Säätiön hallinto

Orionin Tutkimussäätiön hallituksessa on 11 jäsentä. He edustavat tuettavien alojen tieteellisiä järjestöjä, Suomen viittä lääketieteellistä koulutusyksikköä ja Orion Oyj:tä.

Säätiön asiamies:

Anu Imppola

Anu.imppola(at)orion.fi

010 426 3803

Hallituksen jäsenet:

Professori
Marjukka Myllärniemi

jäsen

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

Apulaisprofessori
Anu Airaksinen

jäsen

Turun yliopisto, PET-keskus

Kemia, radiokemia, lääkeainekemia

Professori 
Mikko Niemi

jäsen

Helsingin yliopiston
lääketieteellinen tdk

Professori 
Risto Kerkelä

jäsen

Oulun yliopisto,
biolääketieteen
tutkimusyksikkö

 

Professori 
Eeva Moilanen

jäsen

Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Farmakologia

Professori
Kaija-Leena Kolho

jäsen

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

 

Professori
Asla Pitkänen

jäsen

Itä-Suomen yliopiston
terveystieteiden tdk

Neurotieteet

Professori
Olli Raitakari

jäsen

Turun yliopisto,
sydäntutkimuskeskus

 

Apulaisprofessori
Antti Rannikko

jäsen

HUS ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

Urologia

Professori
Niklas Sandler

jäsen

Åbo Akademi

Farmasia

Professori 
Juhani Taponen

jäsen

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tdk

Eläinlääketiede, 
märehtijöiden lisääntyminen