Tutkimus ja kehitys Orionilla

Orionin lääkeinnovaatiot syntyvät tutkimus- ja kehitysyksikössä. Yksikössä työskentelee lääkemolekyylien kehittämisen ja optimoinnin huippuasiantuntijoita.

Lue lisää

Orionin Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2021 ovat haettavana 1.8.2020 - 10.9.2020

Lue lisää

Digitaaliset terapiat tulossa potilaiden ja lääkäreiden tueksi

Myönnetyt apurahat

Outi Vaarala johtaa innovatiivista työtä syöpäpotilaiden pelastamiseksi

Uusi julkaisu Journal of Cardiovascular Pharmacology -lehdessä: Työhypoteesi levosimendaanin vaikutusmekanismeista ALS-taudin hoidossa

Katsausartikkeli levosimendaanin potentiaalisista vaikutusmekanismeista ALS-tautia sairastavilla potilailla.

Lue lisää

Harvinaissairauksien tutkimuksen tavoitteena uudet tehokkaat hoidot

Suun kautta annosteltavan levosimendaanin vaikutukset ALS-tautia sairastavilla potilailla – LEVALS-tutkimustulokset julkaistu

Lue lisää

Orionin tutkimusputki

Lääkekehitys

Tutkimusalueet

Orion kehittää uusia lääkkeitä kolmella terapia-alueella. Tutkimus- ja kehityskohteet ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat lääkkeet. Lisäksi Orion kehittää eläinlääkkeitä ja rinnakkaislääkkeitä.

Lue lisää

Vapaaehtoiseksi lääketutkimukseen

Orionin Kliinisen lääketutkimuksen yksikössä tehdään lääketutkimuksia terveillä vapaaehtoisilla henkilöillä. Tutkimuskeskus sijaitsee Mankkaalla Espoossa Orionin lääketehtaan läheisyydessä.

Lue lisää

Lääketutkimuksen eettiset periaatteemme

Sovellamme toimialaamme koskevia vaatimuksia, standardeja ja eettisiä koodeja myös lääketutkimus- ja kehitystyössämme. Lääketutkimuspolitiikkamme kertoo, miten huolehdimme lääketutkimushankkeidemme kaikissa vaiheissa siitä, että käytäntömme ovat eettisesti kestävällä pohjalla.

Lue lisää

Partnerointi

Kumppanuudet ja verkostoituminen ovat tärkeitä Orionille kautta koko toiminnan arvoketjun. Toimimme yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa niin tutkimuksessa ja kehityksessä, valmistuksessa kuin tuotteiden kansainvälisessä markkinoinnissakin.

Lue lisää