Orion-Farmos Tutkimussäätiön jakamat apurahat vuodelle 2012

Vuonna 2011 Orion-Farmos Tutkimussäätiö on myöntänyt 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012.

Suuret apurahat, yhteensä 442.500 euroa

Anttila Timo Verneri, LK (väit.), Helsingin yliopisto, Identification and study of genetic loci involved in migraine susceptibility and co-morbid disorders – Migreenin sekä sen liitännäissairauksiin geneettiseen alttiuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistus ja tutkimus, 25.000 €

Heinäniemi Merja Hannele, Filosofian tohtori, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, 1.1.2012 alkaen, A. I. Virtanen Instituutti (LT Anna-Liisa Levosen tutkimusryhmä), Endoteelisolujen geenien säätelyverkon karakterisointi systeemibiologian menetelmin, 25.000 €

Hiukka Anne Sinikka, LT, Helsingin yliopisto, Kanta-Hämeen keskussairaala, Rasvahappojen aineenvaihdunta perinnöllisessä rasvakudoksen surkastumataudissa, 25.000 €

Hyvönen Mervi Tuulikki, FT, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Development of Novel Therapy to Alleviate Diabetes-Associated Peripheral Tissue Damage, 15.000 €

Julkunen Petro Kalle Tapani, Dosentti, FT, sairaalafyysikko, Kuopion yliopistollinen sairaala, Aivokuoren inhiboivien välineuronien puoliero aivohalvauksen kuntoutumisennusteen mittarina, 20.000 €

Kaminen-Ahola Nina Johanna, FT, Helsingin yliopisto, Molekyylineurologian tutkimusohjelma, Biomedicum, Ympäristön vaikutus geenien säätelyyn: raskauden aikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat epigeneettiset muutokset aivojen kehityksessä, 20.000 €

Kidron Heidi Tuulia, FT, Helsingin yliopisto, Lääketutkimuksen keskus, Ligandprofilering av multidrug resistant protein 1 (MDR1) och multidrug resistance associated protein 2 (MRP2), 15.000 €

Kinnunen Tuure Timitri, LT, FM, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Autoreaktiiviset T-solut ja immunotoleranssin häiriö tyypin 1 diabeteksessa, 25.000 €

Lempainen o.s. Aarnisalo Nora Johanna, LT, Turun yliopisto, Perimän vaikutus tyypin 1 diabeteksen ilmaantumiseen ja diabeteksen hoitotasapainoon, 20.000 €

Myöhänen Timo, FaT, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Prolyylioligopeptidaasi neurodegeneratiivisissa sairauksissa - yhteydet alfa-synukleiiniin ja sen kertymisen estoon., 20.000 €

Mäkinen Ville-Petteri, Tekniikan tohtori, Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum Helsinki 1, Tyypin 1 diabeetikon seerumin aminohappoprofiili ja sen yhteys diabeettisiin komplikaatioihin, 25.000 €

Porola Piia Pauliina Henriikka, FT (biokemia), farmaseutti, Helsingin yliopisto, Kliininen laitos, Sukupuolihormonien vaikutus immunologisen toleranssin murtumiseen Sjögrenin syndroomassa, 20.000 €

Porthan Kimmo Markus, LT, sisätautien erikoislääkäri, Helsingin yliopistollinen keskussairaala, Meilahden sairaala, Äkkikuolemalle altistavat geenit ja EKG:n repolarisaatiomuutokset, 12.500 €

Pulkkinen Ville, FT, Helsingin yliopisto, Neuropeptidi S:n vaikutusmekanismit astmassa, 20.000 €

Pöllänen Eija Katariina, Filosofian tohtori, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos, Systeemisten ja intrakriinisten steroidihormonien merkitys lihassolun sokeriaineenvaihdunnan säätelijöinä., 20.000 €

Rouhiainen Ari Juhani, FT, Helsingin yliopisto, Plasman ja nivelnesteen asetyloidun HMGB1-proteiinin merkitys kudos- ja elinvaurioissa, 15.000 €

Scheinin Noora Mikaela, lääketieteen tohtori, Turun yliopisto, Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen - voiko aivojen amyloidikuvantaminen ennustaa sairauden ennen sen oireita?, 20.000 €

Sikanen Tiina, farmasian tohtori, diplomi-insinööri, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Farmaseuttisen kemian osasto, Yksilöityjen, paperipohjaisten pikatestien kehittäminen lääkeaineiden ja ympäristökemikaalien metabolisten yhteisvaikutusten seulontaan, 20.000 €

Tammela Tuomas Leo Herman, lääketieteen tohtori, Massachusetts Institute of Technology, Syövän hoitoresistenssin murtaminen kasvaimen monimuotoisuutta ymmärtämällä, 25.000 €

Toropainen Elisa Marjatta, FT, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Virusvälitteinen geeninsiirto verkkokalvon ikärappeuman hoitoon, 15.000 €

Tuomikoski Pauliina, Lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin yliopisto, Ei-pahanlaatuisten sairauksien riski suomalaisilla hormonihoitoa käyttävillä naisilla, Kansallinen rekisteritutkimus, 25.000 €

Tyynismaa Henna Riikka Susanna, FT, Helsingin yliopisto, Molekyylineurologian tutkimusohjelma, Mitokondrion proteiinisynteesihäiriöiden mekanismit ja seuraukset, 15.000 €

Pienet apurahat, yhteensä 208.000 euroa

Aatsinki Sanna-Mari, FM, Oulun yliopisto, Koaktivaattori PGC-1α maksan glukoositasapainon ja lääkeainemetabolian säätelijänä, 3.000 €

Al-Samady Ahmed, Hammaslääketieteen Filosofian Maisteri, Hammaslääkäri, Helsingin yliopisto, Damage-associated HMGB1 molecular pattern in recurrent aphthous ulcers, 3.000 €

Bergman Miika, LL, FM, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Antibioottien kulutuksen vaikutus kliinisesti merkittävien bakteerien resistenssiin, 4.000 €

Chen Tingting, PhD student, Helsingin yliopisto, Department of Virology, Haartman Institute, New DNA viruses – diagnosis, occurrence and clinical significance, 5.000 €

Danner Nils Tuomas Dieter, lääketieteen lisensiaatti, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Characterization of cortical excitability in Unverricht-Lundborg type progressive myoclonus epilepsy, 3.000 €

Durukan Tolvanen Aysan, LL, Helsingin yliopisto, Veri-aivoesteen häiriö kokeellisessa aivoiskemiassa, 3.000 €

Filppula Anne, Provisor, Helsingin yliopisto, Avd för Klinisk farmakologi, In vitro -tutkimukset sytokromi P450 2C8 -välitteisen lääkemetabolian ja yhteisvaikutusten ennakoinnissa, 5.000 €

Finnilä Mikko Arttu Jalmari, Terveystieteiden Maisteri, University of Glasgow, Role of alkaline phosphatases in bone strength and quality of extracellular matrix, and consequences to octeocyte morphology and mechanotransduction, 4.250 €

Färkkilä Anniina Eine Maria, LL, Tutkija, Helsingin yliopisto, Verisuonikasvutekijä VEGF ja anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan granuloosasolukasvainten tautimekanismeissa ja potilaiden kliinisessä seurannassa, 3.000 €

Haarala Atte Eino Johannes, Lääketieteen lisensiaatti, Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos / Mikrobiologia ja immunologia, Tulehdusreaktio varhaisessa ateroskleroosissa., 4.000 €

Hakkarainen Antti Iisakki, Tekn. yo.HUS rtg., Maksan magneettikuvantaminen sekä 1H ja 31P magneettispektroskopiat: uudet menetelmät tulehduksen ja fibroosin tutkimiseksi., 4.500 €

Heikkinen Tuomas Antero, Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, Effects of Variation in Interaction Partners of the High Penetrance Breast Cancer Predisposing Genes on Breast Cancer Risk and Outcome, 3.000 €

Heloterä Hanna Maria, FM, Helsingin yliopisto, Molekyyli- ja syöpäbiologian tutkimusohjelma, Väitöskirjatyö, jossa etsitään ennalta tuntemattomia proteiineja, jotka säätelevät veri- ja imusuoniston kehittymistä sekä yksilönkehityksen aikana, että tautitiloissa. Discovery of novel proteins involved in angiogenesis and lymphangiogenesis., 5.000 €

Jokinen Pekka Antero, Lääkäri, Turun yliopisto, Parkinsonin tauti ja kognitiivinen heikentyminen, 4.000 €

Kaitaniemi Sam Kristian, LL, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, VAP/SSAO-molekyylien toiminta ja merkitys valkosoluliikenteessä, 3.000 €

Karala Anna-Riikka, FM, Oulun yliopisto, Rikkisiltojen muodostuminen proteiineissa endoplasmisessa kalvostossa., 3.000 €

Karikoski (os. Merinen) Marika Susanna, insinööri, FM, Turun yliopisto, Valkosolujen ja syöpäsolujen kulkeutumismekanismeja käsittelevä väitöskirjatyö, 5.000 €

Keskitalo Jenni Eliisa, lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, Kliininen farmakologia, ABCB1- ja ABCG2-transporttereiden perinnöllisen vaihtelun vaikutus statiinien farmakokinetiikkaan, 4.000 €

Ketola Kirsi Helena, Filosofian maisteri, Turun yliopisto, Lääkekehityksen biotekniikka, VTT ja Turun yliopisto, Uusien eturauhassyöpäsolujen kasvua estävien lääkeaineiden identifiointi ja karakterisointi, 3.000 €

Kivisaari Atte Kalervo, lääkäri, Turun yliopisto, Kliininen laitos, Iho- ja sukupuolitaudit, Ihon okasolusyövän agressiivisuus ja uudet ihosyövän biomarkkerit, 3.000 €

Koponen Petri Paavali, Lastentautien erikoislääkäri, Tampereen yliopisto, Geneettiset tekijät ja virukset bronkioliitin ennusteessa, 4.000 €

Korvala Johanna Katariina, FM, Oulun yliopisto, Biolääketieteen laitos, LBIOK-yksikkö, Oulun yliopisto, Rasitusmurtumien ja primaarisen osteoporoosin perinnöllisyyttä käsittelevä väitöskirjatyö, 3.000 €

Koskinen Juha Kalevi, LK, Turun yliopisto, Metabolinen oireyhtymä - varhaiset kardiometaboliset sekä maksa- ja verisuonimuutokset nuorilla aikuisilla, 3.000 €

Kousi Maria, MSc in Human Genetics, Helsingin yliopisto, Folkhälsan Institute of Genetics, Neuroscience Center and Department of Medical Genetics, Dissecting the molecular background of childhood onset progressive myoclonic epilepsy., 4.000 €

Kukkonen Mari Kaarina, Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, Yksilöllisten alttiustekijöiden merkitys asbesti- ja tupakka-altistumiseen liittyvien keuhkomuutosten synnyssä, 3.000 €

Kummu Maria, FM, Oulun yliopisto, ABC kuljetusproteiinit ja ympäristökemikaalit kehityksen aikana, 4.000 €

Laakso Sini Mirjami, LL, Helsingin yliopisto, T-solujen homeostaasi autoimmuunisairaudessa APECED, 1.500 €

Laaksonen Kaarlo Sakari, Eläinlääketieteen lisensiaatti, Oulun yliopisto, Uuden koerottien ruokinnanrajoitusmenetelmän vaikutus rottien elinikään, terveyteen ja hyvinvointiin, koe-eläintutkimuksen laatuun ja tarvittavien koe-eläinten määrään, 5.000 €

Lehtinen Julia Karoliina, proviisori, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Syöpäkudokseen kohdennettavien lääkkeen- ja geeninkantajien kehitys ja karakterisointi, 5.000 €

Liikanen Ilkka Juhani, LL, Helsingin yliopisto, Adenoviraalisen geeniterapian yhdistäminen tavanomaisiin syöpähoitoihin, 5.000 €

Nikkilä Jenni, FM, Oulun yliopisto, Familiaalisen rintasyövän alttiusgeenien karakterisointi pohjoissuomalaisessa potilasaineistossa., 3.000 €

Nousiainen Niko Ensio, Opiskelija ja tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, The relationship between mother’s psychiatric symptoms and her cytokine levels during pregnancy and their effects on child’s development and well-being, 3.000 €

Nuutinen Tapio Ilmari, filosofian maisteri, lääketieteen kandidaatti, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Molecular pathology of Alzheimer's disease – regulatory pathways of clusterin, a cytoprotective and anti-amyloidogenic chaperone, 4.000 €

Olkkonen Juri Aleksi, Lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, Vuorokausikelloa säätävien molekyylien toiminta nivelreumassa ja akuutissa tulehduksessa, 2.000 €

Paavola Jere Miikka Jeremias, LL, Helsingin yliopisto, Perinnöllisen rytmihäiriösairauden mallintaminen potilaan indusoiduista kantasoluista erilaistettujen sydänlihassolujen avulla, 3.000 €

Partanen Johanna, FM, Helsingin yliopisto, Biolääketieteen laitos, Tuumorinsuppressori Lkb1 ja epiteelirakenne rintasyövän synnyssä, 3.000 €

Pasanen Anna Kaisa Katariina, Lääketieteen kandidaatti, Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Lymfoomien kliinisesti merkittävät ennusteelliset tekijät, 3.000 €

Posti Jussi, LL, Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos, Alfa2-adrenergisten reseptorien rooli deksmedetomidiinin aikaansaamassa verisuonisupistuksessa (väitöskirja), 4.000 €

Quintero Rota Ileana Beatriz, Lic. Biotechnology, Helsingin yliopisto, Physiological function of Prostatic Acid Phosphatase (PAP), 3.000 €

Renkonen Suvi Maria, lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, Nenänielun juveniilin angiofibroman hoitotulokset, ennusteelliset tekijät ja perinnöllisyys, 2.500 €

Ronkainen Veli-Pekka, FM, Oulun yliopisto, Hapenpuutteen vaikutukset sydänlihassolujen geeniekspressioon ja toimintaan, 5.000 €

Ruokoniemi Päivi Tuulikki, Lääket. lis, Turun yliopisto, Turun Yliopisto, Helsingin Yliopisto, TYKS, Statiinien käyttö Suomessa, vaikuttavuus ja statiinitutkimustulosten sovellettavuus diabetespotilaiden statiinihoidossa., 5.000 €

Räikkönen (ent. Kuokkanen) Johanna Maria, Proviisori, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Bisfosfonaattien solu-ja molekyylitason vaikutusmekanismien sekä uusien käyttöaiheiden selvittäminen, 3.000 €

Salmenperä Pertteli, FM, Helsingin yliopisto, Haartman-instituutti, virologia, Aktivoituneiden fibroblastien karakterisointi ja niiden tuumoria estävät mekanismit., 4.000 €

Salo Elli-Noora, LuK, Oulun yliopisto, Nivelrikkomuutosten karakterisointi kvantitatiivisen magneettiresonanssikuvauksen avulla, 4.250 €

Sihto Harri Jaakko, FM, (biotieteellinen, biokemia), Helsingin yliopisto, Kliininen laitos/Helsingin yliopisto, Merkelin solupolyoomavirus, uusi syöpävirus ihmisten kiinteissä kasvaimissa, 3.000 €

Sillat Tarvo, lääketieteen lisensiaatti; MSc, Helsingin yliopisto, Extracellular matrix and sex steroids in adipogenesis., 3.000 €

Stegaev Vasily, Lääkäri, Helsingin yliopisto, Histamine Receptor H4: A Novel Approach in Understanding and Treatment of Sjögren’s Syndrome, 4.000 €

Subrizi Astrid, PhD student, Helsingin yliopisto, Centre for Drug Research, Faculty of Pharmacy, Generation of retinal pigment epithelium from human embryonic stem cells, 3.000 €

Sulonen Anna-Maija, LK, Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM, Uudet tautigenetiikan tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen multippeliskleroosin tutkimukseen, 5.000 €

Swan Kirsi-Marja, ELL, Helsingin yliopisto, Emakon pesänteon vaikutus hormonitoimintaan, käyttäytymiseen ja stressiin ennen porsimista ja porsimisen aikana, 5.000 €

Tarkiainen Maarit, LL, Helsingin yliopisto, HUS, Biologisten lääkkeiden teho, turvallisuus ja kustannusvaikuttavuus lastenreumassa, 3.000 €

Tynkkynen Tuulia Sinikka, FM, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Veren rasvojen analysointi NMR-spektroskopian avulla, 5.000 €

Yun Jinhyeon, Project researcher, Helsingin yliopisto, Faculty of Veterinary Medicine, Oxytocin as a modulator of porcine maternal characteristics and reproduction, 5.000 €

Zheng Wei, M Sc, Helsingin yliopisto, Molecular Cancer Biology Program, Angiopoietin-2 in physiological and pathological lymphangiogenesis, 3.000 €

Zhou You, Msc., researcher, Helsingin yliopisto, Oxysterol binding proteins in adipose tissue: Role in fat cell differentiation, lipid storage, and lipolysis., 5.000 €