Myönnetyt apurahat

Orionin Tutkimussäätiö on jakanut 27.10.2022 apurahoja 1 212 000 euroa vuodelle 2023.

Orionin Tutkimussäätiö sr jakaa vuosittain sijoitustuottonsa sekä Orion Oyj:ltä saamansa lahjoituksen apurahoina nuorille tutkijoille tai äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamista varten. Tutkimussäätiö on viime vuosina jakanut hakumenettelyyn perustuvia apurahoja vuosittain yhteensä lähes miljoona euroa eri tutkijoille lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille.

2023

Orionin Tutkimussäätiö sr:n hallitus on julkistanut 27.10.2022 kaksi 100 000 euron suuruista Orionin Tutkimussäätiön palkintoapurahaa. Samana päivänä Tutkimussäätiön hallitus on myöntänyt hakemusten perusteella 1 012 000 euroa apurahoina vuodelle 2023.

Luettelo Orionin Tutkimussäätiön vuodelle 2023 myöntämistä apurahoista

Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2022

2022

Orionin Tutkimussäätiö sr:n hallitus on myöntänyt 991 910 euroa apurahoina hakemusten perusteella vuodelle 2022. Suuria, enintään 50 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 19 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 64 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Luettelo Orionin Tutkimussäätiön vuodelle 2022 myöntämistä apurahoista

Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2022

2021

Orionin Tutkimussäätiö sr:n hallitus on myöntänyt 1 014 400 euroa apurahoina hakemusten perusteella vuodelle 2021. Suuria, enintään 50 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 24 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 69 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Luettelo Orionin Tutkimussäätiön vuodelle 2021 myöntämistä apurahoista

Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2021

2020

Orionin Tutkimussäätiö sr on myöntänyt 902 000 euroa apurahoina hakemusten perusteella vuodelle 2020. Suuria, enintään   50 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 16 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 65 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

 

Luettelo Orionin Tutkimussäätiön vuodelle 2020 myöntämistä apurahoista

Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2020

 

2019

Orionin Tutkimussäätiö sr on myöntänyt 1 004 800 euroa apurahoina hakemusten perusteella vuodelle 2019. Suuria, enintään 50 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 16 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 65 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

 

Luettelo Orionin Tutkimussäätiön vuodelle 2019 myöntämistä apurahoista

Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2019

2018

 

Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2018 on myönnetty yhteensä 160 nuorelle tutkijalle yhteensä 990 000 euron arvosta. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 21 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen 394 000 euroa. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 139 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle 596 000 euroa.

 

Apurahansaajat on julkistettu alla olevan linkin luettelossa ja suurten apurahojen saajat lisäksi tiedotteessa. Apurahansaajat saavat tiedon myös postitse. Ulkomailla asuvia apurahansaajia pyydetään ottamaan yhteyttä Tutkimussäätiöön sähköpostitse (tutkimussaatio(at)orion.fi). Apurahat maksetaan vuoden 2017 puolella.

LUETTELO

TIEDOTE

2017

100-vuotisjuhlasymposiumissa 10.2.2017 Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt apurahoja 1 000 000 euroa. Johanna Ivaskalle ja Mikko Niemelle on myönnetty kummallakin 100 000 euron palkintoapuraha ja 94 tutkijalle apurahoina yhteensä 800 000 euroa vuodelle 2017. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 21 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 73 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Luettelo vuonna 2017 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan

Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2017

2016

Vuonna 2016 Orionin Tutkimussäätiö siirsi myönnettyjen apurahojen julkistuksen vuoden 2017 alussa pidettyn 100-vuotisjuhlasymposiumin yhteyteen.

2015

Vuonna 2015 Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt 100 tutkijalle apurahoina yhteensä 871 700 euroa vuodelle 2016. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 25 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 75 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Luettelo vuonna 2015 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan

Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2015

 

2014

Vuonna 2014 Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt 100 tutkijalle apurahoina yhteensä 780 700 euroa vuodelle 2015. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 29:lle äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 71:lle väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Luettelo vuonna 2014 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan
Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2014

2013

Vuonna 2013 Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 90 tutkijalle apurahoina yhteensä 697 000 euroa vuodelle 2014. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 22:lle äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 68:lle väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Luettelo vuonna 2013 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan
Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2013

2012

Vuonna 2012 Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 84 tutkijalle apurahoina yhteensä 671 700 euroa vuodelle 2013. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 19 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 65 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle.

Luettelo vuonna 2012 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan
Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2012

2011

Vuonna 2011 Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 22 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 56 nuorelle, ei väitelleelle tutkijalle tieteellistä tutkimustyötä varten.

Luettelo vuonna 2011 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan
Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2011

2010

Vuonna 2010 Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 74 tutkijalle apurahoina yhteensä 547 200 euroa vuodelle 2011. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 20:lle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 54:lle nuorelle tutkijalle tieteellistä tutkimustyötä varten.

Luettelo vuonna 2010 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan
Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2010

2009

Vuonna 2009 Orion-Farmos Tutkimussäätiön apurahan sai yhteensä 66 tutkijaa, joiden kesken jaettiin yhteensä 502 500 euroa.

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 22.10.2009 myöntää 18 suurta ja 48 pientä apurahaa vuodelle 2010. Suuria apurahoja myönnettiin äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamiseen enintään 25 000 euron suuruisina. Pieniä apurahoja myönnettiin nuorille, ei väitelleille tutkijoille tieteellistä tutkimustyötä varten enintään 5 000 euroa.

Luettelo vuonna 2009 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan

2008

Vuonna 2008 apurahan sai yhteensä 87 tutkijaa, joiden kesken jaettiin yhteensä 521 000 euroa.

Luettelo vuonna 2008 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan
Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2008

2007

Orion-Farmos Tutkimussäätiö -nimisenä säätiö jakoi ensimmäisen kerran apurahoja vuonna 2007, 98 tutkijalle yhteensä 451 000 euroa.

50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi säätiö päätti tukea myös Suomen Molekyylilääketieteen Instituuttia ja rahoittaa 3-vuotisella määrärahalla Helsingin yliopiston elinsiirtokirurgian ja -immunologian professuurin perustamista.

Luettelo vuonna 2007 apurahan saaneista ja heidän tutkimusaiheistaan
Lehdistötiedote apurahojen jaosta vuonna 2007