Kategoria 1: Kohti turvallisempia lääkkeitä

Tässä kilpailukategoriassa etsitään ideoita, miten lääkkeiden turvallisuuden ennustamista ihmisellä voitaisiin parantaa. Kilpailuideat voivat liittyä esimerkiksi:

  • uusiin in vitro/ex vivo –malleihin
  • eläinkokeiden käytön vähentämiseen
  • lainsäädännöllisiin ja eettisiin vaatimuksiin vastaamiseen
  • innovatiivisiin lääkemuotoihin
  • lisä- tai tukilääkitykseen tai hoitoa tukevaan ravintoon
  • translationaalisiin turvallisuuteen liittyviin biomarkkereihin ja systeemibiologiaan tai simulaatioihin
  • biomarkkereihin tai farmakogeneettisiin testeihin, jotka parantavat kliinisten tutkimusten turvallisuutta ja lääkkeen vaikutusten ennustamista laajoissa potilasryhmissä