Säätiön hallinto

Orionin Tutkimussäätiön hallituksessa on 11 jäsentä. He edustavat tuettavien alojen tieteellisiä järjestöjä, Suomen viittä lääketieteellistä koulutusyksikköä ja Orion Oyj:tä.

Säätiön asiamies:

Anu Imppola

Anu.imppola(at)orion.fi

010 426 3803

Hallituksen jäsenet:

Dekaani Risto Renkonen

puheenjohtaja

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk
ja HUSLAB

Kliininen mikrobiologia

Johtava ylilääkäri Petri Bono

vara-
puheenjohtaja

HYKS Syöpäkeskus

Syöpätaudit ja sädehoito

Professori Anu Airaksinen

jäsen

Helsingin yliopiston kemian laitos

 Kemia, radiokemia, lääkeainekemia

Professori Janne Backman

jäsen

Helsingin yliopiston
lääketieteellinen tdk

Kliininen farmakologia
ja lääkehoito

Professori Sohvi Hörkkö

jäsen

Nordlab Oulu,
Oulun yliopiston
lääketieteellinen tdk

Kliininen mikrobiologia ja immunologia

Professori Eeva Moilanen

jäsen

Tampereen yliopisto,
Lääketieteen yksikkö

Farmakologia

Professori Marjukka Myllärniemi

jäsen

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tdk

 

Professori Pirjo Nuutila

jäsen

Turun yliopiston
lääketieteellinen tdk ja VSSHP

Sisätaudit ja endokrinologia

Professori Asla Pitkänen

jäsen

Itä-Suomen yliopiston
terveystieteiden tdk

Neurotieteet

Professori Niklas Sandler

jäsen

Åbo Akademi

 

ELT, dosentti Juhani Taponen

jäsen

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tdk

Eläinlääketiede, 
märehtijöiden lisääntyminen