Ennuste

Sydämen vajaatoiminta on vakava sairaus, joka tyypillisesti etenee ajan mittaan ja vaatii yleensä pysyvää lääkitystä. Sen vaarallisuutta ei osata aina hahmottaa, vaikka sen kuolleisuusluvut ovat jopa korkeammat kuin monen syöpäsairauden.

Vajaatoiminta etenee usein hitaasti, mutta oireiden pahenemiseen kuluvaa aikaa on vaikea määritellä. Sairauden ennuste on yksilöllinen, sillä vajaatoiminnan aiheuttajia on useita.

Lievää vajaatoimintaa ei välttämättä huomaa normaalissa arjessa. Vajaatoiminta saattaa olla myös ohimenevää. Vaikea vajaatoiminta sen sijaan aiheuttaa oireita myös levossa ja voi aiheuttaa hengenvaaran. Vajaatoiminnan oireiden vaikeutuminen liittyy usein sydämen heikentyneeseen supistumistehoon, kammioiden laajenemiseen tai vakaviin rytmihäiriöihin.

Sekä lääkitys että elintavat vaikuttavat oireiden ilmenemiseen. Havahdu ajoissa, jos oireet pahenevat.

Sydämen vajaatoiminnan oireet voivat vaikeutua sekä pysyvästi että tilapäisesti. Vaikeutumiseen viittaavien merkkien ilmaantuminen on aina aihe lisäselvityksiin. Tyypillisesti oireet vaikeutuvat, jos lääkkeet jäävät ottamatta tai sairastunut ei noudata annettuja suola- tai nesterajoituksia. Alkoholi ja eräät lääkkeet (kuten useat rytmihäiriölääkkeet ja tulehduskipulääkkeet) voivat myös pahentaa sydämen vajaatoimintaa. Lääkärisi neuvoo, mitä kipulääkettä voit tarvittaessa käyttää.

Oireiden vaikeutumisen taustalla voi myös olla pitkittynyt helle, ripuli tai oksentelu. Useita viikkoja jatkunut helle voi johtaa elimistön kuivumiseen ja näin vaikeuttaa vajaatoiminnan oireita.