Orionin T&K pärjää omilla vahvuuksillaan

Nopeus ja keskittyminen omiin vahvuuksiin luovat perustan uusille onnistumisille Orionin tutkimuksessa ja kehityksessä, yhtiön uusi tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Outi Vaarala arvioi.

Orionin uutena tutkimus- ja tuotekehitysjohtajana kesäkuun alussa aloittavan Outi Vaaralan houkutteli aikanaan lääketieteen opintojen pariin lastenpsykiatria. Silloisen Kansanterveyslaitoksen (nyk. THL) laboratoriossa vietetty kesätyö mullisti kuitenkin ensisuunnitelmat ja sytytti Vaaralassa palon tutkimukseen ja immunologiaan.

Matka jatkui syventävien opintojen ja immunologiaa koskevan väitöskirjatyön parissa ja vei Vaaralan akateemiselle uralle.

Uransa toiseksi käännekohdaksi Vaarala kuvaa siirtymistään tutkimustyöhön ja johtotehtäviin lääketeollisuuteen AstraZenecalle. Ajatus uranvaihtoon syntyi, kun hän vuosien ajan arvioi päätyönsä ohella Lääkelaitokselle (nyk. Fimea) markkinoille tulevia uusia biologisia lääkkeitä.

"Lääkekehitystyön merkityksellisyys avautui minulle ihan eri tavalla, kun pääsin näkemään uusia 'ihmelääkkeitä', joista oli suurta apua potilaille. Erityisesti mieleeni ovat jääneet tnf-alfasalpaajat, joiden avulla liikuntakyvyttömät reumapotilaat pystyivät jälleen kävelemään. Lääkekehitystyössä houkutti myös mahdollisuus tehdä omalla osaamisella jotain konkreettista potilaiden hyväksi", Vaarala kertoo.

Vaarala siirtyi Medimmune/AstraZenecalta Orionille viime kesänä syöpätutkimuksen johtajaksi. Darolutamidi oli tuolloin paljon otsikoissa ja kiinnitti myös Vaaralan huomion.

"Menestyksekäs työ darolutamidin kanssa osoittaa, että Orionissa on lääketieteellistä ja lääkekehitysosaamista. Se on samalla vahvuus, sillä onnistuminen tapaa tuoda lisää onnistumisia. Orionin lähdöt immuno-onkologiaan sekä biologisten lääkkeiden kehitykseen innostivat myös minua", Vaarala kertoo.

"Meidän osaavat tutkijat ja samalla Orion voivat muuttaa maailmaa", Vaarala tiivistää näkemyksensä.

Katse pidemmällä

Orionin T&K -putki on mielenkiintoisessa vaiheessa, kun meneillään olevasta ODM-109:n faasi III –tutkimuksesta tuloksia odotetaan jo kesällä. Vaarala seuraa mielenkiinnolla kaikkia muitakin kliinisiä kehityshankkeita, vaikka samalla hänen katseensa on jo pidemmällä tulevaisuudessa – kuten tutkimus- ja kehitysjohtajalla pitääkin olla.

Vaaralan pitkän ajan visio on, että Orion pystyisi tuomaan markkinoille tasaisena virtana uusia innovaatioita joko itsenäisesti tai yhdessä partnerien kanssa. Vision totetutuminen edellyttää, että kliiniseen kehitysvaiheeseen tulee säännöllisesti uusia hankkeita varhaisen vaiheen tutkimuksesta. Kovassa kilpailuympäristössä valtteja ovat nopeus, ketteryys ja keskittyminen omiin vahvuuksiin.

"Menestyksekkään T&K:n perusta rakentuu kovalle tieteelle ja fokusoinnille. Muuttuva toimintaympäristö asettaa tutkimukselle jatkuvasti uusia vaatimuksia, joihin yhtiöiden pitää pystyä vastaamaan. Lisäksi kilpailu lääkekehityksessä on äärimmäisen kovaa, joten oikean hankkeen osuessa eteen pitää pystyä etenemään ja tekemään päätöksiä nopeasti ettei joku ehdi ensin", Vaarala arvioi.

Osaaminen näkyvämmäksi

Yksi Vaaralan missio uudessa roolissaan on pyrkiä nostamaan Orionin ja orionilaisten lääkekehitysosaamista kansainvälisesti näkyvämmäksi. Hän haluaa, että Orion olisi kansainvälisesti tunnettu innovatiivisuudestaan ja uusista ideoista ja siten myös houkutteleva yhteistyökumppani sekä työnantaja.

"Henkilökohtainen haaveeni olisi myös saada suomalaisia lääketieteen tutkijoita enemmän kansainvälisiin tehtäviin ja rikkomaan lasikattoja, joihin vielä valitettavan moni suomalainen tutkija kansainvälisissä yhtiöissä törmää.”

”Mikäli Orion on hyvä ponnahduslauta suomalaisen lääketieteen tutkijalle kansainväliselle uralle, se lisää Orionin houkuttavuutta myös ulkomaisten osaajien silmissä. Olisi hienoa, että Orionilla tehty tohtorintutkinto tai jatkokoulutus nähtäisiin kansainvälisesti meriittinä", Vaarala pohtii.

 

Teksti  Orion

 

1.6.2020

Avainsanat: