Säätiön hallinto

Orionin Tutkimussäätiön hallituksessa on 11 jäsentä. He edustavat tuettavien alojen tieteellisiä järjestöjä, Suomen viittä lääketieteellistä koulutusyksikköä ja Orion Oyj:tä.

Säätiön asiamies:

Anu Imppola

Anu.imppola(at)orion.fi

010 426 3803

Hallituksen jäsenet:

Dekaani
Risto Renkonen

puheenjohtaja

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk
ja HUSLAB

Kliininen mikrobiologia

Apulaisprofessori
Anu Airaksinen

jäsen

Turun yliopisto, PET-keskus

 Kemia, radiokemia, lääkeainekemia

Professori 
Janne Backman

jäsen

Helsingin yliopiston
lääketieteellinen tdk

Kliininen farmakologia
ja lääkehoito

Professori 
Risto Kerkelä

jäsen

Oulun yliopisto 
biolääketieteen
tutkimusyksikkö

 

Professori 
Eeva Moilanen

jäsen

Tampereen yliopisto,
Lääketieteen yksikkö

Farmakologia

Professori
Marjukka Myllärniemi

jäsen

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

 

Professori
Asla Pitkänen

jäsen

Itä-Suomen yliopiston
terveystieteiden tdk

Neurotieteet

Professori
Olli Raitakari

jäsen

Turun yliopisto,
sydäntutkimuskeskus

 

Apulaisprofessori
Antti Rannikko

jäsen

HUS ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

Urologia

Professori
Niklas Sandler

jäsen

Åbo Akademi

 

Professori 
Juhani Taponen

jäsen

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tdk

Eläinlääketiede, 
märehtijöiden lisääntyminen