Kategoria 2: Tehdään lääkkeistä tehokkaampia

Tässä kilpailukategoriassa etsimme uusia lääkeidoita ja ideoita uusista lääkekohteista - mekanismeista, joihin kehitettävät lääkkeet voisivat olla nykyisiä tehokkaampia. Kilpailuideat voivat liittyä esimerkiksi:

 • lääkekohteiden validointiin
 • geneettisen datan hyödyntämiseen lääkekohteiden tunnistamisessa
 • monikäyttöisiin lääkkeisiin ja yhdistelmähoitoihin
 • lääkemuotoihin ja menetelmiin saada lääke kohdealueelle elimistössä
 • eläinten geenitiedon hyödyntämiseen lääkekohteiden ja mekanismien tutkimisessa
 • innovatiivisia tapoja lääkkeiden kehittämiseen uutta kemiaa apuna käyttäen
 • kehittyneisiin biologisiin lääkkeisiin

 

Oriontation-kilpailu etsii lisäksi mielenkiintoisia malleja ja metodeja mahdollistamaan kliiniseen testaukseen liittyvien kemiallisten yhdisteiden/biologisten aineiden vaiheittaista kehitystä. Nämä voivat liittyä esimerkiksi:

 • analyysitekniikoihin
 • ennustavaan farmakologiseen validointiin ja testaukseen
 • translaationaalisiin ja vaihtoehtoisiin malleihin
 • lääkeaineenvaihduntaan ja farmakokineettisiin malleihin, esimerkiksi läpäisyvyyden ennustamiseen sekä kliiniseen altistukseen

Sen lisäksi olemme kiinnostuneita ideoista, jotka liittyvät sellaisiin potilaisiin ja sairauksiin, joiden hoidossa on suurimmat puutteet. Etsimme ideoita esimerkiksi harvinaissairauksiin tai sairauksien alaryhmiin, tai sairauksiin, joiden taustalla monta tekijää.