Sydämen vajaatoiminnan syyt

Sydämen vajaatoiminnassa sydämen kyky kierrättää verta on heikentynyt. Tämä voi johtua joko sydänlihaksen huonontuneesta supistumiskyvystä tai sydänlihaksen jäykistymisestä, jolloin se ei kykene ottamaan tehokkaasti verta vastaan. Vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan se on seurausta jostakin muusta sydänsairaudesta, kuten sepelvaltimotaudista, kohonneesta verenpaineesta tai sydämen läppäviasta. Myös rytmihäiriöt ja sydänlihaksen sairaus eli kardiomyopatia voivat aiheuttaa vajaatoimintaa.

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimo on sydämen verisuoni, joka huolehtii sydänlihaksen hapensaannista. Sydämen vajaatoiminnan tavallisin syy on sepelvaltimotaudin vakava ilmenemismuoto eli sydäninfarkti.

Jos sepelvaltimo tukkeutuu, osa sydänlihaksesta jää ilman happea. Ellei tukosta saada avattua nopeasti joko lääkkein tai pallolaajennuksella, seurauksena on sydäninfarkti ja sydänlihakseen muodostuva kuolioalue.

Ilman happea jäänyt osa sydänlihaksesta arpeutuu ja sen supistumisteho heikkenee. Laaja sydäninfarkti tai useat pienemmät infarktit voivat arpeuttaa sydänlihaksen siten, että toimivaa lihasta ei ole riittävästi. Mikäli vaurioitunut alue on laaja, potilaalle voi kehittyä sydämen vajaatoimintaa.

Sydäninfarktin seurauksena ilman happea jäävä sydänlihaksen osa aiheuttaa vajaatoimintaa.

Vaikeasti ahtautunut sepelvaltimo voi aiheuttaa sydänlihakseen myös pysyvän hapenpuutteen. Sen seurauksena sydänlihaksen laajentuminen lepovaiheessa voi olla puutteellista (diastolinen vajaatoiminta) ja supistustoiminta heikentynyt (systolinen vajaatoiminta. 

Diastolinen vajaatoiminta merkitsee sitä, että sydämen vasemman kammion täyttyminen on vaikeutunut sen seinämien paksuuntumisen takia. Sydämen systolinen vajaatoiminta tarkoittaa sydänlihaksen heikentynyttä supistumiskykyä yleensä vasemmassa kammiossa.

Korkea verenpaine

Kohonnut verenpaine johtaa sydämen vasemman kammion seinämien paksuuntumiseen. Sen vuoksi kammion täyttyminen vaikeutuu ja kehittyy diastolinen toimintahäiriö. Sydänlihas saattaa silti pystyä supistumaan tehokkaasti. Vanhusten sydämen vajaatoiminta johtuu muita yleisemmin korkeasta verenpaineesta. Korjaamattomana tila voi johtaa siihen, että vasen kammio laajenee ja sen supistusvoima ehtyy (systolinen vajaatoiminta).

Läppäviat

Kaikki läppäviat voivat aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa. Tavallisimmat syyt ovat hiippaläpän vuoto ja aorttaläpän ahtauma. Sydämen läppien tehtävänä on ohjata veren virtaus oikeaan suuntaan. Läppäviat pyritään toteamaan ja korjaamaan jo ennen kuin sydämen vajaatoiminta pääsee kehittymään.

Muut sydämen vajaatoiminnan syyt

Harvinaisempia syitä ovat muun muassa sydänlihaksen itsenäiset sairaudet eli kardiomyopatiat, synnynnäiset sydänviat ja erilaiset yleissairaudet:

  • Sydänlihastulehdus
  • Sydänlihassairaudet (kardiomyopatiat, myokardiitit)
  • Synnynnäiset sydänviat
  • Sydänpussin sairaudet
  • Keuhkosairaudet, kuten keuhkoahtaumatauti tai keuhkoverenpainetauti, joka kuormittaa oikeaa kammiota ja voi johtaa sen vajaatoimintaan
  • Vaikeat rytmihäiriöt
  • Kilpirauhasen toiminnan häiriöt
  • Kasvaimet
  • Elimistölle haitalliset aineet, kuten alkoholi, huumeet, ja myös esimerkiksi eräät syöpälääkkeet ja rintakehän alueen sädehoito
  • Yleissairaudet, kuten anemia