Apurahojen myöntäminen

Myönnetyt apurahat julkistetaan Tutkimussäätiön www-sivuilla yleensä marraskuussa.

Myönnetyn apurahan käytön muuttaminen

Apurahat on käytettävä kahden vuoden kuluessa myöntämisestä ja perustellusti voi saada Tutkimussäätiöltä vuoden lisäaikaa. Käyttötarkoituksen muutokseen on pyydettävä säätiön lupa.