Orion-Farmos Tutkimussäätiön jakamat apurahat vuodelle 2014

Vuonna 2013 Orion-Farmos Tutkimussäätiö on myöntänyt 90 tutkijalle apurahoina yhteensä 697 000 euroa vuodelle 2014. 

Suuret apurahat, yhteensä 422.000 euroa

Bimbo Luis, Farmasian tohtori (FaT), Helsingin yliopisto, Funktionalisoidut dendrimeerisomit lääkeannostelussa, 10.000 €

Gynther Mikko Otto Oskari, Farmasian tohtori, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Temozolomidijohdosten kohdentaminen glioomasoluihin, 25.000 €

Hakala (ent. Jääskeläinen) Anu Elina, filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, Puutiaisten ja niiden levittämien taudinaiheuttajien esiintyminen Suomessa, 10.000 €

Heikkinen Aki, FaT, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Äidin ja sikiön lääkealtistuksen farmakokineettinen mallitus, 10.000 €

Hohenthal Ulla Regina, Lääketieteen tohtori, Turun yliopistollinen keskussairaala, Infektioiden ja vaskuliittien kuvantaminen positoniemissiotomografia (PET) -menetelmällä, 10.000 €

Kansanen Emilia, FT, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, A.I.Virtanen -instituutti, Elektrofiilisten lääkeaineiden biologisten vaikutusten ennustaminen niiden kysteiinireaktiviisuuden perusteella, 25.000 €

Kelkka Tiina Ilona, Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, Somaattiset mutaatiot STAT- perheen geeneissä välittävät LGL-leukemiaa ja siihen liittyvää autoimmuniteettiä, 10.000 €

Ketola Kirsi, FT, University of British Columbia / Vancouver Prostate Centre, Enzalutamidelle resistentin eturauhassyövän kasvun estäminen, 10.000 €

Kinnunen Kati Anu Päivikki, LT, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Tulehduksen ja hypoksian rooli diabeteksesta aiheutuvan silmänpohjan keskeisen alueen turvotuksen patofysiologiassa ja diabeettisen silmänpohjasairauden syntyyn vaikuttavien ennusmerkkien arvioiminen OCT:ssa (Ocular Coherence Tomography)., 25.000 €

Kuronen Mervi Susanna Maria, FT, University of California Berkeley, Lysosomikertymästä johtuvan sokeuden hoitaminen geeniterapian avulla., 12.000 €

Lakio Satu Maria, Farmasian tohtori, Helsingin yliopisto, Farmasian teknologian osasto, Proteiinien stabilointi keuhkoannostelua varten, 25.000 €

Louvanto Karolina, LT, McGill University, Montréal, Canada, Kohdunkaulan papilloomavirus (HPV) -infektion etiologiaan vaikuttavat tekijät ja niiden yhteys kohdunkaulan syövän esi-asteisiin, 10.000 €

Marttala Jaana Emilia, LT, Oulun yliopisto, ABCC6 geenin nonsensemutaatioiden luenta - uusi hoito pseudoeksantooma elastikumiin (PXE), 25.000 €

Mustelin Linda Marina, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, Syömishäiriöiden geneettinen tausta sekä taudinkulkuun ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät, 25.000 €

Ollila Hanna Maria, Filosofian tohtori, Stanford Medical School, Center for Narcolepsy, Palo Alto, Kalifornia, Yhdysvallat., Narkolepsiaan vaikuttavien geneettisten tekijöiden kartoittaminen., 25.000 €

Poutiainen Pekka Kalevi, Tutkija, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Uusia positroni emission tomografiassa (PET) käytettäviä kuvantamis-aineita ja hoitomenetelmiä pitkälle-edenneen rintasyövän hoitoon ja tutkimiseen, 25.000 €

Rahnasto-Rilla Minna Katariina, Farmasian tohtori, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, SIRT6-entsyymiä säätelevien yhdisteiden kehittäminen syöpäsairauksiin, 15.000 €

Smura Teemu Petteri, Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, Sindbis-virusinfektion aiheuttamien nivel- ja lihaskipujen ja -tulehdusten vakavuutta ja kestoa määrittävät tekijät., 25.000 €

Tukiainen Taru, Tekniikan tohtori, Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, Boston, USA, Luustolihaksen RNA-sekvensoinnin hyödyntäminen vakavien lihassairauksien diagnosoinnissa, 25.000 €

Tuomela Johanna Mirjami, FT, Turun yliopisto, Biolääketieteen lts. Solubiologia ja anatomia, Tollin kaltaisten reseptorien (TLR9 ja TLR7) vaikutus kolmoisnegatiivisen rintasyövän ennusteeseen ja kasvaimen immuunivasteeseen, 25.000 €

Tuominen Iina Annika, FT, Kalifornian Yliopisto, Los Angeles (UCLA), Maksafibroosin molekyylitausta ja histopatologisen diagnostiikan uudet menetelmät, 25.000 €

Ulvila Johanna Marketta, FT, Oulun yliopisto, Sydämen liikakasvua ja sydänlihassolun elinkykyä säätelevät molekulaariset mekanismit, 25.000 €

Pienet apurahat, yhteensä 275.000 euroa

Aalto Kristiina Marianne, FM, Turun yliopisto, Vaskulaarinen adheesioproteiini-1 ja sen kyky toimia biomarkkerina suomalaisten kansantaudeissa., 3.000 €

Bergman Miika Henrik, LL, FMTurun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Antibioottien kulutuksen vaikutus kliinisesti merkittävien bakteerien resistenssiin, 5.000 €

Boström Minna Maria, Lääketieteen lisensiaatti, Turun yliopisto, Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia, Medicity, Tuumorimakrofagien ennusteellinen merkitys virtsarakon syövässä, 4.000 €

Bry Maija-Elina, LL, Helsingin yliopisto, Den terapeutiska potentialen av blodkärlstillväxtfaktorn VEGF-B i hjärt- och kärlsjukdomar, 5.000 €

De Franceschi Nicola, MSc, Turun yliopisto, Characterization of SHARPIN, a novel functional integrin inhibitor, in immune response and cancer, 4.000 €

Farshchian Mehdi, M.D., Turun yliopisto, University of Turku, Ihon levyepiteelisyövän kasvuun ja leviämiseen uusien biomarkkereiden tunnistaminen ja karakterisointi. Identification and characterization of novel biomarkers for progression of cutaneous squamous cell carcinoma, 3.000 €

Forsblom Erik Sebastian, Lääketieteen lisensiaatti, tutkija (väitöstyö), Helsingin yliopisto, HYKS, Infektiosairauksien klinikka, Auroran sairaala, Staphylococcus aureus bakteremian (verenmyrkytyksen) ennusteeseen vaikuttavat kliiniset tekijät ja hoito., 4.000 €

Gröndahl-Yli-Hannuksela Kirsi Anneli, filosofian maisteri, Turun yliopisto, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, Hinkuyskä: rokotevasteeseen ja infektioalttiuteen vaikuttavat geneettiset tekijät., 4.000 €

Haanpää Maria Karoliina, LL, Oulun yliopisto, Uusien rinta- ja munasarjasyöpien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen ja karakterisoiminen pohjoissuomalaisessa väestössä, 5.000 €

Hakonen Elina Tuulikki, LL, Helsingin yliopisto, Kasvutekijät beetasolutuholta suojaavina tekijöinä diabeteksen ehkäisyssä, 5.000 €

Hammarén (o.s. Vuoksio) Milka Marjut, tutkija, Tampereen yliopisto, Tuberkuloosin tautikirjon tutkiminen seeprakalamallissa, 4.000 €

Hautala Laura Caroline, FM, Helsingin yliopisto, Solukasvua estävän glykodeliinin rooli rintasyövässä, 4.000 €

Honka Miikka-Juhani, Filosofian maisteri, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Perintötekijät ja aineenvaihdunnan muutokset insuliiniresistenssissä, 5.000 €

Härkönen Miia Marika, LL, Helsingin yliopisto, Iho-ja allergiasairaala, Voidaanko lapsuuden atooppisen ihottuman tehokkaalla hoidolla vaikuttaa estävästi muiden atooppisten oireiden puhkeamiseen?, 3.000 €

Ilvesmäki Tero Tapio Oskari, Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto, Hermorata-analyysi; valkean aineen muutosten arviointi diffuusiotensorikuvantamista hyödyntäen., 3.000 €

Jouhi Lauri, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, HYKS / Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka, Oropharyngeal Cancer: Developing Treatment and Factors Affecting Outcome. Suunielusyöpä: Kehittyvä hoito ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät, 4.000 €

Jutila Topi Tapio, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, Video-okulografia ja kaarikäytävän liikevasteet tasapainon tutkimisessa, 4.000 €

Kallinen Annukka Marika, Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, "Uudet radiolääkeaineet keskushermoston kuvantamiseen" sekä "PET- ja SPECT-menetelmät lääkeainekuljetuksen tutkimisessa" (osallisena molemmissa projekteissa), 3.000 €

Kangasniemi Marika Hannele, Lääketieteen ylioppilas, Oulun yliopisto, Inflammatoristen tekijöiden vaikutus endometriumin eri solupopulaatioiden toimintaan naisilla, joilla on endometrioosi tai PCOS, 4.000 €

Karjalainen Ulla Riitta Susanna, LL, Oulun yliopisto, Geneettisten ja ympäristötekijöiden osuus iskiaksen etiologiassa, 3.000 €

Kero Katja Maria, LL, el, Turun yliopisto, HPV-tulehdus perheessä. Miehen suun ja sukuelinalueen papilloomavirustulehdus., 3.000 €

Kiiski Johanna Ilona, FM, Helsingin yliopisto, Perinnölliseen rinta- ja munasarjasyöpäalttiuteen liittyvien uusien geenivarianttien tunnistus ja karakterisointi suomalaisessa väestössä, 4.000 €

Kirjavainen Anna, FM, Turun yliopisto, Radiokemian laboratorio, [18F]F2-johdosten, [18F]Selectfluor bis(triflaatti) ja [18F]ClF, synteesi ja evaluaatio mallimolekyyleissä, 4.000 €

Kiviaho (ent. Lahti) Anna Liina, filosofian maisteri, Tampereen yliopisto, Solulinjoista tautimalleihin: Pitkä QT syndrooman tutkiminen soluviljelyolosuhteissa hyödyntäen kantasoluista erilaistettuja sydänlihassoluja, 4.000 €

Kondadi Pradeep Kumar, PhD Student, Helsingin yliopisto, Role of sialylated LPS of H. bizzozeronii on TLR2 response in epithelial cell lines and in the modulation of DC response in immune cells, 5.000 €

Kondelin Johanna Kristiina, lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, Uusia näkemyksiä paksusuolisyövän molekyyligeneettiseen taustaan, 5.000 €

Kontro Mika, LL, erikoislääkäri, Helsingin yliopisto, Hematologian tutkimusyksikkö, HYKS, Akuutin leukemian yksilöllistetty hoito., 5.000 €

Korhonen Laura Marjatta, Lääketieteen lisensiaatti, Tampereen yliopisto, Varhaislapsuuden ja sikiökauden mikrobialtistumisen merkitys atopian synnyssä, 3.000 €

Korpela Taina Maarit Johanna, FM, Väitöskirjatyöntekijä, Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos/Patologian oppiaine, The role of ezrin in cancer progression/ Esriinin rooli syövän etenemisessä, 3.000 €

Koskelainen Petra Susanna, Filosofian maisteri, farmaseutti, Helsingin yliopisto, Amyloidiangiopatia suomalaisessa gelsoliiniamyloidoosissa: syntymekanismeista kohti amyloidogeneesin estoa, 5.000 €

Kouri Vesa-Petteri Mikael, Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, Kliininen laitos, Interleukiini-17 perheen sytokiinit nivelreumassa, 3.000 €

Kämpjärvi Kati Inari, FM, Helsingin yliopisto, Lääketieteellisen genetiikan osasto, MED12 geenin rooli kasvainten muodostumisessa, 4.000 €

Kämäläinen Anna Sirpa Johanna, Lääketieteen kandidaatti, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien erotusdiagnostiikassa, 4.000 €

Laitinen Tomi Tapio, Lääketieteen kandidaatti, Turun yliopisto, Ihanteellinen sydänterveys ja kardiometaboliset muuttujat (LASERI-tutkimus)., 3.000 €

Lantto (os. Hoikkala) Hanna Marjatta, lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, Meilahden kliinisen fysiologian laboratorio ja Naistenklinikka, Vaihdevuosien hikoiluoireiden ja hormonikorvaushoidon sydänvaikutusten arviointi EKG-menetelmin, 5.000 €

Laurila Pirkka-Pekka Untamo, LL, Helsingin yliopisto, USF1-geenin vaikutukset sydän- ja verisuonitautiin sekä lihavuuteen hiirimallissa ja ihmisissä, 5.000 €

Levon Jaakko Heikki, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, Biomedicum, Kliininen laitos,Tules-ryhmä, Stafylokokkien adheesio-interaktiot biomateriaalipinnalla, 5.000 €

López-Alpuche Vanessa, Master of Science, Oulun yliopisto, Skin as an organ: An study about collagen XVIII in hair follicle cycling/ skin tumors and Bmx tyrosine kinase in squamous cell carcinoma, 3.000 €

Malmioja Kalle Arni, Filosofian maisteri, farmasian ylioppilas, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Large amino acid transporter 1 prodrugs for targeting the central nervous system Design, Synthesis and in vitro Evaluation, 5.000 €

Mattsson Johanna Maria, FM, Helsingin yliopisto, Prostataspesifisen antigeenin rooli eturauhassyövässä: antiangiogeeninen ja proteolyyttinen aktiivisuus, 5.000 €

Mäkelä Kari-Matti Johannes, FM, TkK, LK, Tampereen yliopisto, Hapettunut LDL: perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus sydän- ja verisuonitautien synnyssä, 3.000 €

Neittaanmäki-Perttu Noora Emilia, LL, Helsingin yliopisto, Ihosyöpien esiasteiden (Field cancerization) diagnostiikka ja päivänvalolla toteutettava fotodynaaminen hoito, 3.000 €

Nuutila Kristo Juhana, Diplomi-insinööri, Helsingin yliopisto, Biolääketieteen laitos, Farmakologia, Ihmisen ihon regeneraatiomekanismien karakterisointi ja ihon regeneraatiokyvyn tehostaminen haavojen ja palovammojen hoidossa, 3.000 €

Ojanen Xiaowei, Diplomi-insinööri, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Kuopio, Methods for novel assessments of microstructure, composition and mechanical properties of trabecular bone during aging, 3.000 €

Parviainen Suvi Tuulia, FM, Helsingin yliopisto, CD40-ligandia koodaavan, immuunijärjestelmää aktivoivan onkolyyttisen vaccinia viruksen kehittäminen syövän hoitomuodoksi, 5.000 €

Patrikoski Mimmi Tiina Tuulia, Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto, Turvallisten ja tehokkaiden rasvakudoksen kantasolujen kehittäminen kliinisiin hoitoihin, 4.000 €

Peters Björn-Hendrik, Staatsexamen (Pharmacy), Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Variations in structural and biological properties between microscale and pilot scale freeze-drying, 3.000 €

Pietiläinen Olli Pekka Herman, Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, Kognitiivisten häiriöiden molekyyligeneettinen tausta Pohjois-Suomessa, 4.000 €

Rajala Hanna Laura Maria, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, Hematologinen tutkimusyksikkö, LGL-leukemian ja siihen liittyvien autoimmuunisairauksien patogeneesi, 4.000 €

Roine Maria Ulrika, Lääkäri, diplomi-insinööri, Helsingin yliopisto, Autismikirjon sairauksien molekyyligeneettinen ja aivokuvantamistutkimus, 4.000 €

Rokka Johanna Kaarina, Filosofian maisteri, Turun yliopisto, Uusien Alzheimerin taudin positroniemissiotomografia (PET) -merkkiaineiden leimaussynteesi ja biologinen testaus
(New positron emitting tracers for Alzheimer disease imaging. Labelling synthesis and biolocigal testing), 4.000 €

Sahi Helka, Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, Subgroups of Merkel Cell Carcinoma Defined by Immunocompetence and Merkel Cell Polyoma Virus Infection – Etiologic and Biologic Characteristics, 4.000 €

Sartoneva Reetta Marika, Lääkäri, Diplomi-insinööri, Tampereen yliopisto, BioMediTech, Optimaalisen biomateriaalin löytäminen virtsaputken rekonstruktion ja virtsainkontinenssin hoidon kudosteknologisiin sovellutuksiin, 5.000 €

Savela Risto Matti Ilmari, Filosofian Maisteri, Åbo Akademi, Orgaanisen kemian laboratorio, Rautakatalysoitujen metelmien kehitys ja sovellutukset pienmolekyylien ja lääkeaineiden valmistuksessa, 2.000 €

Savolainen Laura Eliisa, MMM, Helsingin yliopisto, Haartman Instituutti, Uusien biomarkkereiden etsiminen TB diagnostiikan parantamiseksi, 3.000 €

Shatillo Artem, LL, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, A.I. Virtanen Instituutti, Involvement of NMDA receptor subtypes in cortical spreading depression assessed by fMRI technique in rats., 4.000 €

Sihvonen Raine Tapio Antero, LL, Tampereen yliopisto, Degeneratiivisen kierukkarepeämän leikkaushoito, 5.000 €

Siitonen Ari Matias, FM, LK, Oulun yliopisto, Lääketieteen tiedekunta, Suomalaisen Parkinson potilasaineiston eksomisekvensointi, 5.000 €

Sjöstedt Noora Karoliina, Proviisori, Helsingin yliopisto, P-gp- ja BCRP-kuljetinproteiinien ja pienmolekyylien välisten rakenne-vuorovaikutussuhteiden tutkiminen, 4.000 €

Soppela Ira, Proviisori, Helsingin yliopisto, Farmasian teknologian osasto, 3D-kuvien käyttö lääkkeenvalmistuksen prosessianalyyseissa, 5.000 €

Vainio Laura Elina, Lääketieteen lisensiaatti, Oulun yliopisto, Sydämen hypertrofiaa, iskeemistä vauriota ja vajaatoimintaa säätelevät molekulaariset mekanismit, 5.000 €

Varga Judit, Pharmacist, M.Sc. (Pharm.), Helsingin yliopisto, Development of a fractionated alkaloid extract library from Chelidonium majus L. and Fumaria officinalis L. for bioactivity assays, 5.000 €

Virtanen Anni Maria, Lääketieteen lisensiaatti, Suomen Syöpärekisteri, Kotona tapahtuva näytteenotto kohdunkaulan syövän seulonnassa, 4.000 €

Vuononvirta Juho Pekka, FM, Turun yliopisto, Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos, Turku, Polymorfismit luontaisen immuniteetin geeneissä ja niiden vaikutus patogeenisten bakteerien nenänielukolonisaatioon nuorissa lapsissa, 5.000 €

Vuorenpää Hanna Riitta Kaarina, Väitöskirjatyöntekijä, Tampereen yliopisto, Toiminnallisen ihmissolupohjaisen sydänmallin kehittäminen, 5.000 €

Väyrynen Juha Petri Kaleva, LK, Oulun yliopisto, Diagnostiikan laitos, Patologia, Paikallinen ja systeeminen tulehdusreaktio kolorektaalisyövässä, 4.000 €

Wang Wei, M.Sc., Helsingin yliopisto, Regulation of cholesterol biosynthesis by APP-derived peptides (APP-peptidit kolesterolisynteesin säätelijöinä), 4.000 €

Ylivinkka Irene Eleonoora, FM, Helsingin yliopisto, Netriinien vaikutukset ja signalointireitit ihmisen glioblastoomassa., 4.000 €