Henkilöstön hyvinvointia rakentamassa

Orionilla tehdään aktiivisesti töitä hyvän ilmapiirin eteen. Haluamme, että työyhteisössämme on hyvää esimiestoimintaa, kannustavia työkavereita ja luottamuksen ilmapiiri, sillä ne ovat tärkeitä hyvinvoinnin edellytyksiä.

Työhyvinvointia arvioidaan kolme kertaa vuodessa toteutettavalla Pulssikyselyllä. Orion on panostanut koko 2000-luvun erityisesti henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön. Tämän työn tulokset näkyvät työilmapiirimittauksissa, joissa Orionin johtajuuden mittarit ovat selkeästi yli suomalaisen keskiarvon, ja tulokset osoittavat Orionin kuuluvan Suomen kärkeen hyvässä esimiestyössä.

Kokonaisvaltaista palkitsemista ja etuja

Palkitsemisella tuemme menestymistä ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan Orionin strategian ja arvojen mukaisesti.

Palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen suoriutuminen ja pätevyys. Erinomaisesta suorituksesta osoitamme arvostusta muun muassa pikapalkkioiden avulla. Palkitsemme myös pitkäaikaisesta sitoutumisesta Orioniin esimerkiksi palvelusvuosipalkkioilla.

Vapaa-ajalla työntekijät voivat osallistua monipuolisten harrastuskerhojen toimintaan sekä varata käyttöönsä majoitustilaa edullisesti eri puolilla Suomea sijaitsevilta virkistysalueilta. Tarjoamme työntekijöillemme kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Espoossa ja Salossa henkilöstön käytettävissä on lisäksi oma kuntosali.

Panostamme myös monipuoliseen, tasokkaaseen lounasruokailuun, jota työnantaja tukee. Espoon ja Turun toimipisteistä löytyy henkilökuntamyymälät, joissa työntekijät voivat tehdä edullisia ostoksia.

Terveys ja turvallisuus työssä

Työterveyshuollon tavoitteina ovat terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä hyvin toimiva työyhteisö. Suuri osa Orionin työsuojelu- ja hyvinvointitoiminnasta tähtää ennaltaehkäisyyn.

Ikäryhmittäin tehtävissä terveystarkastuksissa arvioidaan työtekijän työkyky. Orion tukee työkyvyn ylläpitämiseen tähtääviä kuntoremonttikursseja.

Työterveyshuolto tekee järjestelmällisiä työpaikkakäyntejä ja riskikartoituksia, jotta voimme kehittää työoloja jatkuvasti.