Hoidon seuranta

Äkillisen sydämen vajaatoiminnan yhteydessä tutkimukset ja lääkehoito tapahtuvat sairaalassa. Sairaalahoitojakson lopussa sovitaan jatkohoidosta, joka voidaan toteuttaa sairaalan poliklinikalla, terveyskeskuksessa, kotisairaanhoidossa tai joissakin tapauksissa työterveyshuollossa. Mikäli sydämen vajaatoiminnan oireet pysyvät vakaina, seurannaksi riittää yleensä käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla 3–6 kuukauden välein.

Alkuvaiheessa, kun diagnoosi on uusi tai vajaatoiminta on vaikea-asteista tai epävakaata, kontrolleja tarvitaan yleensä useammin. Osa kontrolleista voidaan toteuttaa hoitajan avulla tai puhelimitse. Kontrollikäynneillä keskustellaan vajaatoimintaan liittyvistä oireista, potilaan suorituskyvystä ja painon muutoksista. Niiden yhteydessä voidaan ottaa myös laboratoriokokeita ja tarvittaessa tehdä muita tutkimuksia.

Ota heti yhteys lääkäriin jos:

  • hengenahdistus vaikeutuu tai sitä esiintyy rasituksessa tavallista helpommin
  • hengenahdistusta esiintyy makuulla tai yöllä
  • uusia sydänoireita ilmaantuu
  • painosi nousee yli kaksi kiloa kahden vuorokauden aikana
  • esiintyy vatsakipuja, vatsan täyteläisyyttä tai muutoksia ruokahalussa
  • tulehdustauti pitkittyy
  • sykkeesi on pysyvästi yli 90/min.
  • systolinen verenpaine eli yläpaine laskee tasolle 90-100 mmHg ja siihen liittyy huimausta tai heikotusta
  • diastolinen verenpaine eli alapaine on toistuvasti yli 90 mmHg.