Orionin post doc -toiminta yhdistää akateemisen tutkimuksen ja yritysresurssit terveyden hyväksi

Orionille post doc -tutkimusjaksonsa jälkeen työllistyneet Julia Lindqvist ja Henrik Paavilainen korostavat, että matala kynnys akateemisen maailman ja yritysten välillä on kaikkien etu. Se auttaa muun muassa luomaan uusia lääkkeitä aiempaa nopeammin.

Solubiologian tohtori Julia Lindqvist aloitti vuonna 2017 post doc -tutkijana Orionilla, kun hänen väitöskirjansa oli valmistunut. 

Väitöskirjani aihe liittyi syöpätutkimukseen. Olin jo pitkään halunnut tulla töihin lääkeyritykseen ja nähdä, miten alan tutkimustuloksia voidaan soveltaa käytännössä”, hän kertoo. 

Lindqvist laati tutkimussuunnitelmansa yhdessä orionilaisten kanssa. 

Ryhdyin selvittämäänmiten Orionin kehittämä molekyyli vaikuttaa rintasyöpäsoluihin sekä sitä, miten hoitoa voisi mahdollisesti tehostaa eri lääkkeitä yhdistelemällä. 

Uusia tutkimusmetodeja, uusia terapioita 

Virusopin tohtori Henrik Paavilaisen post doc -kausi käynnistyi hieman Lindqvistin jälkeen. Orionin tutkijan Ari-Pekka Koiviston rohkaisemana Paavilainen hyppäsi itselleen entuudestaan tuntemattomalle alueelle.  

Tutkin sitä, miten lääkekehityksessä voitaisiin hyödyntää uudenlaista menetelmää. Siinä kantasoluja erilaistetaan hermosoluiksi, joiden avulla pystytään tutkimaan kipua. Asiaa ei ollut aikaisemmin selvitetty Orionilla vastaavalla tavalla. 

Tutkimusjakso auttoi hahmottamaan menetelmän mahdollisuuksia ja rajoja.  

Sen aikana löytyi myös uusia polkuja, asioita, joita kannattaisi ehkä tutkia enemmän.” 

Ura urkeni Orionilla 

Kumpikin nuori tohtori työllistyi post doc -kautensa jälkeen pysyvästi Orionille. Lindqvist jatkaa nykyäänkin syöpäsairauksien tutkimuksen parissa: 

Työnkuvaani kuuluu muun muassa uusien lääkeainekohteiden arviointi sekä solumallien ja menetelmien pystyttäminen uusien ideoiden ympärille. Syöpäsairauksien tutkimuksen johtaja on Anu Moilanenjoka toimi ohjaajanani jo post doc -kauteni aikana, hän kertoo. 

Paavilainen työskentelee Orionin New Therapies-yksikössä. 

Tutkin, miten esimerkiksi geeniterapia tai soluterapia soveltuisi uudenlaisten lääkkeiden kehitykseen, erityisesti syövän tai harvinaisten keskushermoston sairauksien hoitoon.” 

PoDoCo-ohjelmasta Orionille vuosittain uusia tohtoreita 

Sekä Lindqvist että Paavilainen tulivat Orionille post doc -tutkijoiksi DIMECC:n PoDoCo-ohjelman kautta. Orion on saanut sitä tietä vuosittain 12 tohtoria. 

DIMECC Oy on suomalainen innovaatioalusta, joka yhdistää osaamista teollisuudesta ja tutkimuksesta. Kun tohtorin tutkinnon suorittanut saa PoDoCo-ohjelman kautta rahoituksen esimerkiksi vuodeksi, niin yritys sitoutuu kustantamaan hänelle toisen yhtä pitkän kauden. Henkilö työskentelee yrityksessä rahoitushakuun laatimansa tutkimussuunnitelman mukaisesti.  

Orion palkittiin äskettäin post doc -toiminnastaan DIMECC Oy:n palkinnolla. 

Kaikki hyötyvät yhteistyöstä 

Orion osallistuu tutkimuksen maailmaan muutenkin, esimerkiksi panostamalla opinnäytetöiden ohjaamiseen. 

Minäkin olen täällä jo ehtinyt ohjata yhden gradun, tällä hetkellä ohjaan myös väitöskirjaa, Paavilainen mainitsee  

Lisäksi Orion tekee lääkekehityksessä läheistä yhteistyötä lukuisten eri yliopistojen ja tutkijaverkostojen kanssa. 

Kaikki hyötyvät siitä, että akateemisen maailman ja yritysmaailman välillä on mahdollisimman matala kynnys. Se tarkoittaa uusia lääkkeitä entistä nopeammin, Paavilainen miettii. 

Hän korostaa, että yritys- ja akateeminen maailma eivät kilpaile keskenään, vaan ne tukevat toisiaan. 

Potilaiden hyvinvointi yhteinen päämäärä 

Kummatkin tohtorit ovat hyvin tyytyväisiä uravalintaansa. 

Paavilainen kertoo, että on ollut hienoa nähdä, miten lääkekehityksessä kaikki tekevät töitä saman päämäärän puolesta.  

Saan helposti apua kollegoilta, jos eteen tulee vaikkapa uusi menetelmä tai laitejota en vielä tunne. Talossa on hyvin monialaisia osaajia. Lisäksi yrityspuolella on tietenkin eri lailla resursseja kuin julkisella sektorilla, hän mainitsee. 

Kaikilla on yhteinen tavoite: saada markkinolle uusi lääke, jolla voidaan edistää potilaiden hyvinvointia, Lindqvist korostaa. 

Lääkekehitys on pitkän matkan juoksu 

Lääkekehitys on äärimmäisen pitkäjänteistä työtä. Projektit kestävät yleensä vuosia. Vain harva aihio johtaa lopulta uuteen lääkkeeseen. 

Lindqvistin mielestä matkan jokainen päivä on kuitenkin antoisa. 

Opin päivittäin jotain uutta. Pääsen soveltamaan täysillä tutkijan kykyjäni, ratkomaan erilaisia pulmatilanteita – tietenkin yhdessä muiden kanssa  ja miettimään, mihin suuntaan milloinkin kannattaisi edetäTutkijan työ on äärimmäisen kiehtovaa! hän sanoo. 

 

Avainsanat: