Kipupotilaille helpotusta digitaalisesta terapiasta

Orion on tutkinut virtuaalitodellisuuteen perustuvan digitaalisen terapian vaikutusta kipupotilaisiin. Terapialla saatiin merkittäviä hyötyjä.

Orionin kliinisessä, satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa kroonisesta kivusta kärsivät potilaat saivat helpotusta virtuaalista todellisuutta hyödyntävästä digitaalisesta terapiasta. Erot liikkumisen pelossa, potilaiden uskomuksessa hoidon tehokkuudesta sekä elämänlaadussa olivat tilastollisesti merkitseviä verrattuna passiiviseen kontrolliin (lumehoito) ja vakiintuneisiin hoitomenetelmiin kroonisesta alaselkäkivusta kärsivillä aikuisilla potilailla.

Osallistujat olivat 26–75-vuotiaita, kroonisesta kivusta pitkään kärsineitä henkilöitä. Tutkimus herätti runsaasti kiinnostusta ja ilmoittautumiset saatiin nopeasti täyteen.

”Osallistujat suhtautuivat tutkimukseen hyvin positiivisesti. Uusille hoitomuodoille ja -ratkaisuille on selkeästi olemassa iso tarve. Nykyiset hoitomuodot eivät sellaisenaan toimi riittävän hyvin kaikilla potilailla, tai niitä ei ole kaikille apua tarvitseville riittävästi tarjolla”, sanoo digitaalisen lääketieteen johtaja Sammeli Liikkanen Orionilta.

Kliinistä psykoterapiaa pelin kautta

Orionin digitaalinen terapia on VR-laitteille (virtual reality) suunniteltu, lääkinnälliseksi laitteeksi tarkoitettu ohjelmisto. Kehitettävässä hoidossa on valikoima psykologisia ja terapeuttisia moduuleja, joista koostetaan yksilöllinen ratkaisu potilaan tarpeiden mukaisesti. Se on suunniteltu joustavaksi, ja käytettäväksi osana useita erilaisia terveydenhuollon hoitoratkaisuja.

”Tutkimuksessa testattiin kipupsykologiaan perustuvia hoidollisia ratkaisuja, keskittyen kroonistuneen kivun aiheuttamiin seurauksiin sekä hoitoon liittyviin tyypillisiin ongelmiin”, Liikkanen kertoo.

Pelissä osallistuja työsti kipupsykologiaan liittyviä asioita, kuten takaiskuja tai turhautumia. He myös tekivät aktiivisesti fyysisiä tehtäviä. ”Niihin liittyi tarkoituksella myös asioita, jotka aiheuttivat takaiskuja. Tarkoitus oli saada potilas esimerkiksi huomaamaan, ettei ollut niin vaarallista, vaikka juuri tässä yksittäisessä tehtävässä ei onnistuttu”, Liikkanen kuvailee.

Liikkanen huomauttaa, että tutkimuksessa ei varsinaisesti pyritty hoitamaan itse kipua, vaan kroonisen kivun seurauksia – niitä funktioita, joita se aiheuttaa. ”Yritimme siis hoitaa niitä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia seurauksia, jotka ovat tyypillisesti olleet hankalampia kuin itse kivun tuntemus. Niihin puuttumalla oli tavoitteena saada ihminen ylös noidankehästä.”

Kehitteillä eteenpäin

Kaikki mittarit, joita kliinisessä tutkimuksessa arvioitiin, viittasivat samaan suuntaan. Liikkumisen pelkoon liittyvään mittariin saatiin tilastollisesti merkitsevä paranema, samoin potilaan omassa kokemuksessa ja arviossa elämänlaadustaan.

Lupaavien tulosten kannustamana virtuaaliseen todellisuuteen perustuvaa digitaalista terapiaa tullaan nyt kehittämään eteenpäin ja tähän jatkokehitykseen etsitään nyt sopivaa kumppania. ”Tavoitteenamme on kehittää ja julkaista hoitokäyttöön jo soveltuva ratkaisu mahdollisimman nopeasti”, Liikkanen sanoo.

Liikkanen näkee, että tuloksena voisi olla yksi työkalu, jota voidaan käyttää täydentävänä apuna kroonisen kivun potilaalle. ”Esimerkiksi kliinistä kiputerapiaa on aivan liian vähän tarjolla. Ihmisessä on valtavan suuri voima oman mielensä sisällä, joka voi auttaa, tai toisaalta aiheuttaa ongelmia.”

Ohjelmisto, jota tutkittiin, liittyy myös Aalto-yliopiston johtamaan MASSE-hankkeeseen. Siinä selvitetään, miten terveydenhuollon pitkiä hoitoketjuja voidaan tehostaa. MASSE-hankkeen rinnakkaishankkeessa Orion tutkii, miten yhtiön kehitteillä olevat digitaaliset terapiaratkaisut (DTx) sopivat laajoihin hoitoprosesseihin ja miten ne optimoidaan vastaamaan potilaiden yksilöllisiä tarpeita.

Lisätietoa tutkimuksesta:
Orionin tiedote 9.6.2021 

Lisätietoa MASSE-hankkeesta:
Digitaaliset terapiat tulevat lääkehoidon rinnalle | Orion

Teksti: Johanna Paasikangas

28.9.2021