Faasi1-kesätyöohjelma korkeakouluopiskelijoille

Orionin Faasi1 on kesätyöohjelma, joka tarjoaa korkeakouluopiskelijoille muun muassa luonnontieteiden, farmasian, tekniikan ja kaupalliselta alalta mahdollisuuden näyttää osaamisensa kansainvälisessä lääkeyhtiössä. Faasi1-kesätyöntekijöitä on Orionilla kesällä 2019 yli 40.

Miltä kuulostaisi kesätyö esimerkiksi laboratoriossa, tutkimuksessa & kehityksessä, tilastotieteen tai HR:n parissa?

Faasi1-kesätyöohjelman yksi parhaista puolista on monipuolinen tehtävätarjonta ja haastavat työtehtävät, erinomaisia kollegoita unohtamatta. Faasi1-kesätyöohjelmaan valitut henkilöt eli faasilaiset pääsevät tutustumaan Orionin toimintaan laajasti: he pääsevät rakentamaan hyvinvointia kanssamme koko kesäksi sekä näkevät mitä kaikkea meillä Orionilla tehdään. Pidämme huolen, että jokainen saa kattavan perehdytyksen työtehtäviinsä ja tarjoamme lisäksi verkostoitumismahdollisuuksia Faasi1-kollegoiden kesken kesän aikana järjestettävissä tapahtumissa.

Kesän 2019 Faasi1-kesätyöpaikkojen hakuaika oli tammikuussa. Seuraa kesän 2020 Faasi1-kesätyöpaikkojen tiedotusta tällä sivustolla.

Mitä aiempien vuosien faasilaiset ovat olleet mieltä Faasi1-kesätyöohjelmasta?

  • Työtehtävät olivat haastavia ja mielekkäitä.
  • Orionilla on todella hyvä työilmapiiri.
  • Perehdytys tehtäviin oli hyvin toteutettu.
  • Yhteiset tilaisuudet kesätyöntekijöille tarjosivat erinomaisen alustan verkostoitumiselle.

Alta voit vielä lukea tarkemmin aiempien vuosien faasilaisten kokemuksia kesätyöstään Orionilla.

Faasi1-kesätyö, tuotannon kehitysryhmä

”Olen Sara, ja aloittaessani viime keväänä Orionilla Faasi1-kesätyöohjelmassa olin juuri valmistunut tekniikan kandidaatiksi Aalto-yliopistosta bioinformaatioteknologian pääaineesta. Sivuaineopinnot olin suorittanut tuotantotaloudesta, joten kesätyö Orionilla tuotannon kehitysryhmässä yhdisti kätevästi poikkitieteelliset pääaineopintoni ja kiinnostukseni tuotantoa ja sen kehittämistä kohtaan.

Kesän aikana keskeisimmäksi työtehtäväkseni ja vastuualueekseni muotoutui VR-teknologiaan perehtyminen. Virtuaalitodellisuus tilasuunnittelussa oli tullut tutuksi tiimillemme aiheesta tehdyn diplomityön vuoksi, ja työkalun kehittämistä haluttiin jatkaa. Ennen kesää minulla ei ollut lainkaan kokemusta virtuaalitodellisuudesta, mutta kesän lopulla olin onnistunut rakentamaan Espoon koko tablettiosaston virtuaalimaailmaan. Vaikka suuri osa kesästäni kului virtuaalilasit päässä, mahtui kesään paljon muitakin maisemia ja mielenkiintoista työtehtäviä. Erityisen mukavaa oli tehdä kesäisiä reissuja ympäri Suomea Orionin eri toimipisteille suorittamaan 5S-auditointeja, jolloin pääsi ihan käytännössä näkemään, miten tuotantomme toimii.

Parasta koko kesätyössä oli kuitenkin se, ettei se loppunut syksyn saavuttua, vaan sain jatkaa töitä osa-aikaisesti maisteriopintojeni ohella. Kesällä kerätty osaaminen VR-teknologiasta onkin päässyt kunnolla käyttöön syksyn aikana erilaisissa tilasuunnittelua vaativissa projekteissa, joissa olen saanut olla mukana. Työskentely Orionilla on ollut erittäin mielekästä, sillä työtehtävien vaativuustaso on kasvanut kokemuksen kertymisen tahdissa ja olen saanut kokea olevani tärkeä osa tiimiä. Olen erittäin iloinen, että hain viime vuonna mukaan Orionin Faasi1-kesätyöohjemaan!”

− Sara, Faasi1-kesätyöohjelma 2018

Faasi1-kesätyö, HR

”Olen Lotta ja opiskelen psykologian maisteriksi Helsingin yliopistossa. Olen kiinnostunut työ- ja organisaatiopsykologiasta, mikä sai minut hakeutumaan henkilöstöalan tehtäviin. Työskentelin kesän 2018 HR-harjoittelijana osaamisen kehittämisen ja johtamisen parissa Orionilla. Päätehtäviini kuului rekrytointitiimin tukena toimiminen sekä muissa vaihtelevissa HR-tehtävissä avustaminen. Työskentelin muun muassa työpaikkailmoitusten ja eri rekrytointikanavien parissa sekä tein paljon muita viestinnällisiä tehtäviä. Olin myös keskeisesti mukana uuden rekrytointijärjestelmän käyttöönotossa ja toimin järjestelmätukena. Lisäksi tein talon sisäisiä selvityksiä esimerkiksi harjoittelijakäytännöistä, olin mukana järjestämässä rekrytointitilaisuutta Salon tehtaalla, ja pääsin vetämään tiimivalmennuksia kollegoideni kanssa.

Yhtenä isona projektina kesällä oli myös Faasi1-kesätyöohjelman tapahtumien koordinointi ja järjestäminen. Oli hienoa päästä mukaan suunnittelemaan mielekästä ohjelmaa muille kesätyöntekijöille sekä osallistua siihen itse, samalla verkostoituen muiden nuorten osaajien kanssa. Oma HR-tiimini otti minut upeasti mukaan vaihteleviin projekteihin, minkä lisäksi sain myös hyvin vastuuta ja mahdollisuuksia toteuttaa ideoitani. Kesän aikana piirtyi kattava kuva niin HR:n eri toiminnoista kuin koko yrityksen toiminnasta. Syksyllä sain lisäksi mahdollisuuden jatkaa osa-aikaisena HR-assistenttina opintojeni ohella.”

− Lotta, Faasi1-kesätyöohjelma 2018

Faasi1-kesätyö, automaatio

”Olen Helena ja opiskelen Aalto-yliopiston automaatio- ja systeemitekniikan linjalla. Työskentelin kesän 2018 toisen vuoden opintojeni jälkeen Orionin automaatiotiimissä serialisointiprojektien parissa. Kesätyössäni kirjoitin teknisiä dokumentteja ja ohjeita serialisointijärjestelmästä sekä sain seurata järjestelmän käyttöönottoa tuotantolinjoilla Espoon lisäksi myös Salossa. Lisäksi ylläpidin tuotannonseurantajärjestelmää.

Faasi1-ohjelman kautta sain laajemman käsityksen Orionin toiminnasta, minkä lisäksi tutustuin tarkemmin HR:n toimintaan varjostamalla toista faasilaista yhden päivän ajan. Perehdytyksen ja työskentelyn aikana tulivat tutuiksi GMP-periaatteet. Oli myös hienoa huomata, miten paljon tunsin alan termejä ja käytäntöjä opiskelujeni perusteella. Lyhyesti sanottuna kesä oli todella opettavainen mahtavassa tiimissä, ja ilokseni sain jatkaa töitä syksyllä osa-aikaisesti.”

− Helena, Faasi1-kesätyöohjelma 2018