Hoidon seuranta

Kohonneen verenpaineen hoito on pitkäjänteistä. Lääkärin kanssa on hyvä sopia yhdessä hoidon tavoitteista, joiden saavuttamista tulee myös tarkkailla.

Omahoitona verenpaineen säännöllinen mittaaminen ja tulosten kirjaaminen muistiin on ehdottoman tärkeää. Samoin mahdolliset ilmenevät haittavaikutukset on kirjattava muistiin ja niistä on keskusteltava hoitohenkilökunnan kanssa. Terveellisiä elämäntapoja kannattaa vaalia, vaikka käyttäisikin lääkehoitoa, sillä lääkkeet eivät korvaa hyvien elämäntapojen verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Seurantakäyntien tiheyteen vaikuttavat hoitotasapaino, mahdolliset sydänlihas-, munuais- ja silmänpohjavauriot sekä muut sairaudet kuten diabetes. Hoidon alkuvaiheessa vaikutuksia on tarpeen mitata kuukausittain. Kun verenpaine on onnistuneen hoidon myötä saatu tavoitetasolle eikä lisäsairauksia ole, riittää terveydenhoitajan mittaus 3–6 kuukauden välein tai kotiseuranta 3 kuukauden välein neljän päivän mittaussarjoina.

Jos verenpaine on tavoitetasolla, lääkärintarkastusten tiheys suunnitellaan potilaskohtaisesti. 

Kohonneen verenpaineen lääkehoitoa ei koskaan tule lopettaa omin päin, vaikka verenpainearvot alkaisivatkin laskea onnistuneen hoidon myötä. Keskustele aina ensin lääkärin kanssa, ennen kuin teet mitään muutoksia sovittuun hoitosuunnitelmaan.

Ryhdy seuraamaan verenpainetta säännöllisesti. Näkyvät parantuneet tulokset motivoivat onnistumaan. Verenpainearvosi voit kirjata myös Hyvinvointini-sovellukseen.