Omahoito

Omahoidossa potilasta autetaan keskittymään hoidon kannalta oikeanlaisiin elämäntapoihin ja säännölliseen lääkehoitoon. Onnistunut sydämen vajaatoiminnan hoito edellyttää usein lääkehoidon lisäksi muutoksia elämäntapoihin. Terveellisten elämäntapojen avulla voi vaikuttaa suotuisasti oireiden vaikeuteen ja omaan elämänlaatuunsa.

Omahoidolla pyritään vähentämään oireita ja vaikuttamaan taudin kulkuun sekä vähentämään sairaalahoidon tarvetta. Hoitoon sitoutuminen ja lääkehoidon säännöllisyys ovat tärkeitä tekijöitä. Lääkärin tai hoitajan kanssa voi keskustella esimerkiksi sairaudesta, sen aiheuttamista oireista ja lääkkeiden vaikutuksista. Jos sairastunut on iäkäs, läheisten kannattaa varmistaa, että hoito toteutuu sovitulla tavalla ja hän saa tarvittaessa apua.

Vajaatoimintapotilaan terveelliseen elämään kuuluvat

  1. liiallisen suolan välttäminen,
  2. nesterajoituksen noudattaminen, noin 1,5-2 litraa päivässä,
  3. terveellinen ja ravintoarvoiltaan edullinen ruokavalio,
  4. tupakoimattomuus,
  5. liikunta ja
  6. alkoholin välttäminen.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan kannattaa ottaa vuosittain jaettava kausi-influenssarokote. Myös muusta rokotussuojasta kannattaa huolehtia, koska se auttaa ehkäisemään sairastumisilta. Infektiot saattavat pahentaa vajaatoimintaa tai aiheuttaa muita vakavia jälkiseurauksia.

Omahoidolla pyritään vähentämään oireita ja parantamaan sairauden ennustetta.

Sydämen vajaatoiminnan kannalta on tärkeää hoitaa huolellisesti muita taustasairauksia ja välttää vajaatoimintaa ennestään pahentavia tekijöitä. Mahdollisia taustasairauksia tai samanaikaisia riskitekijöitä ovat muun muassa infektiot, anemia, diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriö, munuaisten vajaatoiminta ja keuhkoahtaumatauti.

Lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa kannattaa keskustella oireiden tarkkailusta ja pyytää toimintaohjeita esimerkiksi nestekertymän tai liiallisen kuivumisen varalta. Hoitoon on syytä hakeutua heti, jos oireet pahenevat.

Ennaltaehkäisy

Sydämen vajaatoimintaa pystyy ennaltaehkäisemään painonhallinnalla, suolan käytön vähentämisellä sekä tarvittaessa lääkkeillä. Myös sepelvaltimotaudin ehkäisy ja kohonneen verenpaineen hoito auttavat ennaltaehkäisyssä. Monia vajaatoimintaan johtavia syitä, kuten synnynnäisiä sydänvikoja ei voida ehkäistä.