentelevät vaihtelevissa sekä vastuuta sisältävissä työtehtäviä. 

  • Pakkauslinjan asentaja-operaattori vastaa kokonaisuudessaan pakkauslinjan toiminnasta. Monipuolinen tehtävä pitää sisällään linjan toiminnan hallinnan sisältäen asennukset, linjan käynnissäpidon sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuun osallistumisen. 
  • Varastotyöntekijä vastaa varaston erilaisista tehtävistä: materiaalin vastaanotosta, hyllytyksestä, keräilystä pakkaamon tarpeisiin sekä lähetystoiminnoista. 

Katso video ja tutustu Salon pakkaus- ja varastotoimintoihin!

Haluatko olla mukana rakentamassa hyvinvointia? Kiinnostuitko tuotantotyöntekijän työstä lääketehtaallamme?

Hakemuksesi pääset lähettämään avoimiin tehtäviimme täältä.