Orion-Farmos Tutkimussäätiön jakamat apurahat vuodelle 2010

Vuonna 2009 Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 66 tutkijalle apurahoina yhteensä 502 500 euroa vuodelle 2010.

Suuret apurahat, yhteensä 320 500 €

Alanne Mervi Tuulikki, Helsinki, FT. Syöttösolujen vaikutus makrofagien, endoteelisolujen ja sileälihassolujen geeniekspressioon, 12 000 €

Biedzka-Sarek Marta, Espoo, PhD. Role of high-density lipoproteins (HDL) in host defense against bacterial pathogens, 12 000 €

Grönroos Tove Johanna, Piispanristi, FT, Dosentti. Pään ja kaulan alueen syövän glykolyyttisen ja hypoksisen fenotyypin kuvantaminen PET-menetelmällä, 10 000 €

Helenius Johanna Anneli, Newton, USA, LT. Aivoinfarktin vauriopaikan vaikutus eteisvärinän ilmaantuvuuteen – diffuusiokuvien analyysiin perustuva monivuotinen tutkimus, 25 000 €

Hennah William, Helsinki, PhD. Role of disc1 risk variants of gene expression in individuals with schizophrenia,  20 000 €

Hirvonen Jussi Esko Sakari, Bethesda, USA, Dosentti. Aivojen endokannabinoidi-järjestelmän kuvantaminen alkoholiriippuvuudessa, 20 000 €

Jaakola Veli-Pekka, Oulu, FT. Ihmisen adenosiinireseptorin A2A -alatyyppin karboksiterminaalisen osan molekyylirakenteen ja interaktioiden selvittäminen, 20 000 €

Juonala Markus Tapani, Raisio, Dosentti, LT. Metabolisten riskitekijöiden merkitys valtimokovettumataudin kehittymisessä, 20 000 €

Kaikkonen Minna Unelma, La Jolla, USA, FT. Sydän- ja verisuonisairauksien geeniterapiahoidon tehostaminen - kohdennettavat lentiviruskuljettimet ja endoteelikasvutekijöiden epigeneettinen säätely, 20 000 €

Kinnunen Kati Anu Päivikki, Winchester, USA, LT. Verisuonikasvutekijöiden (VEGF), retinan pigmenttiepiteelin ja Bruchin kalvon merkitys retinan ja korioidean angiogeneettisten sairauksien patogeneesissa, 15 000 €

Kotronen Anna, Helsinki, Erikoistutkija. Surgical and pharmacological treatment of non-alcoholic fatty liver disease, 10 000 €

Kristiansson Kati Anita, Cambridge, UK, FT. Kansanterveysgenomiikka käytäntöön sydän- ja verisuonitaudeissa – koko perimän tutkimusten tuottaman "harmaan alueen" assosiaatioiden merkitys ja käytettävyys, 19 500 €

Mandelin Jami Antero, Helsinki, FT. Mikro-RNA:t nivelreumassa, 20 000 €

Sinkkonen Saku Tapani, Menlo Park, USA, LT. Kantasoluhoidon, sisäkorvaistutteen ja hermokasvutekijöiden merkitys kuurouden hoidossa, 20 000 €

Tammela Tuomas Leo Herman, Helsinki, LT. Uudet syövän hoitomuodot – VEGFR-3 syövän täsmälääkkeiden kohteena ja fotodynaaminen terapia metastasoinnin estämisessä, 25 000 €

Turpeinen Miia Maarit, Oulu, LT, Dosentti. Lääkemetaboliaentsyymien farmakogenomiikka – kohti yksilöllistä lääkehoitoa. Pharmacogenomics of Drug-Metabolizing Enzymes – Towards Individualized Medicine, 20 000 €

Viiri Keijo Markus, St Albans, UK, FT, tutkija. Piilevän HIV:n molekyylibiologia – HIV:n piilevyttä ylläpitävien proteiinien tunnistaminen ja inhibointi AIDSin hoitamiseksi, 12 000 €

Virtanen Oskari Jussi, Vantaa, FT. Virusinfektioiden identifiointi MS-taudissa GreeneChipPM -virusarraylla, 20 000 €

Pienet apurahat, yhteensä 182 000 €

Abass Khaled Megahed, Oulu, MSc. In vitro metabolism and interactions of xenobiotics in human and animal hepatic models, 3 000 €

Alm Jessica Johanna Elisabet, Turku, FM, solubiologia. Mesenkymaalisten kantasolujen määrä ja toiminta sekä niiden korrelaatio luuston tilaan postmenopausaalisilla lonkan nivelrikkopotilailla, 5 000 €

Badeau Robert Marcel, Helsinki, MSc. Human gender differences in high-density lipoprotein (HDL) functionality on reverse cholesterol transport mechanisms: Impact on women’s cardiovascular health, 3 500 €

Diaconu Iulia, Helsinki, MSc. Efficacy of oncolytic viruses in Syrian hamster models, 2 000 €

Englund Ani Maaria Amalia, Helsinki, FM, LK. Elimistön rytmit ja niiden yhteys kansantauteihin, 2 000 €

Heikkilä Hanna-Maija Anneli, Helsinki, FM. Syöttösolun rooli ateroskleroottisen plakin epästabiilisuudessa, 2 500 €

Heinola Teppo Olof, Koivula, Eläinlääkäri. Naudoilla esiintyvä nivelrikko, 5 000 €

Heinonen Mira Marie, Helsinki, FM (biokemia). HuR:n ilmentymisen merkitys rintasyövän synnylle ja etenemiselle, 3 000 € 

Heinonen Suvi Elina, Kuopio, FM. Tyypin 2 diabetesta ja ateroskleroosia ilmentävän hiirimallin soveltaminen diabeettisten sydän- ja verisuonisairauksien tutkimiseen sekä uusien hoitomuotojen kehittämiseen, 4 500 € 

Heloterä Hanna, Helsinki, FM. Discovery and functional analysis of novel genes involved in angiogenesis and lymphangiogenesis, 5 000 € 

Hirvonen Mika Markus, Turku, FM. Geneettisen tekijät striataalisten ja kortikaalisten dopamiini-D2-reseptorien ilmenemisen ja sitoutumisominaisuuksien säätelyssä, 4 500 € 

Hollmén Maija-Leena Kaarina, Turku, FM. ErbB-reseptorispesifiset vasta-aineet syövän hoidossa ja ennusteen määrittämisessä, 3 000 € 

Huhtamo Eili, Helsinki, FM. Suomalaisista matkailijoista 2006-2009 eristettyjen dengue-viruskantojen karakterisointi ja molekyyliepidemiologinen analyysi, 5 000 € 

Huttunen Joanna Katariina, Kuopio, FM. Farmakologinen magneettikuvaus, 4 000 € 

Huttunen Reetta Kaisa, Mänttä LL. Bakteremian taudinkuvaan ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät, 3 000 € 

Häkkinen Sanna-Kaisa Elisabet, Kuopio, FM. Statiinien vaikutus lipidimetaboliaan ja verisuonen endoteelikasvutekijän signalointiin, 5 000 € 

Järvinen Kristiina Helena, Espoo, FM. c-Myc ja ornitiinidekarboksylaasi -onkogeenien indusoima solukasvu ja apoptoosi, 3 000 € 

Kaivosoja Emilia Annukka, Espoo, DI. Implantin pintarakenteen kehittäminen osteointegraatiota ohjaavaksi, 4 000 € 

Kanninen Katja Marika, Kuopio, Tutkijakoulutettava. NRF2-tekijän suojavaikutus Alzheimerin taudissa, 3 000 € 

Kantola Taru Pauliina, Helsinki, Anestesia sairaalalääkäri. A critical evaluation of mars treatment in Finland, 4 000 € 

Kekäläinen Eliisa Laura Johanna, Helsinki, LL. T-lymfosyyttien merkitys autoimmuunitautien synnyssä, 5 000 € 

Kilpeläinen Miia Katja Maria, Kuopio, Proviisori. Mesohuokoinen pii peptidien annostelussa, 4 000 € 

Kinnunen Paula Maria, Helsinki, Erikoiseläinlääkäri. Eläinlääkärien zoonoottiset bakteeri- ja virusinfektiot, 5 000 € 

Kortelainen Jukka Johannes, Oulu, DI, LK. Anestesialääkityksen keskushermostovaikutuksen mittaaminen: jatkuva-arvoisen ja havaintoihin perustuvan kontrollisuureen kehittäminen ja validointi, 4 000 € 

Koskela Outi Katariina, Helsinki, FM. Ihmisen Filamiini A -proteiinin rakenne ja vuorovaikutukset, 4 000 € 

Koski Taru Annukka, Helsinki, LL. HLRCC-oireyhtymän molekyyligeneettinen tausta, 5 000 € 

Kumpulainen Elina, Kuopio, LL. Tulehduskipulääkkeiden keskushermosto-penetraatio, populaatiofarmakokinetiikka ja analgeettiset pitoisuudet lapsilla, 4 000 € 

Kuronen Mervi Susanna Maria, Helsinki, FM. Pohjoisen epilepsian, CLN8, tautimekanismien selvittäminen, 5 000 € 

Lappi Anna-Kaisa Kristiina, Oulu, FM. Proteiini disulfidi-isomeraasin katalyyttiset mekanismit, 3 500 € 

Leino Johanna Anna-Maija, Tampere, LK. Kliinisen rasituskokeen aikaisten parametrien prognostinen arvo, 3 000 € 

Lepistö Inari, Espoo, Lääketieteen opiskelija. Volaarisella lukkolevyllä hoidettujen distaalisten värttinäluunmurtumien välittömät komplikaatiot vuonna 2007, 3 000 € 

Levula Mari Hannele, Lempäälä, FM. ADAM-geenien ja proteiinien merkitys ateroskleroosissa, 5 000 € 

Madanat-Harjuoja Laura-Maria, Helsinki, LK, tutkijalääkäri. Lapsena ja nuorena aikuisena sairastetun syövän myöhäisvaikutukset, 3 000 € 

Makkonen Janne Juhani, Helsinki, LL. Rasvakudoksen inflammaatio, maksan rasvapitoisuus ja insuliiniresistenssi ihmisellä, 4 000 € 

Nikkilä Jenni Karoliina, Oulu, FM. Familiaalisen rinta- ja rinta-munasarjasyövän alttiusgeenien karakterisointi pohjoissuomalaisessa potilasaineistossa, 3 000 € 

Paananen Markus Veikko Juhani, Oulu, LK. Monipaikkainen tuki- ja liikuntaelinkipu nuorilla: esiintyvyys, riskitekijät, elämänlaatuvaikutus ja hoitoonhakeutumiskäyttäytyminen, 2 000 € 

Peltonen Tuomas, Oulu, LT, KTK. Aorttaläpän ahtauman patogeneesin endoteliaaliset tekijät, 2 500 € 

Porola Pauliina Piia Henriikka, Helsinki, FM (biokemia). Androgeenipuutteen vaikutus sylkirauhasiin Sjögrenin syndroomassa, 3 000 € 

Puhakka Jani-Mikael, Helsinki, LK /opiskelija. Uusi mini-invasiivinen ultraäänitekniikka nivelrikon diagnostiikkaan, 4 000 € 

Railo Antti Ossian, Oulu, FM (biokemia). Wnt signaling and its role in the control of heart development. Wnt-välitteinen soluviestintä ja tehtävä sydämen kehityksessä, 4 000 € 

Schramko Alexey, Helsinki, lääkäri. Levosimendaanin vaikutus veren hyytymiseen ja verihiutaleiden funktioon sydänleikkauksen jälkeen sekä Antikoagulaatio sydämen tukipumppupotilailla, 5 000 € 

Siikala Emilia, Helsinki, HLL. Candida albicans -kantojen alkoholi- ja glukoosimetabolia – mutaatiot etiologisina tekijöinä suusyövässä, 3 000 € 

Smirnov Grigori, Kuopio, KNK-erikoislääkäri. Kyynelteiden tähystyskirurgia ja sen jälkeinen hoito, 3 000 € 

Taipaleenmäki Hanna Maaria, Turku, FM. Dlk1 -molekyylin vaikutus ruston kehitykseen ja soveltuvuus rustovaurioiden kantasoluterapiaan perustuvien hoitomuotojen kehittämiseen, 4 000 € 

Thiel Alexandra, Helsinki, Researcher. The roles of cyclooxygenase-2 and 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase in gastric tumorgenesis, 4 000 € 

Tuomi Saara Anna-Sisko, Lieto, FM. Integriini-välitteinen solun jakautuminen ja liike syövässä, 5 000 € 

Vahakoski Riitta Liisa, Turku, FM. Uusien kohdeproteiinien ja inhibiittorien etsiminen onkogeenisille Pim-kinaaseille, 5 000 € 

Vuoriluoto Karoliina Pia, Nousiainen, FM. Syöpä ja invaasio: Integriinit ja niiden kanssa yhteistyössä toimivat reseptorit soluadheesion ja solujen liikkumisen säätelyssä; Vimentiinin rooli rintasyöpägeenien säätelyssä, 3 000 €