Apurahan hakuohjeet

Säätiö julistaa tutkimusapurahat haettaviksi elokuussa. Hakuaika päättyy syyskuussa ja hakuohjeet ovat säätiön www-sivuilla sekä monessa alan aikakausilehdessä.

Hakemukset arvioi säätiön hallituksen jäsenistä koostuva ryhmä. Apurahojen saajat vahvistaa hallitus kokouksessaan, yleensä marraskuussa. Päätökset pyritään julkistamaan marraskuun loppuun mennessä. Tiedot jaetuista apurahoista ovat saatavilla vuodesta 2007 alkaen verkkosivullamme.

Myönnetyn apurahan käytön muuttaminen

Apurahat on käytettävä kahden vuoden kuluessa myöntämisestä ja perustellusti voi saada Tutkimussäätiöltä vuoden lisäaikaa. Käyttötarkoituksen muutokseen on pyydettävä säätiön lupa.

Selvitys myönnetyn apurahan käytöstä

Suuren apurahan (yli 5 000 euroa) saaneen henkilön on toimitettava säätiölle enintään yhden A4-sivun mittainen selvitys apurahan käytöstä. Selvitys on annettava viimeistään kahden vuoden kuluttua apurahan maksusta. Kuitteja ei tarvita.

Pienten apurahojen (korkeintaan 5 000 euroa) käyttöä ei tarvitse selvittää.

 

Tietosuojaseloste - apurahan hakijat

Tietosuojaseloste - apurahan saajat