Uudet lähestymistavat antavat toivoa neurologisista sairauksista kärsiville

Yhdellä kuudesta ihmisestä on jokin neurologinen sairaus, joita ovat esimerkiksi Alzheimerin ja Parkinsonin tauti. Niihin on hankala löytää hoitoja, mutta uudet lääkinnälliset lähestymistavat ovat antamassa uutta toivoa potilaille.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan noin miljardin ihmisen eli joka kuudennen maapallon asukkaan arvioidaan potevan jotain keskus- tai ääreishermoston neurologista tautia. Niitä ovat Alzheimerin ja Parkinsonin tautien sekä multippeliskleroosin kaltaiset vakavat keskushermoston rappeumasairaudet, mutta niitä ovat myös tarkkaavaisuushäiriön ja migreenin kaltaiset lievemmät vaivat.

”Tuoreet onnistumiset neurologisten sairauksien lääkinnässä todistavat tutkijoiden olevan oikeilla jäljillä. Nämä lähestymistavat osoittavat myös, että sinnikkyys kannattaa”, sanoo Orionin T&K:n uuden Discovery Sciences -osaston johtaja Oliver Cooper.
 

Hän nostaa esimerkeiksi kaksi Yhdysvalloissa viranomaishyväksynnän saanutta lääkettä: toisessa käytetään antisense-oligonukleotideja selkäydinperäisen lihassurkastuman eli SMA-taudin hoitoon ja toinen – vielä hyvin kiistanalainen – Alzheimerin taudin lääke torjuu amyloidiplakkien kertymistä aivoihin hyvin kohdennetulla potilasjoukolla.
 

”Molemmat ovat malliesimerkkejä uusien ajattelutapojen soveltamisesta neurologisten sairauksien hoidossa ja siitä, miten tuotetaan täysin uusi lääke lääkeinnovoinnista viranomaishyväksyntään saakka”, Cooper sanoo.

Oliver Cooper

Biotech-startupeista monikansallisiin yrityksiin 

Cooperilla on 20 vuoden kokemus neurologisten sairauksien ei-kliinisestä tutkimuksesta. Hänellä on näiden uusien hoitojen vahvaa osaamista, jota hän on hankkinut työskennellessään Yhdysvalloissa Cambridgen Kendall Squaren alueen biotech-yrityksissä sekä Harvard Medical Schoolissa.
 

Bostonin-Cambridgen alue on pieni, mutta siellä toimii tuhatkunta biotech-yritystä pienistä startupeista ja yrityshautomoista monikansallisiin jätteihin.
 

“Minulla on ollut onni saada työskennellä sekä pienissä että suurissa yrityksissä. Pienissä yrityksissä saa paljon vastuuta ja pääsee toteuttamaan kohdennettuja pienen budjetin hankkeita. Ja joutuu työskentelemään hyvinkin käytännönläheisesti", Cooper kuvailee.
 

"Biogenin kaltaisissa isoissa yrityksissä taas inspiraatiota antaa innovaation mittakaava. Tuon tämän laaja-alaisen kokemukseni edistämään tiimiemme työtä Orionilla."
 

Suomessa on huippututkimusta, mutta siitä pitää kertoa muillekin 

Cambridgen-Bostonin alueella toimii kaksi huippuyliopistoa, Harvard ja Massachusetts Institute of Technology, jotka tuottavat erinomaisia ideoita ja lahjakasta väkeä. Myös sijoittajat ovat ymmärtäneet alueen erikoislaatuisuuden, mistä on myös varoittavia esimerkkejä.
 

”Voidaan varmaankin sanoa, että joillekin ideoille ja yrityksille on siellä tarjolla jopa liikaa rahaa. Nämä yritykset voisivat toimia nopeammin ja paneutuneemmin, jos niillä olisi vähemmän resursseja ”, Cooper huomauttaa. 

”Oma ammatillinen minäni on Bostonin ainutlaatuisen toimintakulttuurin muovaama. Siellä kaikki istuvat vieri vieressä taistellen ideoista, tiloista ja rahasta. Olen tuonut tämän kulttuurin Orionille ja yhteistyökumppaneillemme täällä, koska haluan parantaa ketteryyttä ja laatua sekä nopeuttaa tuotteen pääsyä kliiniseen käyttöön.”
 

Cooper tunsi suomalaisen työympäristön jo entuudestaan tehtyään tiiviistä ja hyvää yhteistyötä kuopiolaisen yhteistyökumppanin Charles Riverin kanssa. Hän pitää suomalaisen tutkimustyön tasoa todella korkeana.  
 

“Palavereissa suomalaiset ovat kuitenkin turhan arkoja kertomaan hienoistakin ideoistaan. Heitä pitää ystävällisesti ja kevyesti tuuppia ilmaisemaan itseään avoimemmin ja jakamaan ideoitaan.”
 

Tutkimuksesta tulee merkittävä vahvuus Orionille 

Oliver Cooper pyrkii ohjaamaan Orionin sisällä tehtävää tutkimusta ja lääkekehitystä ketterien biotech-yritysten toimintakulttuurin suuntaan.
 

”Yksi tavoitteistani on lujittaa talon sisällä tehtäviä tutkimushankkeita. Kuuntelemalla potilaita, tekemällä yhteistyötä erinomaisten ulkopuolisten tiimien kanssa ja tuottamalla omaa tutkimustietoa Orion pystyy jatkossakin kehittämään lääkkeitä, joilla on todellista merkitystä potilaille.”
 

Ensimmäinen hanke, johon Cooper on osallistunut Suomessa, on kesäkuussa uutisoitu uusi syöpähoito, jossa yhteistyökumppanina on Suomen Punainen Risti. Sen CAR-T-lähestymistavassa käytetään potilaan omia soluja tuhoamaan syöpäsoluja.
 

”Mielestäni on hieno asia, että Orion on jo valmistanut ja myynyt lääkkeitä neurologisiin sairauksiin. Pystymme tekemään sen myös uudelleen. On paljon sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole koskaan siinä onnistuneet.”

 

Teksti: Jussi-Pekka Aukia

13.9.2021

 

Avainsanat: