Vapaaehtoiseksi lääketutkimukseen

Orionin Kliinisen lääketutkimuksen yksikössä tehdään lääketutkimuksia terveillä vapaaehtoisilla henkilöillä. Tutkimuskeskus sijaitsee Mankkaalla Espoossa Orionin lääketehtaan läheisyydessä.

Lääketutkimuksia tehdään potilailla ja terveillä vapaaehtoisilla riippuen lääkekehityksen vaiheesta ja tutkimuksen tarkoituksesta. Espoossa lääketutkimuksia tehdään terveillä tutkimushenkilöillä. Potilailla tehtävistä lääketutkimuksista saa lisätietoa osoitteesta clinicaltrials.gov.

Tavallisimmin Kliinisen lääketutkimuksen yksikkö tekee lääkeaineiden imeytymistutkimuksia. Usein tutkittava lääke sisältää markkinoilla jo olevaa lääkeainetta, josta Orion on kehittämässä uutta valmistetta tai vahvuutta. Tutkimuslääke voidaan annostella suun kautta tablettina tai kapselina. Lääkeaine voi myös olla inhaloitavassa muodossa, jolloin se annostellaan hengittämällä lääkeaine sisään keuhkoihin.

Imeytymistutkimuksissa on yleensä muutamia kymmeniä tutkittavia. Lääkkeen annostelun jälkeen otetaan useita verinäytteitä, joista määritetään lääkeainepitoisuuksia. Pitoisuuksista lasketaan farmakokineettisiä muuttujia ja tehdään tilastollisia analyysejä lääkeaineiden imeytymisen vertailemiseksi.

Lääketutkimuksissa noudatetaan kliinistä tutkimusta sääteleviä lakeja ja asetuksia, hyvää kliinistä tutkimustapaa sekä eettisiä periaatteita.