Kilpailun säännöt

Kaikki suomalaisissa akateemisissa instituutioissa työskentelevät tai opiskelevat voivat osallistua kilpailuun täyttämällä ja lähettämällä Webropol-lomakkeen  englanniksi. Lomakkeella sinua pyydetään hyväksymään kilpailun säännöt,  kertomaan henkilötietosi (anna ainoastaan omat tietosi) ja antamaan lupasi henkilötietojesi käyttöön. Lähettämällä ehdotuksesi osallistut kilpailuun ja hyväksyt ehdot.

Sinulla on oikeus peruuttaa Orionille antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa: oriontation@orion.fi. Huomioithan, että suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan tee tätä ennen tapahtuneesta tietojenkäsittelystä lainvastaista.

Kilpailu tapahtuu kahdessa vaiheessa. Orion valitsee ensimmäisessä vaiheessa lähetettyjen ehdotusten joukosta ehdotukset, jotka etenevät jatkoon. Orionilla on rajoittamaton oikeus päättää, kuinka monelta tutkimusryhmältä kussakin kategoriassa pyydetään lisätietoja. Kilpailun toisessa vaiheessa valittuja tutkimusryhmiä pyydetään lähettämään yksityiskohtaisempi kuvaus ehdotuksestaan. Tutkimusryhmillä tai henkilöillä on oikeus lähettää useampi ehdotus samaan tai eri kategorioihin.

Kaiken hakemuksissa olevan tiedon tulee olla ei-luottamuksellista. Jos tutkimusryhmä haluaa tuoda esiin luottamuksellista tietoa päästyään jatkoon, erillinen salassapitosopimus tulee allekirjoittaa tutkimusryhmän ja Orionin välillä.

Jokainen tutkimusryhmä on itse vastuussa siitä, että kaikki ehdotuksen oikeudet ovat heillä. Kilpailuun osallistuminen ei vaikuta aiempiin jo olemassa oleviin immateraalioikeuksien omistukseen ilman erityistä sopimusta. Jos henkilö lähettää ehdotuksen tutkimusryhmän puolesta, hänen täytyy varmistaa lupa ehdotuksen jättämiseen annetuilla ehdoilla kaikilta tutkimusryhmän jäseniltä.

Orionilla voi julkaista kilpailuun toimitettuja ideoita ja materiaalia osittain tai kokonaan verkkosivuillaan tai muussa mediassa sekä tiedottaa ideoista julkisesti. Orion mainitsee tutkijaryhmän ja/tai tutkijoiden nimen julkaisujen yhteydessä.

Avoimen innovaation hengessä, jaettua ei-luottamuksellista  tietoa ja ideoita voi kumpikin osapuoli hyödyntää myöhemmin eri yhteyksissä. Orionilla on ei-eksklusiivinen oikeus hyödyntää kilpailuun toimitettuja ideoita ja materiaalia omassa toiminnassaan. Mahdollisesta ideoiden eksklusiivisesta hyödyntämisestä sovitaan erillisessä sopimuksessa.

Valitse alla olevista vaihtoehdoista ehdotuksellesi sopivin kilpailukategoria:

Kategoria 1: Kohti turvallisempia lääkkeitä

Kategoria 2: Entistä tehokkaampien lääkkeiden kehitys

Kategoria 3: Uuden teknologian hyödyntäminen lääkkeiden kehityksessä ja potilaiden hoidossa
 

Orionilla on oikeus vaihtaa jätetyn ehdotuksen kategoriaa jätettyjen tietojen perusteella. Jokaisen kategorian voittajaryhmä saa 10 000 euron palkintorahan nettona (tuloverot jo vähennetty).