Tekoäly inspiroi tutkijoita lääkekehityksessä

Lääkekehityksessä tekoäly voi auttaa tutkijoita löytämään uusia ideoita ja nopeuttaa hoitojen saamista potilaille.

Tekoälyä on hyödynnetty Orionin lääkekehityksessä ja -tutkimuksessa jo useamman vuoden ajan. Isona tavoitteena on kokeilla, kehittää ja löytää nimenomaan Orionille sopivia ratkaisuja eri käyttökohteisiin. Tekoäly voi inspiroida tutkijoita löytämään uusia ideoita niin molekyylirakenteen, kohdereseptorien kuin vaikutusmekanismien kautta. Tutkija voi esimerkiksi murskata kymmeniä tuhansia tieteellisiä artikkeleita muutamassa sekunnissa ja löytää niistä semanttisia yhteyksiä tutkittavaan teemaan. Siinä missä yksi ihminen ehtii sisäistämään ainoastaan rajallisen määrän tieteellisiä artikkeleita yhdessä päivässä, tekoäly pystyy tutkimaan hetkessä koko sille annetun julkaisuavaruuden ja tarjoamaan sen perusteella täysin uusia ja erilaisia ideoita, joita lähteä kokeilemaan.

Tekoälylle voi antaa tehtäväksi tarkastella esimerkiksi tiettyä geeniä tai sairautta, ja mitä patentteja, kliinisiä kokeita ja julkaisuja siihen liittyy. Kun Orionille tärkeät datalähteet ja löydökset yhdistetään, niille voi löytää täysin uuden semanttisen merkityksen ja sitä kautta yhteyden. Tekoäly voi siis nostaa esiin ideoita, joita ihmisaivot eivät yksinkertaisesti kykene löytämään.

Toinen esimerkki tekoälyn hyödyistä tutkimuksessa on Orionin ulkopuolisen maailman seuraaminen. Suurilla globaaleilla lääkeyrityksillä on valtava määrä ihmisiä, jotka seuraavat koko ajan mitä maailmalla tapahtuu. Orionilla ei ole tähän samanlaisia ihmisresursseja, joten tekoäly on valjastettu seuraamaan maailman tapahtumia. Näin Orion saa signaaleja siitä, mihin tutkimuksessa kannattaa tarttua ja myös kurottua kiinni suurempien yritysten kokoeroa.

Tekoälyn käyttö voi paitsi lyhentää tutkimusaikaa myös parantaa kehitystyön tarkkuutta merkittävästi. Jos yksilöllisemmät hoitoratkaisut pystytään tuomaan nopeammin ja halvemmin potilaille, siitä hyötyvät kaikki. Tällä hetkellä uuden lääkkeen kehitysohjelmaan menee keskimäärin 12–16 vuotta. Tulevaisuudessa ajan pitäisi tekoälyn avulla tippua merkittävästi

Tulevaisuudessa tekoäly voi olla entistä enemmän apuna myös kliinisissä kokeissa ja potilaan hoidossa. Sen sijaan, että mittauksia tehdään vain vastaanotolla tai laboratoriossa, nykyään on mahdollista kerätä valtavasti erilaista dataa ihmisten todellisesta elämästä, elintavoista ja terveydentilasta. Tätä kertynyttä dataa voidaan analysoida tekoälyn avulla ja hyödyntää uusia lääkkeitä kehitettäessä sekä potilaan hoitoa optimoitaessa. Myös Orionilla on kehitysvaiheessa algoritmeja, joilla pystyy ohjaamaan hoitoprosessia ja auttamaan näin lääkäriä, hoitajaa sekä tietysti potilasta.

Tekoäly ei voi ikinä kokonaan korvata kaikkein tärkeintä lääkekehitykseen tarvittavaa työkalua eli ihmistä itseään. Älykkäitä, oivaltavia ja sinnikkäitä ihmisiä tarvitaan tutkimuksessa ja kehityksessä, aina, mutta tekoäly voi toimia tässä työssä verrattomana tukena. Tekoäly onkin oikeastaan tukiäly.

 

Sammeli Liikkanen
Sammeli työskentelee Orionilla Digitalistina ja X-Labin vetäjänä.

 

 

9.10.2019

Avainsanat: