Säätiön hallinto

Orionin Tutkimussäätiön hallituksessa on 11 jäsentä. He edustavat tuettavien alojen tieteellisiä järjestöjä, Suomen viittä lääketieteellistä koulutusyksikköä ja Orion Oyj:tä.

Säätiön asiamies:

Anu Imppola

Anu.imppola(at)orion.fi

010 426 3803

Hallituksen jäsenet:

Professori
Antti Rannikko

puheenjohtaja

HUS ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

Urologia

Professori
Henna Tyynismaa

varapuheenjohtaja

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

Genetiikka, neurotieteet, kantasolut

Professori Anu Airaksinen

jäsen

Turun yliopisto,
PET-keskus

Kemia, radiokemia, lääkeainekemia

Professori Risto Kerkelä

jäsen

Oulun yliopisto, biolääketetieteen tutkimusyksikkö

 

 

Professori Kaija-Leena Kolho

jäsen

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

 

Professori Eeva Moilanen

jäsen

Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tdk

Farmakologia

Professori Mikko Niemi

jäsen

Helsingin yliopiston
lääketieteellinen tdk

 

Professori Asla Pitkänen

jäsen

Itä-Suomen yliopiston
terveystieteiden tdk

Neurotieteet

Professori Olli Raitakari

jäsen

Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus

 

Professori Jarkko Rautio

jäsen

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tdk, Farmasian laitos

Farmaseuttinen kemia

Apulaisprofessori Heli Simojoki

jäsen

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tdk

Eläinlääketiede