Uusi julkaisu Journal of Cardiovascular Pharmacology -lehdessä: Työhypoteesi sydämen vajaatoiminnassa käytetyn levosimendaanin vaikutusmekanismeista ALS-taudin hoidossa

Katsausartikkeli levosimendaanin potentiaalisista vaikutusmekanismeista ALS-tautia sairastavilla potilailla.

Levosimendaani on inodilataattori, jota on käytetty suonensisäisti annosteltuna akuutin sydämen vajaatoiminnan hoidossa sydänlihaksen pumppausvoiman lisäämiseen vuodesta 2000 lähtien. Levosimendaani on kehitetty Orionilla 1990-luvulla ja sillä on myyntilupa lähes 60 maassa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että levosimendaanilla on sydän- ja verenkiertovaikutusten lisäksi suotuisia vaikutuksia myös pallean ja muiden luurankolihasten toimintaan. Nämä havainnot herättivät ajatuksen levosimendaanin käytöstä amyotrofista lateraaliskeleroosia eli ALS-tautia sairastavien potilaiden hoidossa, ja Orion käynnisti kliinisen kehitysohjelman suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla ALS-potilailla. Faasin 2 kliinisen tutkimuksen (LEVALS) tulokset olivat lupaavia: 66 potilaalla makuulla määritetty hengitystoimintaa mittaava hidas vitaalikapasiteetti (SVC) oli tilastollisesti merkitsevästi parempi 14 päivän levosimendaanihoidon (1 ja 2 mg) jälkeen lumelääkkeeseen verrattuna. Meneillään oleva faasi 3 (REFALS) -tutkimus (NCT03505021) pyrkii vahvistamaan havaitut levosimendaanin vaikutukset ALS-tautia sairastavilla potilailla.

Levosimendaanilla on inotrooppisen vaikutuksen lisäksi raportoitu olevan myös useita muita tutkittuja vaikutusmekanismeja. Se laajentaa verisuonia ja tätä kautta lisää kohde-elinten verenkiertoa, ja esimerkiksi munuaisen toiminnan on osoitettu kohenevan levosimendaanin vaikutuksesta. Mitokondrioiden kautta levosimendaanilla on osoitettu myös kudoksia suojaavia vaikutuksia. Englanninkielisessä Journal of Cardiovascular Pharmacology -lehdessä julkaistussa tuoreessa katsausartikkelissa tarkasteltiin levosimendaanin tunnettuja farmakologisia vaikutuksia ja niiden mahdollista merkitystä ALS-taudin hoidossa. ”Levosimendaani voi vaikuttaa ALS-tautia sairastavien potilaiden pallealihaksen toimintaan. Se voi mahdollisesti vaikuttaa myös muilla mekanismeilla, mikä lisää mahdollisuutta, että levosimendaani saattaa lievittää joitain ALS-potilaiden oireita. Tautiin ei tällä hetkellä ole tehokasta hoitoa, ja uusia hoitomuotoja tarvitaan kiireellisesti.” sanoo professori Ammar Al-Chalabi, katsausartikkelin kirjoittaja.

 

 

ALS-taudin kannalta mahdollisesti merkitykselliset levosimendaanin vaikutusmekanismit

 

17.10.2019