Astmalääke, spirometria, kortikosteroidi – mistä on kyse?

Astma on keuhkojen krooninen tulehdussairaus. Astmasanasto kertoo, mitä avaava astmalääke, hoitava lääke, inhalaattori, kortikosteroidi ja spirometria tarkoittavat.

1. Avaava astmalääke

Avaava astmalääke on keuhkoihin hengitettävä lääke, joka laajentaa keuhkoputkia. Avaavaa lääkettä käytetään niin kutsutussa astmakohtauksessa, jossa keuhkoputket reagoivat johonkin ärsykkeeseen supistumalla erittäin voimakkaasti ja hengitys vaikeutuu.

2. Hoitava lääke

Hoitava lääke on yleensä keuhkoihin hengitettävä kortikosteroidia sisältävä lääke, joka ehkäisee ja hillitsee tulehdusreaktiota keuhkoissa. Tulehdusta hillitsevä lääke kuuluu astman perushoitoon, ja sitä otetaan tavallisesti päivittäin. Tulehdusta hoitavaa lääkettä voidaan käyttää myös satunnaisesti.

3. Inhalaattori

Inhalaattori on hengitettävien astmalääkkeiden annostelussa käytettävä laite, jossa lääkeaine on joko ponnekaasuun sekoitettuna tai jauheena. Annostelemalla lääke suoraan keuhkoihin varmistetaan sen suora vaikutus tarvittavalla alueella. Inhalaattorilla annostellaan sekä avaavia että tulehdusta hillitseviä lääkkeitä.

4. Kortikosteroidit

Kortikosteroidit lievittävät paikallisesti keuhkoputkien tulehdusreaktioita. Hengitettyinä ne leviävät tehokkaasti ympäri keuhkoja ja niiden vaikutus kohdistuu juuri tarvittaville alueille.

5. Spirometria

Spirometria on keuhkojen hengityskapasiteettia mittaava koe, jolla mitataan keuhkojen tilavuutta ja hengitysvirtausta keuhkoputkissa.