Ohjeet apurahansaajalle

Apurahasta tiedottaminen

Apurahansaajille myönnetyt apurahat ilmoitetaan sähköpostitse marraskuussa ja julkaistaan Tutkimussäätion kotisivuilla. Myöntökirjeessä edellytämme apurahansaajaa mainitsemaan säätiön mahdollisesti julkaisutoimintaan johtavissa tutkimuksissa sekä sitoutumaan apurahan käyttämiseen hakemuksen mukaisesti tai sopimaan mahdollisista muutoksista säätiön kanssa. Sitoumus toimitetaan Tutkimussäätiön sähköpostiin (tutkimussaatio(at)orion.fi).

Apurahankäytön yleisiä periaatteita

Apurahansaajaa edellytetään sitoutumaan käyttämään Orionin Tutkimussäätiön myöntämän apurahan tieteelliseen tutkimukseen hakemuksella antamansa tutkimussuunnitelman mukaisesti. Mikäli tutkimus johtaa julkaisutoimintaan, apurahansaajan tulee mainita julkaisuissaan säätiön nimi ”Orionin Tutkimussäätiö sr”, englanniksi ”Orion Research Foundation sr” tai ruotsiksi ”Orion Forskningsstiftelse sr”.

Apurahat on käytettävä kahden vuoden kuluessa myöntämisestä ja perustellusti voi saada Tutkimussäätiöltä vuoden lisäaikaa.

Muutokset apurahan käyttötarkoituksiin

Suurten apurahojen käyttötarkoitusta (mm. henkilökohtaista osuutta) voi muuttaa myöntämisen jälkeen ottamalla yhteyttä Tutkimussäätiöön.

Pienet apurahat ovat aina henkilökohtaista apurahaa.

Apurahan maksaminen

Myöntökirjeessä apurahansaajaa on pyydetty ilmoittamaan maksamiseen tarvittavat tiedot apurahojen hakujärjestelmään kirjautumalla. Apurahansaajien sitoumukset saatuaan säätiö maksaa myönnetyt apurahat maksetaan saajan ilmoittamalle tilille joulukuun aikana.

Apurahansaajien sosiaali- ja eläkevakuuttaminen sekä verotus

Myönnetyt apurahat vakuutetaan maatalousyrittäjien eläkelain mukaan (MYEL). Apurahansaajan on itse huolehdittava laissa määritellyn velvollisuutensa täyttämisestä. Tutkimussäätiö ilmoittaa myöntämänsä apurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen (Mela).

Maksetut apurahat ilmoitetaan verottajalle.