Lääkkeitä kehitetään myös etäyhteyksin

Uusia lääkkeitä tarvitaan, joten Orion jatkaa niiden kehittämistä koronaviruspandemiankin aikana, kun se on suinkin mahdollista. Potilaan turvallisuudesta ja tutkimuksen laadusta ei tingitä.

Etäyhteyksien kuten puhelinhaastattelujen ja sähköisten palvelujen ansiosta voidaan koronaviruspandemiankin aikana jatkaa lääketutkimuksia, joissa on mukana potilaita. Tutkimusten laadusta pidetään kuitenkin kiinni, ja sekä Suomen että muiden maiden viranomaisten ohjeistuksia noudatetaan.

Orion tutkii parhaillaan, helpottaako levosimendaani ALS-tautia sairastavien potilaiden hengitysvaikeuksia. Tutkimus ehti edetä pitkälle jo ennen koronaviruspandemian alkua ja tutkimusta on pystytty sen aikana jatkamaan. Meneillään on vaihe, jossa kaikki tutkittavat potilaat saavat tätä lääkettä.

Tutkimuksen käytäntöjä on järjestetty turvallisiksi koronaviruspandemian aikana. Jos vierailu tutkimuskeskuksessa ei ole mahdollista, potilaaseen on pidetty kontaktia muilla tavoilla. Esimerkiksi HUS:n alueella tutkimushoitajat ovat käyneet tarvittaessa potilaan kotona suojavarusteisiin pukeutuneina ja myös lääkkeet on toimitettu potilaalle kotiin.

Potilaat ovat olleet erittäin motivoituneita jatkamaan tutkimuksessa pandemiasta huolimatta. Mukana on lähes 500 potilasta 104 tutkimuskeskuksessa eri maissa.

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi rappeuttaa lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja. Taudinkuvaan kuuluu, että potilaan hengitystoiminta heikkenee taudin edetessä.

Orionin kehittämällä levosimendaanilla on hoidettu sydämen akuuttia vajaatoimintaa. ALS-tautiin ei ole parantavaa lääkettä, mutta levosimendaani voi tukea potilaan hengitystä ja siten auttaa pitämään yllä hänen toimintakykyään.

Toivoa eturauhassyöpää sairastaville

Orionin tutkimukset eturauhassyöpälääkkeiden kehityksessä ovat varhaisemmassa vaiheessa kuin ALS-lääkkeen tutkimukset. Eturauhassyöpälääkkeen kliinistä lääketutkimusta on tehty Helsingissä, Tampereella, Ranskassa, Tanskassa ja Britanniassa. Mukana jo olevien potilaiden tutkimusta on pandemian aikana jatkettu ja potilaiden turvallinen pääsy sairaalaan on varmistettu.

Orionin lääketieteellinen johtaja Paula Rytilä pitää tärkeänä, että uusien lääkkeiden kuten eturauhassyöpälääkkeen kehitys jatkuu koronaviruksesta huolimatta.

”Nämä potilaat ovat pitkälle edennyttä syöpää sairastavia ja heille ei välttämättä ole muita hoitovaihtoehtoja.”

Rytilä sanoo, että yhteistyö viranomaisten ja tutkimuskeskusten kanssa on ollut pandemian aikana sujuvaa, ja viranomaiset ovat ripeästi päivittäneet lääketutkimuksia koskevia ohjeitaan.

 

Teksti: Pirkko Koivu

Juttuun on haastateltu myös neurologi Hannu Laaksovirtaa HUS:sta

 

 

 

 

16.6.2020

Avainsanat: