Alzheimerin taudin oireet ja hoito

Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus. Kun muistihäiriöt haittaavat arkea, on syytä hakeutua tutkimuksiin. Mitä aiemmin lääkehoito aloitetaan, sitä paremmin oireisiin voidaan vaikuttaa. 

Oireet

Alzheimerin tauti etenee yleensä tasaisesti varhaisen ja lievän vaiheen kautta keskivaikeaan ja vaikeaan vaiheeseen. Keskimäärin tauti kestää noin 12 vuotta, mutta kesto voi olla hyvin yksilöllinen aina parista vuodesta pariinkymmeneen.

Varhaisessa vaiheessa läheiset huomaavat usein jonkin verran arkea haittaavia vaikeuksia, unohtelua ja tuttujen sanojen hakemista. Sairastunut saattaa itse selittää muistamattomuutta erilaisilla syillä, kuten sillä, ettei kuullut asiaa tai painanut sitä mieleensä. Muistisairaus heikentää kuitenkin sairastuneen kykyä arvioida omaa tilaansa.

Varhaiseen vaiheeseen saattaa liittyä myös luonteen muutosta, uupumusta, keskittymisvaikeuksia, stressin oireita, masennusta sekä yleistä hidastumista. Uuden oppiminen voi vaikeutua.

Alzheimerin taudin lievässä vaiheessa oppimiskyky heikentyy selvästi ja unohtelua esiintyy entistä useammin. Sairastunut saattaa vetäytyä kotiinsa, jättää aiemmat harrastuksensa sekä vältellä muiden ihmisten seuraa. Päätöksenteko voi olla vaikeaa ja rahankäyttö muuttua. Myös käytöshäiriöt, kuten ahdistuneisuus, masennus, ärtyneisyys sekä harhaluuloisuus voivat kuulua taudin oireisiin.

Keskivaikeassa vaiheessa oireet ovat jo selvästi havaittavia. Muistioireita on paljon ja sairastunut saattaa keksiä tarinoita niiden peittelemiseksi. Puheessa ja sanojen löytämisessä voi olla vaikeuksia. Alzheimer-potilas saattaa eksyä helposti vieraassa paikassa ja hukata tavaroita. Kodinkoneiden käyttö on vaikeaa tai mahdotonta. Ruokavalio voi yksipuolistua näläntunteen hävitessä ja uni-valverytmi häiriintyä. Arkiset toimet, kuten ruoanlaitto, ostoksilla käynti, hygieniasta huolehtiminen ja pukeutuminen vaikeutuvat. Sosiaalisilta taidoiltaan sairastunut voi kuitenkin pärjätä vielä hyvin.

Kun Alzheimerin tauti saavuttaa vaikean vaiheen, muisti toimii enää vain ajoittain eikä potilas tunnista välttämättä läheisiään. Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen on vaikeaa, ja levottomuus ja aggressiivisuus voivat lisääntyä. Liikuntakyky heikkenee eikä potilas pärjää enää lainkaan yksin.

Hoito

Alzheimerin taudin lääkehoito on hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – mielellään heti, kun diagnoosi on varmistunut. Lääkkeet eivät paranna, mutta ne ylläpitävät toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä lievittävät käytösoireita.

Alzheimerin taudin hoidossa käytetään ensisijaisesti AKE-estäjiä eli donepetsiiliä, galantamiinia tai rivastigmiinia. Jos AKE-estäjät eivät sovi potilaalle, hoito voidaan aloittaa myös memantiinilla. Oireiden edetessä voidaan käyttää AKE-estäjän ja memantiinin yhdistelmähoitoa.

Lääkkeiden ohella tärkeitä tekijöitä Alzheimerin taudin hoidossa ovat kuntoutus ja aktiivisen elämän ylläpitäminen. Harrastukset, läheiset ihmissuhteet, terveellinen ruokavalio, liikunta ja säännöllinen yöuni auttavat arjen sujumisessa ja käytösoireissa. Omatoimisuus ja sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä.

Aivojen monipuolinen käyttö esimerkiksi kirjoittamalla, piirtämällä, pelaamalla, ristisanoja ratkomalla tai erilaisia muistiharjoituksia tekemällä voivat hidastaa oleellisesti muistisairauden etenemistä. Kuntouttava hoito räätälöidään aina potilaan oman kiinnostuksen ja aiempien harrastusten mukaan.

Milloin lääkäriin

Lääkäriin on syytä mennä heti, jos muistamattomuus alkaa häiritä arkea tai läheiset alkavat huomautella unohtelusta. Mieleen painaminen ja asioiden muistiin palauttaminen muuttuvat työläämmäksi luonnollisestikin iän myötä, mutta oppimiskyky säilyy eikä arkea haittaavia muistioireita esiinny. Kerran mieleen painettujen asioiden pitäisi olla löydettävissä vanhanakin.

Myös läheisten pitäisi reagoida ajoissa muistin-, luonteen tai toimintakyvyn muutoksiin, jotta potilas voidaan ohjata muistitesteihin ja tarkempiin tutkimuksiin.

Juttua varten on haastateltu kliinistä tutkimusjohtajaa Merja Hallikaista Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksiköstä.