Osaamisen kehittäminen Orionilla

Haluamme olla alamme paras ja menestyvin edistäessämme hyvinvointia ja terveyttä. Tämä haastaa meidät jatkuvaan uudistumiseen ja kehittymiseen yksilöinä ja yhteisönä. Orion tukee henkilöstönsä ammatillista kasvua monin eri tavoin.

Orionilaisten osaamisen kehittäminen perustuu strategiaan ja tavoitteisiin. Varmistamme, että kaikilla orionilaisilla on tarvittava osaaminen tavoitteiden toteuttamiseen.

Valmennusta, mentorointia ja työkiertoa

Olemme panostaneet jo pitkään esimiestaitojen sekä asiantuntijuuden kehittämiseen. Kehitämme esimiestaitoja järjestelmällisesti orionilaisten johtamisperiaatteiden mukaisesti. Keinoina ovat esimerkiksi laajat valmennusohjelmat esimiehille ja asiantuntijoille sekä 360- ja 180-arvioinnit.

Orionilla on tarjolla runsaasti henkilöstön tarpeisiin suunniteltuja sisäisiä valmennuksia. Osaamisen kehittämisen keinoihin kuuluu myös mentorointi, jossa huippuasiantuntijat ja kokeneet esimiehet jakavat tietoa ja kokemusta nuoremmille tai eri alojen osaajat toisilleen.

Työssä oppiminen on Orionilla keskeinen kehittymisen keino. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa jokainen laatii yhdessä esimiehen kanssa suunnitelman henkilökohtaisesta kehittymisestä. Orionilla on kuvattu myös urapolkuja, joiden tehtävänä on kannustaa henkilöä laajentamaan tai syventämään osaamistaan. Työkierron ja haasteellisempien tehtävien kautta jokainen voi kasvaa ammatillisesti.