Mitä kohonnut verenpaine on?

Verenpaine (RR) tarkoittaa ihmisen suurimmissa valtimoissa olevaa painetta. Verenpaine muodostuu kahdesta arvosta: systolisesta ja diastolisesta.

Verenpaine pitää veren liikkeessä elimistössä ja sen arvo vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa. Suurimmillaan se on sydämen puristaessa verta valtimoihin. Tätä kutsutaan yläpaineeksi eli systoliseksi paineeksi. Alimmillaan paine on supistusten välissä, jolloin sydän lepää. Tätä paineen pienintä arvoa kutsutaan alapaineeksi eli diastoliseksi verenpaineeksi.

Perusterveen henkilön verenpaine voi kohota hetkellisesti esimerkiksi fyysisissä ponnistuksissa, jännittäessä tai stressin seurauksena. Verenpaine vaihtelee normaalisti myös eri vuorokaudenaikoina. Lepo ja erityisesti nukkuminen laskevat verenpainetta. Verenpaine ilmoitetaan muodossa systolinen/diastolinen mmHg (elohopeamillimetri). Verenpaine on normaali, kun se on alle 129/84 mmHg.

Jos verenpaineesi on normaalista poiketen jatkuvasti koholla, on kyseessä verenpainetauti.

Kohonneella verenpaineella tarkoitetaan verenpainetautia, jossa suurten ja keskisuurten valtimoiden paine on jatkuvasti normaalia korkeampi. Silloin systolinen yläarvo on yli 140 mmHg tai diastolinen ala-arvo on yli 90 mmHg. Lievästi kohonnut verenpaine aiheuttaa harvoin huomattavia oireita, mutta sen seurannaisvaikutukset voivat olla sitäkin vaarallisempia. Pitkään jatkunut kohonnut verenpaine saattaa vahingoittaa valtimoita ja aiheuttaa aivohalvauksia ja sydäninfarkteja.

Koska kohonnut verenpaine ei juuri tunnu eikä näy jokapäiväisessä elämässä, sen seurantaan ja ennaltaehkäisyyn ei useinkaan kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Kohonnutta verenpainetta voidaan ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomiota jo lapsuudesta lähtien riskitekijöihin. Terveellisillä elämäntavoilla on sekä kohonneen verenpaineen hoidossa että ennaltaehkäisyssä suuri merkitys.

Kun tiedät verenpaine- ja kolesteroliarvosi, voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FINRISKI-laskurilla. Laskuri kertoo sairastumisriskisi prosentteina.  

Verenpaineeseen voit tutustua myös ladattavan oppaamme avulla.