Alkoholi ja tupakka

Alkoholi ja tupakka eivät kuulu sydänsairaan elintapoihin. Alkoholia tulee käyttää vain harkitusti ja tupakoinnin lopettaminen on suositeltavaa.

Alkoholi

Vajaatoimintapotilaan on syytä käyttää alkoholia vain harkitusti suositusten alarajojen mukaan. Voit esimerkiksi kokeilla, onko silloin tällöin nautittu lasillinen juhlajuomana sinulle sopiva annos. Jos sydämen vajaatoiminnan syy on alkoholin liikakäyttö, alkoholin käytöstä tulisi luopua kokonaan.

Alkoholi nostaa sykettä, kuormittaa sydäntä, altistaa sydämen hapenpuutteelle sekä liiallisesti käytettynä voi johtaa rytmihäiriöihin. Alkoholijuomat voivat myös lihottaa. Alkoholia ei tulisi nauttia päivittäin ja kerta-annostenkin olisi syytä jäädä korkeintaan pariin ravintola-annokseen. Yksi ravintola-annos vastaa pulloa keskiolutta, 12 cl lasillista viiniä tai 4 cl viinaa. 

Alkoholi altistaa rytmihäiriöille ja kuormittaa sydäntä kohtuuttomasti.

Pitkään kestänyt alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sydänlihasvaurion. Runsas alkoholinkäyttö lisää rytmihäiriöriskiä, aiheuttaa keskivartalolihavuutta ja heikentää sokeritasapainoa. Jos alkoholi on alun perin aiheuttanut sydämen vajaatoiminnan, siitä tulisi kieltäytyä kokonaan. Tällöin alkoholin aiheuttama vajaatoiminta voi oleellisesti korjautua.

Tupakointi

Tupakointi on suuri lisärasitus sydämen vajaatoiminnalle. Tupakointi supistaa verisuonia sekä lisää veritulpan riskiä ja rytmihäiriöitä. Nikotiini nostaa sykettä ja verenpainetta. Häkä aiheuttaa hapenpuutetta. Vajaatoimintapotilaille suositellaankin tupakoinnin lopettamista.