Orionin uudistushanke edistyy – projektitiimin uusin jäsen Tiia Vainionpää on elinikäinen oppija

Future 2025 -hanke kehittää Orionia modernimmaksi, tehokkaammaksi sekä viihtyisämmäksi työpaikaksi. Työtavat uudistuvat, ja lopputulos tulee helpottamaan Orionin jokapäiväistä toimintaa: tavoitteena muun muassa työvaiheiden digitalisoinnilla ja paperityön vähentämisellä on tarjota mahdollisuuksia kehittää osaamista, ja viihtyä töissä paremmin. Hankkeen uusin jäsen Tiia Vainionpää on ollut mukana toteuttamassa monia muutosprojekteja, ja hyppää mukaan projektitiimiin positiivisella asenteella.

Tiia Vainionpää on innokas oppimaan uutta. Alun perin kemian laborantiksi kouluttautunut Tiia opiskeli ensimmäisen hoitovapaansa aikana datanomiksi, ja toisen hoitovapaansa aikana tradenomiksi. Tällä hetkellä käynnissä on projektijohtamisen opinnot ammattikorkeakoulussa. 

”On kiva oppia uutta ja saada laajempaa käsitystä asioista. Omassa työssä Orionilla parasta on juuri uusien asioiden omaksuminen – ja näiden asioiden parissa yhdessä onnistuminen.” 

Uuden oppiminen ja rohkea uudistuminen sopii täydellisesti Tiian uuteen rooliin Future 2025 -hankkeen Program Engineerinä. Future 2025 on yhteinen harppaus kohti modernia ja tehokasta Orionia, jonka maaliin saattaminen vaatii uuden omaksumista ja avointa mieltä. Tiia tuntee useiden muutoshankkeiden kokemuksella uudistumisen askelmerkit. 

”Tärkeintä on ihmiset ja sitoutuminen. Sitoudutaan niin johdon kuin henkilöstön tasolla siihen, mitä ollaan tekemässä. Tässä tuodaan kaikille orionilaisille jotakin uutta ja hyvää, joka helpottaa jokapäiväistä tekemistä.” 

 
Pitkä kokemus auttaa näkemään kokonaisuuden 

Vapaa-ajallaan crossfit-salilla ja Hyvinkään lenkkipoluilla viihtyvä Tiia työskentelee Orionilla muutosten ja riskien hallintaprosessien parissa. Laaja kokemus tietojärjestelmä- ja muutosprojekteista on tuonut vahvaa näkemystä kokonaisuuksien hahmottamisesta ja hallinnasta. Orionilla vietetystä 25 vuoden urasta ei myöskään ole haittaa talon toimintatapoja tarkastellessa. 

”Muutosprojektit ovat tulleet tutuiksi. Haluan aina saada aluksi mahdollisimman laajan kuvan siitä, mitä koko hankkeessa tehdään. Kun näkee ensin kokonaisuuden, pystyy tuomaan erilaisia näkemyksiä yksittäisiin projekteihin”, Tiia pohtii. 

”Muutosprojekteissa on tärkeää muistaa iloita myös pienistä onnistumisista, etenkin keskellä pitkiä ja isoja hankkeita.” 

 
Uudistuminen luo kilpailukykyä 

Lääketeollisuudessa uudistuminen on elinehto. Kilpaillulla alalla tarvittua nopeutta esimerkiksi tuotekehityksessä ei vanhentuvilla tavoilla voida välttämättä saavuttaa – modernit työkalut ovat välttämättömiä. Tiia muistuttaa myös uudistumisen tärkeydestä tulevaisuuden potentiaalisia orionilaisia silmällä pitäen. 

”Uudistuminen on olennaista, jotta Orion voi säilyä kilpailukykyisenä työnantajana. Meillä pitää olla modernit työkalut, jotta voimme näyttäytyä haluttuna potentiaalisena työpaikkana: meillä Orionilla käytetään uutta teknologiaa ja työkalut ovat viimeisen päälle.” 

Future 2025 -hankkeen rohkeat uudistumistavoitteet saavat Tiialta kiitosta. Usein tyydytään siihen, mitä on, koska ei osata ajatella kaikkia ympäriltämme löytyviä mahdollisuuksia.  

”Parhaimmillaan muutos on sitä, että pienikin sana tai lause voi saada ajattelemaan: hetkinen, tämän voisi tehdä näinkin!” 
 

Tulevaisuuden Orion innostaa 

Tulevaisuuden Orionista Tiialla on luottavaisen optimistinen näkemys. 

”Vuoteen 2025 mennessä olemme varmastikin muuttuneet paljonkin. Digiloikka sekä Future-ohjelman projektit ollaan saatu hyvin käyttöön ja ruvetaan tosissaan ulosmittaamaan siitä saatuja hyötyjä”, Tiia uskoo. 

”Automaation ja digitaalisuuden osaaminen on varmasti kasvanut todella paljon. Myös projektihallinnan näkökulmasta ollaan hypätty harppaus eteenpäin laajoissa hankkeissa. Ollaan kilpailukykyisempiä sekä työnantajamarkkinoilla että kilpailijoihin nähtynä.” 

Matka kohti modernimpaa ja tehokkaampaa Orionia on hyvässä vauhdissa. Yhteisellä matkalla kaikkia orionilaisia voi hyödyttää Tiian innokkaan oppimisen asenteen omaksuminen. Vuonna 2025 käytössämme ovat modernimmat ja tehokkaammat toimintatavat, jotka helpottavat jokapäiväistä työtämme. Kuka tietää, mitä Tiia silloin opiskelee.