Usein kysytyt kysymykset

Milloin apurahaa voi hakea?

Säätiö julistaa seuraavan vuoden tutkimusapurahat haettaviksi kuluvan vuoden elokuussa. Hakuaika päättyy syyskuun alkupuoliskolla.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahat myönnetään Orionin Tutkimussäätiön sääntöjen mukaisesti maamme lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan tutkimuksen tukemiseksi

Suurempaa apurahaa (enintään 50 000 euroa) voi hakea äskettäin (viiden vuoden sisällä – tai poikkeussäännön * mukaisesti seitsemän vuoden kuluessa) väitellyt tutkimustyön jatkamiseen.

Pienempää apurahaa (enintään 5 000 euroa) voi hakea nuoret tutkijat (ei väitelleet) tieteellistä tutkimustyötä varten. Apurahat myönnetään useimmiten väitöstyöhön.

*) Erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinnon suorittamisesta tai muista erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus) otetaan huomioon myös hakija, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enemmän kuin viisi – kuitenkin korkeintaan seitsemän – vuotta. Mikäli viiden vuoden määräaika ylittyy, pyydetään CV:ssä esittämään selvitys syistä.

Väitösaika on vähän apurahanhaun jälkeen. Voinko hakea apurahaa?

Väitösajan tarkasteluhetki on päivä jolloin apurahojen haku päättyy. Myöhemmin väittelevä hakija ei siis voi hakea suurempaa väitelleille tarkoitettua apurahaa, mutta voi hakea pienempää apurahaa.

Sain apurahaa viime vuonna. Voinko hakea uudelleen?

50 000 euron apurahan hakija voi saada vain kerran ja väitöstyöhön tarkoitetun enintään 5 000 euron apurahan korkeintaan kahdesti.

Milloin ja miten säätiö ilmoittaa apurahapäätöksistään?

Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahojen saajat kokouksessaan, yleensä loka-marraskuussa. Apurahansaajille myönnetyt apurahat ilmoitetaan sähköpostitse marraskuussa sekä julkaistaan Tutkimussäätion kotisivuilla.

Miten apuraha maksetaan?

Myöntökirjeessä apurahansaajaa on pyydetty ilmoittamaan maksamiseen tarvittavat tiedot apurahojen hakujärjestelmään kirjautumalla. Apurahat maksetaan apurahansaajan ilmoittamalle tilille joulukuun aikana.

Pitääkö apurahasta maksaa veroa?

 Tutkimussäätiö tekee ilmoituksen apurahoista verottajalle. Lisätietoa verotettavasta apurahasta.

Voiko apurahasta saada todistuksen?

Todistuksen apurahasta voi saada pyynnöstä Tutkimussäätiöön. (tutkimussaatio(at)orion.fi)

Miksi minulle ei myönnetty apurahaa?

Orionin Tutkimussäätiö saa vuosittain noin 700 apurahahakemusta. Valitettavasti emme pysty myöntämään kaikille hyville hakemuksille apurahaa, emmekä perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Hakemukset arvioidaan kyseisen vuoden apurahanhakijoiden kesken.