Tutkimus ja kehitys Orionilla

Orionin lääkeinnovaatiot syntyvät tutkimus- ja kehitysyksikössä. Yksikössä työskentelee lääkemolekyylien kehittämisen ja optimoinnin huippuasiantuntijoita.

Lue lisää

Orionin Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2019 ovat haettavana 1.8.2018 - 10.9.2018

Lue lisää

Orionin tutkimusputki

Tutkimusalueet

Orion kehittää uusia lääkkeitä kolmella terapia-alueella. Tutkimus- ja kehityskohteet ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat lääkkeet. Lisäksi Orion kehittää eläinlääkkeitä ja rinnakkaislääkkeitä.

Lue lisää

Lääkekehitys

Miten syntyy uusi lääke? Lääkkeen matka molekyylistä valmiiksi tuotteeksi on pitkä ja kiehtova. Tutustu lääkekehityksen eri vaiheisiin havainnollistavan infografiikan avulla.

Lue lisää

Lääketutkimuksen eettiset periaatteemme

Niin kuin kaikessa muussakin toiminnassamme, sovellamme toimialaamme koskevia vaatimuksia, standardeja ja eettisiä koodeja myös lääketutkimus- ja kehitystyössämme. Lääketutkimuspolitiikkamme kertoo, miten huolehdimme lääketutkimushankkeidemme kaikissa vaiheissa siitä, että käytäntömme ovat eettisesti kestävällä pohjalla.    

Lue lisää

Vapaaehtoiseksi lääketutkimukseen

Partnerointi

Kumppanuudet ja verkostoituminen ovat tärkeitä Orionille kautta koko toiminnan arvoketjun. Toimimme yhteistyössä muiden yhtiöiden kanssa niin tutkimuksessa ja kehityksessä, valmistuksessa kuin tuotteiden kansainvälisessä markkinoinnissakin.

Lue lisää