Suun kautta annosteltavan levosimendaanin vaikutukset ALS-tautia sairastavilla potilailla – LEVALS-tutkimustulokset julkaistu

ALS-tautiin kehitettävän suun kautta annosteltavan levosimendaanin (ODM-109) tehoa ja turvallisuutta määrittelevän faasi 2 LEVALS –tutkimuksen tulokset on julkaistu arvostetussa neurologian, neurokirurgian ja psykiatrian tiedelehdessä (The Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry).

Vaikka tutkimuksen ensisijaista tavoitetta, istuma-asennossa mitattua muutosta hitaassa vitaalikapasiteetissä ei saavutettu, jälkikäteen tehdyt (post hoc) analyysit makuuasennossa mitattua vitaalikapasiteettiä hyödyntäen olivat lupaavia: 66 potilaan tutkimuspopulaatiossa suun kautta annosteltavan levosimendaanin todettiin parantavan hengitystoimintaa verrattuna lumelääkkeeseen.

Tuloksien vahvistamiseksi on käynnistetty meneillään oleva REFALS faasi 3 –potilastutkimus.  Lisätietoa tutkimustuloksista löytyy (englanniksi) täältä.